1.6.19

Vocabulary Chain 600-800

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

strong
strong wind strong man strong advice be very strong strong enough for victory
victory
military victory election victory win a victory historic Canakkale victory great Kutul Amare victory
eleciton
election campaign general election day presidential election according to first election results lost the election
according to
according to plan according to the law according to the report  according to many researchers  according to the journalist 
passage
local journalist photo journalist journalist author newspaper journalist journalists at the magazine
magazine
magazine article fashion magazine monthly magazine weekly magazine school magazine
weekly
weekly publication weekly meeting weekly newspaper weekly report weekly course schedule 
schedule
work schedule behind schedule flight schedule payment schedule time schedule
flight
direct flight return flight flight number flight mode flight crew
crew
cabin crew crew member film crew fire crew ground crew
ground
buried in the ground below ground above ground laid on the ground hit the ground
lay
lay a bed lay a cable lay brick sea turtles lay their eggs lay on the floor
turtle
sea-turtle turtle aquarium leatherback turtle  ninja turtles turtle beach
beach
beach volley beach umbrella beach chair sandy beach beach bag
umbrella
sun umbrella under the umbrella umbrella organisation open an umbrella wet umbrella
wet
get wet wet suit wet paint wet towel wet surface
surface
earth surface flat surface smooth surface inner surface surface area
flat
flat screen flat ground flat roof studio flat furnished flat
roof
hit the roof roof terrace roof garden fix the roof tin roof
tin
tin cans cake tin tin opener tin box tin plate
plate
metal plate silver plate number plate license plate dinner plate
dinner
dinner time farewell dinner have a dinner dinner guests business dinner 
guest
guest room special guest guest of honor unexpected guest uninvited guest
invite
invite out invite in invite ro dinner invite to lunch I was invited
lunch
have a lunch lunch break business lunch after lunch before lunch
before
day before yesterday just before  the day before before 90's before interview
interview
attend an interview do an interview job interview pre-interview during the interview
attend
attend the wedding attend a fair attend the event attend a meeting attend the funeral
funeral
funeral ceramony director of the funeral service funeral home funeral march funeral speech
director
movie director staff director art director development director deputy director
deputy
deputy manager deputy leader deputy sheriff deputy mayor deputy chief fire officer
mayor
the mayor elected by people former mayors in the town local mayor candidates nominate for mayorship of London office of the mayor
former
former president former employee former employer former student his former wife
employer
 the largest employer in Turkey a major employer of female workers sub-employer employer union single employer in the city
single
a single red rose every single day single player single room single bed
rose
wild rose rose bush rose garden rose plant rose root
root
root cause root directory root canal tree root square root 
square
square-shaped town square city square  market square Taksim square
shape
diamond shape out of shape shape the world body shape take the shape
body
body lotion body language human body body heat body size
heat
heat exchanger heat source heat sensor abnormal heat heat transfer
exchange
commodity exchange  exchange office money exchange currency exchange rate of exchange
currency
foreign currency paper currency common currency currency markets domestic/local currency 
domestic
domestic flight domestic animal domestic violence domestic product domestic market
violence
family violence act of violence fear of violence physical violence extreme violence
extreme
extreme sports extreme poverty extreme heat extreme values extreme behaviour
poverty
poverty level live in poverty severe poverty great poverty fall in poverty
severe
severe headache severe damage severe cold severe pain severe drought
headache
I have a headache  migraine headache  a bad headache cause headache constant headaches
constant
constant price  constant rate constant speed constant value remain constant
remain
find the remains remain unchanged remain same remain secret remain silent
silent
keep silent silent film silent mode on the voice of silent majority  stay silent
stay
stay calm stay here / stay at home / stay at hotel stay up all night stay in touch stay behind / stay back
calm
remain calm calm environment remain calm calm sea / calm ocean / calm water calm down
environment
be sensitive about environment protect the environment social environment natural environment business environment
sensitive
sensitive skin sensitive person highly sensitive structure  sensitive period sensitive optic reader
structure
  body structure brick structure cell structure steel structure social structure
brick
brick wall brick house mud brick toy brick fired red brick 
mud
play in the mud throw mud mud bath mud rain mud flow
throw
throw egg throw stone throw mud throw to the dogs throw rubbish around
stone
the stone age stone therapy stone wall kill two birds with one stone kidney stone
kidney
kidney donor kidney cancer kidney-shaped kidney transplant kidney tumor
cancer
breast cancer lung cancer skin cancer brain cancer liver cancer
liver
liver function test liver disease fatty liver liver cell chronic liver failure 
cell
brain cell cell phone  cell wall blood cell nerve cell
wall
brick wall wall clock climbing wall Berlin Wall build a wall
clock
counter clockwise radio alarm clock biological clock clock tower digital clock
tower
bell tower Eiffel tower control tower watch tower main tower
main
main square main stream media main character main issue main street / main road
character
dominant character cartoon character character analysis bad character of the movie favorite character
favorite
favorite book favorite song favorite movie favorite singer favorite book
song
sound of tribe song sing a song hit song song title love song
title
subtitle title of the article title of the book job title album title
album
photo album album name  picture album  album content  photograph album
content
content management system content list content analysis enrich the site content content development
management
anger management business management change management project management time management
anger
anger control anger easily rising public anger feel anger his face was red with anger
feel
feel strange feel pain  feel terrible feel sick feel bad / feel well
sick
seem sick get sick sick and tired you make me sick sick man
tired
get tired tired old woman be extremely tired I'am a little bit tired you look tired 
little
little sweet girl little difference  little by little little sister little boy
difference
fundamental difference age difference make a difference time difference minor difference
minor
minor role minor change minor details minor failure minor mistake
detail
more detail explain in detail state in detail give detail tell every detail
explain
explain how it works explain why you are here explain who you are let me explain explain symptoms
symptom
severity of symptom  certain symptoms unusual symptom  major symptoms general symptom 
certain
a certain amount certain medicines certain level certain time under certain conditions
medicine
dose of the medicine take medicine medicine bottle herbal medicine natural medicine
herbal
herbal tea herbal products herbal supplements herbal cure herbal treatments
treatment
undergo a treatment medical treatment special treatment appropriate cancer treatment drug treatment
appropriate
appropriate behavior appropriate time appropriate level appropriate person appropriate action
behavior
abnormal behavior human behavior aggressive behavior antisocial behavior positive behavior
aggressive
aggressive campaign aggressive growth aggressive action aggressive capitalism aggressive style
capital
capital letter capital city capital stock raise the capital capital market
stock
in stock out of stock stock exchange stock trader stock up
trader
slave trader currency trader  town's traders local market traders cloth trader
cloth
cloth merchant dirty clothes waterproof cloth cotton cloth silk cloth
cotton
cotton candy cotton fabric cotton field cotton blouse soft cotton
candy
candy shop candy store candy apple stick candy wedding candy
stick
hit with a sharp stick walking stick memory stick selfie stick stick crackers
self
self-centred/self-centered self-sufficient self-confident self-service self-control
sufficient
sufficient economy sufficient condition sufficient staff sufficient output sufficient time
output
national output output meter output voltage input and output device waste output
meter
parking meter flow meter electricity meter keep the meter running gravity meter
gravity
zero gravity center of gravity the law of gravity  force of gravity artificial gravity
artificial
an artificial smile artificial intelligence artificial leather artificial lake artificial sweetener
intelligence
business intelligence emotional intelligence intelligence test animal intelligence communications intelligence
emotional
emotional disorder emotional breakdown emotional health become emotional emotional abuse
breakdown
breakdown of marriage communication breakdown mental breakdown moral breakdown of society family breakdown
society
civil society secret society consumer society feudal society information society
feudal
feudal mentality feudal lords feudal state feudal barons feudal landlords
lord
drug lord lord of lords lord of the rings my lord gang lord
gang
gang wars gang members gang violence rival gang gang leader
rival
be rival to see me as a rival rival brands  rival candidate  rival product 
candidate
local mayor candidates presidential candidate determine a candidate candidate for governor republican/democratic candidate
determine
determine a criteria determine a road map in order to determine determine how it happend determine whether it's true
in order to
in order to avoid in order to do this in order to achieve  in order to improve  in order to be better 
improve
improve quality improve financial conditions  improve productivity  improve the cooperation improve english  
cooperation
economic cooperation international cooperation regional cooperation security cooperation cooperation between muslim  nations
reigon
polar region coastal region northern region lakes region mountain region
mountain
rocky mountain climb a mountain mountain pass mountain view Ağrı mountain
climb
climb a wall climb a ladder climbing a tree climb the stairs climb Everest
stairs
climb the stairs descended the stairs upstairs downstairs go up/down the stairs
descend
beginning to descend refusing to descend descend to depths descended from three darkness descended
depth
color depth depth gauge  deepest depth gain depth depth of water
gauge
 oil gauge  gasolin gauge wind gauge  pressure gauge flow gauge  
gasoline
gasoline engine gasoline tax gasoline prices put in gasoline gasoline consumption
consumption
daily power consumption fuel consumption annual energy consumption electricity consumption food consumption habits
habit
eaitng habits abandon a bad habit spending habits work habits shopping habit 
abandon
abandon ship abandon the military area abandon completely abandon entirely abandon the tournament
entire
entire family entire world entire day  entire journey during entire tournament
tournament
hockey tournament golf tournament elimination tournament table tennis tournament chess tournament
elimination
elimination match eliminate the risk eliminate the problem eliminate the possibility eliminate the deficit
possibility
remote possibility within possibility possibility of injury possibility of decline possibility of a change
decline
a serious decline in dog numbers the birth rate continued to decline moral decline decline in sales decline in income 
serious
serious mistake serious injury serious problem serious consequences serious damage
injury
consequences of the injury physical injury fatal injury  head injury  knee injury 
consequence
consequences of the knee injury consequences of the war natural consequence of this process major consequence of the globalization consequence of the conflict
knee
knee surgery knee-guard pad knee pain I hurt my knee  right/left knee
surgery
bypass surgery cancer surgery brain surgery open heart surgery laser surgery
laser
laser technology laser gun  laser beam laser treatment laser printers
gun
load the gun water gun fire a gun carry a gun heavy machine gun
machine
washing machine drying machine faks machine coffee machine photocopy machine
dry
dry skin dry clean dry season dry air dry weather
season
peak season high season spring season summer season rainy season
spring
spring flowers spring rain second spring  this/last/next spring spring holiday
holiday
religious holiday holiday party national holiday celebrate the holidays holiday resort
celebrate
celebrate birthday it's time to celebrate celebrate republic day celebrate the victory we should celebrate this
should
he should see a dentist  you should be careful  I should think we should talk privately  you should get some rest 
dentist
dentist appointment visit your dentist discuss with your dentist  the branch of dentistry dental surgeon
appointment
appointment book arrange an appointment set an appointment appointment date appointment calendar
arrange
arrange interviews with potential buyer arrange a meeting security arrangements funeral arrangements arrange a hotel
potential
have a potential potential danger potential customer potential threat potential benefit 
customer
customer experiance customer expectation steady customer  deal with a customer lose customer
deal with
deal with a problem deal with the matter i will deal with this  deal with the student privately deal with the student personally
matter
clarify a matter no matter no matter what no mather when no mather how
clarify
clarify the situation clarify his comments clarify the role of the manager clarify the meaning clarify how this machine work
comments
comments about the situation make a comment comment about comment on a matter you should make a short comment
situation
be in a difficult situation  insecure situation current situation actual situation financial situation
current
become a current issue current research current date current status current trends
status
gain legal status high status equal status order status shipping status 
shipping
shipping company shipping costs shipping documents free shipping  shipping officer 
officer
health officer deputy chief fire officer naval officer intelligence officer police officer
naval
naval historian naval base naval law turkish naval force  naval port 
port
approach the port port duty  leave the port come into port nearest port
approach
scientific approach final approach new approach positive approach multi-perspective approach 
perspective
individual perspective broad perspective from my perspective social perspective  bring a new perspective
broad
broad minded have a broad vision broad shoulders broad leaf  broad service
vision
create a vision night vision clear vision double vision  vision loss 
double
double room double bed double standard double click double layer
layer
ozone layer thin layer thick layer surface layer upper layer
upper
upper case upper lip upper room upper limit  upper class
lip
lip care lip liner lower lip lipstick lip balm
care
seek medical care skin care care a baby dental care hair care
dental
dental surgeon dental clinics dental health  dental laboratory  dental paste
clinic
clinic nurse animal clinic emergency clinic  pain clinic  pet clinic
pet
pet shop pet food keep a pet missing pet pet carrier
carrier
luggage carrier letter carrier carrier pigeon carrier bag cargo carrier
cargo
cargo plane cargo vessel air cargo cargo insurance cargo package
package
package design  a package of economic reforms wrapp my packages package holiday package tour
reform
land reform welfare reform tax reform social reform political reform
welfare
social welfare welfare state human welfare public welfare poverty-welfare curve 
curve
learning curve sharp curve supply curve bell shaped curve  frequency curve 
supply
supply electricity supply information power supply supply chain water supply
chain
chain of command food chain chain of events chain store /   restaurant chain  retail store chain 
retail
retail price retail outlet retail trade retail sale wholesale and retail 
whole
whole life whole body whole world whole day whole planet
planet
Mercury planet minor planet giant planet lonely planet distant lonely planet
lonely
feel lonely lonely people lonely place i'm lonely a lonely distant island

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...