16.1.19

İSRAFLA MÜCADELEDE 40 AYET VE HADİS


"O, çardaklı-çardaksız olarak bahçeleri, ürünleri, çeşit çeşit hurmalıkları ve ekinlen, zeytini ve narı, birbirine benzer ve her biri birbirinden farklı biçimde yaratandır. Bunlar meyve verince meyvelerinden yiyin. Hasat günü de hakkını (zekatını) verin, fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez."
(En'am, 6/141)

"Ey Ademoğulları! Her mescid(e gidişiniz)de güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü o (Allah) israf edenleri sevmez."
(A'raf, 7/31)

"Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır."
(Furkan, 25/67)

"De ki: Ey kendileri aleyhine israf eden (haddi aşan) kulların! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar.
Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."
(Zümer, 39/53)

"Eli sıkı olma; büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın."
(İsra,17/29)

"Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir."
(İsra, 17/26-27)

"Onların sözleri ancak, "Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı (taşkınlıklarımızı) bağışla ve ayaklarımızı (senin yolunda) sağlam tut. Kafir topluma karşı bize
 yardım et." demekten ibaretti.
(Al-i İmran, 3/147)

"İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerek ayakta iken (her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için) bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İsraf edenlere (haddi aşanlara), yapmakta oldukları şeyler işte
 böyle hoş gösterilmiştir."
(Yunus, 10/12)

"Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temizi nimetleri kendinize haram etmeyin ve (Allah'ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez."
(Maide,5/87)
"Yetimleri deneyin. Evlenme çağına erdiklerinde, eğer reşid olduklarını görürseniz mallarını kendilerine verin. Büyüyecekler (ve mallarını geri alacaklar) diye israf ederek ve aceleye getirerek mallarını yemeyin."
(Nisa, 4/6)

"Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz, cehennem onun varacağı yerdir."
(Naziat, 79/37-39)

"Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar.
Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır."
(Bakara, 2/286)

"İşte bu, benim dosdoğru yolum. Artık
ona uyun. Başka yollara uymayın.
Yoksa o yollar sizi ayrılığa düşürüp O'nun
yolundan ayırır. İşte (Allah) size
bunları sakınasınız diye emretti."
(En'am, 6/153)

"Öyle ise emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dosdoğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz O  yaptıklarınızı hakkıyla görür."
(Hud, 11/112)

"De ki: “Ey Kitap ehli! Hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın"
(Maide, 5/77)

"Böylece, sizler insanlara birer şahit (ve örnek) olasınız ve Peygamber de size bir şahit (ve örnek) olsun diye sizi orta (mutedil) bir ümmet yaptık"
(Bakara, 2/143)

"Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez."
(Bakara, 2/185)

"Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir."
(Taha, 20/81)

"Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının."
(Maide, 5/88)

"Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme. Çünkü Allah, bozguncuları sevmez."
(Kasas, 28/77)

"Allah annelere isyankar davranmayı, kız çocuklarını diri diri gömmeyi ve (vermeniz gereken şeyleri) vermeyip (hakkınız olmayan şeyleri) almayı size haram kılmıştır. Dedikodu etmeyi, anlamsız yere çok soru sormayı ve malı israf etmeyi sizin için hoş karşılamamıştır."
(Buhari, İstikraz, 19)

"Ademoğlu ‘benim malım, benim malım’ der. Ey Ademoğlu! Acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiüinden ve sadaka verip biriktirdiginden başkası senin malın mıdır?"
(Müslim, Zühd ve rekaik, 3)

Bir gün Sa'd (b. Ebu Vakkas) abdest alırken Resulullah (sav) onun yanına uğramıştı. "Bu ne israf?" buyurdu. Sa'd, "Abdestte de mi israf olur?" diye sorunca, Resulullah (sav), "Evet, akan bir nehirde bile olsan (israf olur)." diye cevap verdi.
(İbn Mace, Taharet,48)

"İsraf’a kaçmadan ve kibre düşmeden yiyin, sadaka verin ve giyinin!"
(Nesaî, Zekat, 66)

"İki nimet vardır ki insanların çoğu bu ikisi hakkında aldanmıştır: Sağlık ve boş vakit."
(Buhari, Rikak, l)

"Allah'ım! Dört şeyden; fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım."
(Nesaî, İstiaze, 18)

"Velime (düğün yemeği) vermek ilk gün görevdir, ikinci gün meşrudur. Üçüncü gün riya ve gösterişti."
(İbn Mace, Nikah, 25)

"Nikahın en hayırlısı, en kolay (maddi külfeti en az) olanıdır."
(Ebu Davud, Nikah,30-31)

Hz. Ali (ra) şöyle demiştir: "Resulullah (sav) Fatıma için çeyiz olarak kadıfe kumaş, su tulumu ve içi izhir otuyla doldurulmuş bir yastık hazırlamıştı."
(Nesaî, Nikah, 81)

"Allah Resulü'nün (sav) ashabı bir gün onun yanında dünya nimetleri hakkında
konuştular. Bunun üzerim Resulullah (sav), 'Duymuyor musunuz, duymuyor musunuz? Sadelik imandandır, sadelik imandandır.' buyurdu."
(Ebu Davud, Tereccül, l)

"İnsanoğlu kıyamet günü Rabbi katmda beş şeyden hesaba çekilmedikçe ayakları hiçbir yere hareket edemeyecektir; ömrünü ne yolda tükettiğinden, gençliğini ne uğurda yıprattığından, malını nereden kazanıp nerde harcadığından ve öğrendiği bilgilerle nasıl amel ettiğinden."
(Tirmizi, Sıfatü'l-kıyame, l)

"Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü şu nimetlerden hesaba
çekileceksiniz: Serin bir gölge, güzel bir hurma ve soğuk bir su!"
(Tirmizi, Zühd, 39)

"Kanaatkar ol, o zaman insanların (Allah'a) en çok şükredeni olursun. Kendin için istediğin şeyi insanlar için de iste, o zaman mümin olursun."
(İbn Mace, Zühd, 24)

"Müslüman olan, kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın ona verdikleriyle kanaatkar kıldığı kimse kurtuluşa ermiştir."
(Müslim, Zekat, 125)

"Ademoğlunun şunlardan başka hakkı (ihtiyacı) yoktur: Oturacağı bir ev, vücudunu örtecek bir elbise, ekmek ve su."
(Tirmizi, Zühd, 30)

"Bizi doyurup suya kandıran, ihtiyaçlanmızı gideren ve bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve kendismı barındıracak kimsesi olmayan nice insanlar var!"
(Müslim, Zikir ve dua ve tevbe ve istiğfar, 64)

"Zenginlik mal çokluğu değil, gönül toklugudur."
(Buhari, Rikak, 15)

"İşlerinizde ifrat ve tefritten kaçının, dinde aşınya gitmeyin, sabah ve akşam ile gecenin bir bölümünü ibadetle geçirin. Her hal ve davranışınızda ifrat ve tefritten uzak durarak orta yol üzere bulunun ki, Allah'ın rızasına eresiniz"
(Buhari, Rikak, 39, 18)

"Ademoğlu ihtiyarlar ancak iki özelliği genç kalır: Mal hırsı ile uzun yaşama hırsı."
(Tirmizi, Sıfatü'l-Kıyame, 48, 22)

"Dış görünüş ve ahlak güzelliği, teenni ile hareket etme ve hal ve hareketlerde ifratla tefritten kaçınarak dengeli olma peygamberlerin güzel ahlakının yirmi dört parçasından biridir."
(Tirmizi, Birr ve sıla, 66)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...