26.4.19

Ağır Ol Ey Nefis!

Ağır ol ey nefis ağır ol!

Namazı acele kılmak istiyorsun, ağır ol.

Hükümdarlar hükümdarı Allah-ı zül-Celal vel Kemal'in huzurundasın ağır ol.

Seni eşrefi mahlukat olarak yaratıp huzuruna kabulle şereflendirmiş,

Huzurda niye acele edersin, ağır ol.

Bir dünya hükümdarının karşısına çıksan ondan ayrılmak istemezsin ama,

Hükümdarlar hükümdarının karşısında neden acele edersin.

Seni muhatap almış, müslüman edip huzuruna çıkartmış, uzat da uzat o zaman, çünkü O senden değil sen Ondan şeref buluyorsun,

Huzuruna çıkmana o değil sen muhtaçsın,

"Şu sağ elindeki nedir ey Mûsâ?" diye sorulduğunda;

Hz. Mûsâ dedi ki:

"O benim değneğimdir.

Ona dayanırım,

onunla koyunlarıma yaprak silkelerim.

Onunla başka işlerimi de görürüm." dedi.

O benim asamdır deyip bitirmedi, uzun uzun söyledi Rabbine.

Uzun uzun durmaya çalıştı huzurda.

Sen de ders al Kur'andaki bu güzel kıssadan, bu güzel misalden.

Acele etme namazında, subhane rabbiyel azim'inde, subhane rabbiyel ala'nda.

Kusur etme tadil-i erkanında, huşuda, ihlasta.

Bilirsen bu kendin için en hayırlısı, en güzelidir.

Ey kalbim, aceleciliği emretse de sen nefse uyma!


25.4.19

Blockchain'in Finansal Sistemdeki Potansiyel Kullanım Alanları

 

İşletme yüksek lisans tezimde çalışmak istediğim konulardan biri "Blockchain yapısının finansal sistemdeki potansiyel kullanım alanları" idi. Bu kapsamda aşağıdaki 3 potansiyel kullanım alanını kendimce belirledim. Bu potansiyel kullanım alanlarına dair fikirlerimi bu alanda çalışmak isteyenler olabilir, belki fikir verir ya da başka bir fikrin gelişmesine vesile olur ümidiyle buradan paylaşmak istedim: 

1-) Blockchain altyapısının SWIFT ya da EFT sistemine alternatif olabilecek şekilde merkez bankaları ya da ulusal bankalar arasında, hatta yabancı iki ticari banka arasında nasıl kullanılabileceği araştırılabilir. Bu bağlamda merkez bankalarının mevcut altyapılarında ne gibi değişiklikler yaparak böyle bir sistem kullanabilecekleri, böyle bir sistemin avantaj-dezavantajlarının neler olabileceği, bankaların muhabir bankaları aradan çıkartarak para transferini böyle bir altyapı üzerinden sağlayıp sağlayamayacakları konularını irdelenebilir. Böyle bir senaryoda ne gibi regülasyonların olabileceği, uluslararası hukuk ve domestic hukuk açısından ne gibi sonuçlar ve durumlar oluşabilceği vb. konuları da daha finansal bağlamdan kopmadan, detay olarak araştırılabilir.

2-) Blockchain altyapısının yukarıda bahsettiğim para transferi uygulamaları yanında firma hisse senedi alım satımında nasıl kullanılabileceği üzerine de çalışılabilir kanaatindeyim. Örneğin firma hisse senedi değerine karşılık gelen coinler yatırımcılar arasında alınıp satılabilir. Bu yapıda coinlerin karşılıkları hisse senedi olduğundan kripto paraların güvenilmez ve çalkantılı yapısından ürken yatırımcıların da kripto paraları kullanmasına olanak sağlanabilir. Ayrıca aracı firmaları ve bunlara verilen komisyonları da belirli oranda aradan kaldırabilir ya da bu komisyonların ve aracıların azalmasına yardımcı olabilir. Dahası dünya üzerinden bir kişinin dünyanın farklı bir yerindeki şirketin hissesini kolayca alıp satabilmesine olanak tanıyabilecek, bu sayede de finansal piyasaların derinleşmesini sağlayabilecek bir yapı olabilir mi, bu konu araştırılabilir. Burada spekülasyonun önlenmesi için ne gibi regülasyonlar olabilir, işlemlerin logları(bloklar) nerelerde tutulabilir, örneğin o ülkenin borsası mı tutar, ya da doğrudan, hisse senedi işlem gören her bir firma aynı zamanda bir blok saklayıcısı olarak hizmet verebilir mi? Bunlarla ilgili algoritma ve süreçler tasarlanabilir.

3-) Yukarıdaki iki hususa ek olarak bir de İslami Finansın Blockchain altyapısı ile nasıl geliştirilebileceği ve derinleştirilebileceği konusunun da bir araştırma potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Örneğin kar zarar ortaklığına dayalı bir yapıda firmalar start-up firmalarının ICO piyasaya sunması gibi piyasaya kendi kripto paralarını sunabilir mi, ya da gayrimenkulün kira sertifikasına dayanan bir kripto para yatırımcıların ilgisine sunulabilir mi? Bunu hangi otorite yapabilir, nasıl denetlenir, hukuk boyutu ne olur, bunlar araştırılabilir. Örneğin Hazinemiz Merkez Bankası üzerinden köprü ve otoyolların kira gelirlerini/kira sertifikalarını satarken blockchain altyapısını ve kripto para altyapısını kullanabilir mi? Kullanırsa nasıl bir yapı/sistem/atyapı kurulması gerekebilir, tüm bunları tezimde araştırabileceğimi/tartışabileceğimi düşünüyorum. Diyanetin son dönemdebu tür paralar kara para aklamaya müsait olması ve belirsizlik nedeniyle büyük zarar/ aldanma ihtimalinden dolayı haram olabileceği yönünde açıklamaları oldu, daha regüle ve islami temelleri olan bir finansal aracın blockchain altyapısında kurulup kurulamayacağı sorusunu ilginç ve araştırmaya değer buluyorum. En azından kira sertifikası vb.gibi güncel islami finans enstrümanları ve bunların pazarlanması/yaygınlaştırılması için blockchain altyapısının nasıl kullanabileceği araştırılabilir.

Sonuç olarak BitCoin, kriptoparalar vs. zaman zaman popülerlik kazansa ve gündemi işgal etse de asıl gelecek vadeden kriptoparaların arkasındaki Blockchain teknolojisi ve altyapısıdır. Blockchain altyapısı ile inovatif ve rekabetçi ürünler üretip dünya markaları oluşturulabilir, finans sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde çığır açıcı servis ve hizmetler ortaya konulabilir. Bu nedenle bu teknolojiyi yakından takip etmekte ve bu teknoloji üzerine çalışmakta fayda görüyorum.


11.4.19

Dinle Ey Nefis!

Günah nefsin varlığı kulluk ise yokluğudur. Sen nefsini kulluk ile aradan çıkar. Eğer Allah’ı bulmayı ona varmayı dilersen bütün varlıklar hizmetkârın olur. O halde dinini az bir karşılığa, dünyaya satma. Sen aza razı ol, nasipse çok da gelir. Sen alçak gönüllü olursan Allah seni yükseltir, yüceltir. Dünyaya ait bir şeyden dolayı öfkelenme değmez. Kendin gibi bir yaratılmışa asla güvenme, güvenecek sen yalnız Allah’a dayan. Hiç durma çalış çabala, amel et, bu dünya çalışma ahiret ise mükafat yurdudur. Sen çalış gerisini Allaha bırak, çünkü alanda O veren de O, yardım eden de O yardımsız bırakan da O. Sağır ol Allah’tan başkasını duyma, kör ol Allah’tan başkasını görme, mecnun ol Allah’tan başkasını sevme. Kendine kendin öğüt ver, ben ne desem senin kulağına demiş olurum, sense kalbine öğüt ver.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...