9.7.19

Ekmek İsrafını Önlemek Mümkün


Ülkemizdeki ekmek israfı malumunuzdur.

Ekmek israfının önüne geçecek bir proje arz edeceğim.

TRT Belgesel kanalındaki “Müslüman Gibi Yaşamak” isimli belgesel programını izleyince bu fikir aklımda canlandı.

Belgeselde, Ankara Keçiören’de Necat Bilezikçi amcamız tanıdığı fırın sahiplerinden her gece satılmamış ekmek/poğaça/simit’leri aracıyla toplayıp ihtiyaç sahiplerine mahallelerinde ücretsiz dağıtıyor. Sadece 4-5 fırın ve büfeden topladığı unlu mamullerin adedi ayda 20 bin ile 30 bin arasında olmaktadır. Tek başına gücü ancak bu kadarına yetebilmektedir.

Necat amcamızın kendi imkânlarıyla ve tek başına yaptığı bu işi belediyelerimiz organize ve sistemli bir şekilde yapabilir. Şehir merkezlerinde, ilçelerde ve semtlerde ekmek toplama merkezleri kurulabilir. Toplanan ekmeklerin ve unlu mamullerin durumuna göre tanzim edildikten sonra ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağı ya da duruma göre 10 kuruş, 25 kuruş gibi cüz’i fiyatlarla satılabileceği satış/dağıtım noktaları kurulabilir. Kötü durumdaki ekmekler ise kurutularak hayvan yemi yapılmak suretiyle değerlendirilebilir/ekonomiye kazandırılabilir. Bu yolla ülkemizdeki ekmek israfının önemli oranda önlenebileceği, bu yolda çalışacak insanların istihdamı ile yeni iş imkânlarının oluşabileceği, çoğu ithal hammaddeye dayanan hayvan yemi tüketiminde az da olsa yerli imkânların payının arttırılabileceği, bir kuru ekmeğe muhtaç düşmüş fakir fukaranın, ailesi çok kalabalık olduğu için ekmek yetiştiremeyen kişilerin bir nebze de olsa yükünün hafifleyebileceği düşünülmektedir.  

Ekmek dar gelirli vatandaşımız için, özellikle de kalabalık aileler için en büyük giderlerden biridir. 12-13 kişilik bir aile günde 10 ekmeğe, ayda 300 ekmeğe ihtiyaç duyar. 1.25 tl’den ekmeği alsa 400 tl sırf ekmek masrafı olur. Çoğu zaman asgari ücretle bile iş bulamayan bu insanları en azından ekmek masrafından kurtarmak onların hayatları için önemli bir katkı ve taşıdıkları ağır yüke bir destek olacaktır.

Belgeselde izlediğimiz Necat amcamızın kendi sınırlı imkân ve gayretleriyle ayda 30 bine yakın ekmek dağıtılabiliyorsa, belediyelerimizin sahip olduğu görece daha geniş imkânlarla çok daha yüksek rakamlara ulaşılabileceği açıktır.

Önerimin değerlendirmeye alınarak hiç değilse olurluluk çalışmalarının yapılmasını, tahmini maliyet hesapları ile toplama ve dağıtım güzergâhlarının belirlenerek sağlayacağı faydanın hesaplanmasını, ulaşacağı toplam insan sayısı ile ne kadar ekmeğin israf edilmekten kurtarılacağının belirlenmesini ve tüm bunlardan sonra projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine karar verilmesini saygılarımla dikkatlerinize arz ederim.

1.6.19

Müslüman Gibi Yaşamak - Fatma ve Necat Bilezikçi

Dün Kadir Gecesini idrak ettik. Sağlık sıhhat ve afiyetiyle bir sonraki Kadir gecesine hep beraber erişebilmek, yalnız dünya için değil hayır ve iyillikte de yarışanlardan olabilmek duasıyla..

İnşallah bizler de aşağıdaki videoda paylaştığımız güzel insanlar gibi güzel işler yapan, hayır yolunda olan insanlardan oluruz.

Videonun sonunda Necat amca ne güzel özetlemiş : 

"Yardım işine başlamak isteyenler önlerine, arkalarına, sağlarına sollarına bakmasınlar. Ben varım deyip yola çıksınlar! İman en büyük imkan."

Bu güzelliğin bu Ramazanda TRT Belgesel kanalında "Müslüman gibi Yaşamak" adıyla belgeseli de çekildi, yayınlanıyor. Rabbim sayılarını arttırsın.

Necat amcamıza ulaşmak isteyenler için iletişim bilgisi:


VEFA EĞİTİM KÜLTÜR YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

KAMİL OCAK MAH. KAMİL OCAK SK. NO: 33 / A KEÇİÖREN/ANKARA

İrtibat Telefonu : +90 554 570 33 42
Vocabulary Chain 1200 -1400

Diamond Vocabulary Chain ismini verdiğim bu çalışmamda start kelimesi ile başladım, içerisinde start geçen 5 örnek verdim ve bunların içinde geçen bir kelimeyi alarak zincirin birsonraki halkası yaptım. Bu şekilde bir kelime zinciri oluşmuş oldu. Genellikle zincirin bir sonraki halkasını diğer dört alternatif içerisinden en zoru hangisi olabilir düşüncesiyle oluşturdum. Başlarda Türkçe'de ve diğer dillerde de ortak kullanılan kelimeleri vermeye çalıştım ki adaptasyon ve anlaşılması kolay olsun. Şimdiye kadar 1500 kelimeye yaklaştı. Bu çalışmaya kitaplaştırmak maksadıyla başladım, bu nedenle izinsiz kullanılması ve kopyalanması yasaktır, kar amacı güdülmeksizin istifade edilebilmesi amacıyla internete koyma kararı aldım. Faydalı olması dileğiyle..

All rights reserved, do not copy without permission!

trap
  catch in a trap   set a trap bird trap   death-trap rat trap
rat
  rat nest   rat poison desert rat rat glue trap rat tail
tail
whale tail
whale
killer whale whale meat whale oil whale watching variety of the whales
variety
rich variety a wide variety of a great variety of   low variety  product variety 
great
a great deal great fun have a great time great grandmother great day
fun
just for fun have fun for fun funny guy we're going to have so much fun 
just
just now just as just in case just like you   just a moment ago
now
right now until now/ till now   for several years now by now for now
several
several times several days / several weeks  several minutes / several hours  several hundred/several thousand several months
week
 twice a week during the week   entire week   school week winner of the week
during
during this time  during the night  during the holidays  during the break  during this period
night
night life summer night spending the night night club night school
spend
spend the time spend the money spend the day spend the rest spend weekend
weekend
  since the weekend    last weekend weekend discount great weekend  terrible weekend 
since
since yesterday  since last year  since that time  since birth since the turning point
yesterday
yesterday morning  yesterday afternoon  day before yesterday  yesterday evening until yesterday
until
until further notice  until recently until death until today   up until now /up until today
further
further details  further information far further   have a further meaning   progress further
information
need the information information system process the information provide the information information age
system
water system understand the system health system computer system cable systems
cable
cable company cable car cable industry cable television cable network
television
state television television show television programs television audience television series
series
time series book series win the series series production series final
final
final exam  final decision final examination  final score  final report
score
score points credit score score a goal   increase the total score high score
total
  general total final total total eclipse total payment    total paid 
eclipse
  lunar eclipse   eclipse of the moon  solar eclipse partial solar eclipse  eclipse period
partial
partial shipment  partial payment partial analysis   partial delivery   partial acceptance 
acceptance
  acceptance criteria acceptance date refuse acceptance  final acceptance delivery and acceptance 
refuse
  refuse a request refuse an offer  refuse to accept   refuse the job   refuse the invitation
offer
special offer  make an offer  job offer  offer letter  tender offer
tender
legal tender call for tender purchase by tender   win the tender withdraw from the tender
win
win the race win the election win the presidency win the championship win the trust
election
election time election process election law election day election year
law
family law know the law tax law change the law law student
student
student life art student student groups student services student union
union
labor union union members union leaders union movement players union
player
team player college player football player baseball player tennis player
tennis
tennis ball tennis court table tennis   indoor tennis court   join the tennis club
ball
get the ball put the ball keep the ball ball game hit the ball
get
get the car get the water get the money get the news get the support
water
water use water system water service ground water water level
use
use the time drug use use the word land use use the term
land
land management arid land leaving the land protect the land land reform
arid
  arid region arid climate arid desert arid soil become arid
region
visit the region left the region border region black sea region mountain region
visit
state visit visit the family office visit visited the area visited the hospital
hospital
hospital room teaching hospital hospital staff hospital emergency hospital bills
teach
science teacher math teacher teaching method studies teachers teacher candidates
science
science professor science class rocket science science fiction computer science
fiction
fiction writer american fiction juvenile fiction mystery fiction    crime fiction 
juvenile
juvenile court juvenile labour  juvenile prison    juvenile role  juvenile offender
offender
offender of the issues young offender offend nobody and entertain everybody   political offender    age of the offender 
entertain
entertain guests entertain visitors entertain the children  entertain groups of friends entertain family and friends.
visitor
church visitor    unexpected visitor visitor register    frequent visitor    leisure day visitor 
unexpected
  unexpected guest   unexpected return sudden and unexpected    unexpected fall    unexpected halt 
halt
  call a halt    premature halt  halt the disease progression  abrupt halt   halt instruction 
premature
premature death   premature birth premature baby   premature release    premature skin aging 
aging
  aging population   have anti-aging effect  aging test    natural aging    delay the signs of aging
delay
  prevent the delay   a brief delay delay indefinitely   delay time   delay penalty 
brief
have a brief chat brief glimpse company brief brief speech brief summary
summary
summary statement summary report expanded summary financial summary  daily summary 
expanded
expanded memory expanded form expand life-span   expand horizon expand abroad
lifespan
average lifespan human lifespans men's lifespans lag behind women's short lifespans  limited lifespan of adult human cells
human
human resources human rights  human beings  human nature human body
resource
resource allocation  renewable resource  resource management  resource sharing  intellectual resource
share
market share  share capital  share price share premium share prices
market
stock market  market research flea market  black market  market value
black
black tea  black cat supermassive black hole  black pepper  black market
hole
small hole  dig a hole deep hole  hole puncher  rabbit hole
rabbit
rabbit meat  rabbit food young rabbit rabbit fur rabbit ears
ears
  have a musical ear   ear hole   ear plug ear ring  the external ear
music
listening to music  music store  play music  folk music  classical music
classical
  classical furniture  classical guitar classical approach  classical period   classical dictionary
furniture
furniture polish  a piece of furniture old furniture  wood furniture  household furniture
wood
piece of wood knock on wood wood coal   wood dust wood industry 
dust
 fairy dust  dust collector dust bag  cloud of dust gold dust
collector
garbage collector tax collector ticket collector art collector   trash collector
trash
  trash bin trash dump trash can  trash bag   empty the trash
empty
empty space empty bottle empty room  empty stomach empty nest
nest
bird's nest  crow's nest ant nest   fly the nest    eagle nest 
fly
  fly along sea  fly a kite   words fly away  fly low fly high
along
get along with  go along  move along   along the beach along the line 
move
move furniture  move forward move back   move quickly move towards
toward
  gesture toward boy   toward the future    look toward  head toward   rapid plunge toward earth 
plunge
plunge into  plunge pool plunge in  plunge down  take a plunge
down
calm down  lay down shut down  slow down  turn down
slow
slow moving  slow-witted slow speed  slow but sure slow motion
motion
forward motion  loose motion air motion    free motion   first law of motion
forward
carry forward  going forward from this date forward looking forward forward-thinking
date
date of birth  up to date due date  expiration date delivery date
expiration
expiration of a contract at the end of expiration scheduled expiration at the end of this week expiration of the patent   expiration of rent period 
patent
patent application  patent law patent rights  patent office  patent protection
application
application form  job application process application software  application fee  application letter
form
order form  registration form fill in the form   agreement form   address form
fill
fill in the blank   fill a tooth fill a gap   fill the deficiency of vitamin fill the bag
gap
generation gap  age gap air gap   decrease the gap   close the gap
decrease
decrease speed  gradual decrease decrease in value decrease in number decrease the crime rate
gradual
gradual change  gradual increase gradual development   gradual settlement   gradual progress
settlement
settlement plan land settlement open to settlement   house settlement   permanent settlement
plan
master plan  business plan action plan  floor plan lesson plan
lesson
  compulsory lesson attend the lesson give lesson prepare to lesson teach a life lesson
compulsory
  become compulsory  compulsory insurance compulsory school attendance  compulsory voting   compulsory education 
voting
voting rate    secret voting  voting box    abstain from voting   voting age
abstain
  abstain from alcohol   abstain from any measure  abstain from tax abstain from cigarette abstain from lie
alcohol
  consume alcohol   alcohol treatment alcohol addiction   abstain from alcohol   use alcohol
addiction
drug addiction computer addiction cocaine addiction   coffee addiction fight against addiction
computer
computer programmer  personal computer laptop computer  computer engineer  computer software
engineer
civil engineer  software engineer electrical engineer  chemical engineer  mechanical engineer
mechanical
mechanical equipment mechanical parts lubrication mechanical  mechanical components senior mechanical engineer
part
part time job  body part   essential part   local part   main part
local
local area network  local news  local people  local government  local time
government
government employee  municipal government  government spending  state government government officials
municipal
municipal law  municipal building  municipal administration  municipal council  municipal elections
building
building materials  main building  model building building blocks  apartment building
apartment
apartment for rent  studio apartment  furnished apartment  apartment house  apartment manager
rent
rent a house  pay rent  room for rent  rent a room rent a car
house
terraced house  in-house  guest house detached house housekeeper
terrace
roof terrace terrace floored with glass  small terrace bedroom terrace is wonderful comfortable terrace
wonderful
wonderful view wonderful news   you look wonderful    wonderful place   what a wonderful world 
place
hiding place to take place  meeting place place of birth   book a place at the hotel 
hotel
  make a reservation at the hotel book a room at the hotel  cheap hotel hotel chain luxury hotel
cheap
cheap restaurant cheap labor cheap price   buy cheap sell high cheap wine
buy
  buy share buy property afford to buy house buy a pair of shoes buy a drug in a drugstore
afford
afford the fee afford the charge afford guaranty can't afford i wish i could afford it
guaranty
bank guaranty receive a letter of guaranty give guaranty collateral guaranty contract of guaranty
contract
  add a clause in the contract   annul the contract   sign a contract  employment contract  under contract
sign
sign the bill making the sign road sign stop sign street sign
road
take the road country road hit the road line the road reached the road
country
country life control the country leave the country country music cross country
cross
cross the line cross the road cross the street cross the border cross the finish
finish
finish the work finish the job finish the book finish the season finish the race
book
put the book phone book find the book history book picture book
picture
make the picture picture quality put the picture  complete the picture picture frame
complete
complete the program complete the process complete the work complete the job complete the test
test
take the test test the system test car test the idea drug test
idea
get the idea think the idea support the idea like the idea accept the idea
like
like the president like the show like the person like the word like the sound
word
use the word say the word hear the word kind words spread the word
kind
kind man
man
followed the man mountain man met the man kill the man grabbed the man
kill
kill the people kill the president kill the children kill the person kill the enemy
people
business people know the people country people city people understand the people
city
city life city police city center city budget city street
street
street people street light street names watching the street street corner
light
block the light evening light reflect the light catch the light city lights
block
block the way city block block the light block the sun block the view
sun
sun damage morning sun avoid the sun sun sets sun protection
set
set the price set the level data set set the course set the stage
stage
take the stage left the stage stage a play stage name share the stage
play
school play power play play the game play area play the role
area
explore the area target area visit the area storage area ski area
ski
ski school ski season ski trip ski holiday ski coat
school
school building school students school teacher school performance school officials
official
government officials company officials security officials police officials court officials
company
research company drug company oil company gas company energy company
gas
gas station gas lines gas production gas prices gas tank
production
production system production process production line increase the production milk production
line
time line phone line base line cross the line finish line
phone
phone service phone call phone bill phone number phone message
call
call the school hear the call call center call the doctor called the police
doctor
family doctor ask the doctor become a doctor see a doctor local doctor
sea
see the problem see the process see the war see the importance see the issue
importance
understand the importance show the importance recognize the importance explain the importance discussed the importance
recognize
recognize the existence recognize the value recognize the truth recognize the impact recognize the difference
existence
support the existence determine the existence explain the existence acknowledge the existence denied the existence
acknowledge
acknowledge faults  acknowledge the need acknowledge the possibility acknowledge the fact acknowledge the role
fault
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...