24.12.17

Yeni Site : Dini Görseller (4000'e Yakın Dini İslami Görsel Resim Cuma Mesajı)

Dini Görselleri barındıran dinigorsel.blogspot.com.tr sitemizi hamdolsun yayına aldık.

Buraya yaklaşık 4000 diniislami görsel eklemeyi planlıyoruz. Bu görseller facebook twittergibi kaynaklardan yıllar içerisinde Feyyaz Bilişim, Sorularlaislamiyet, Seyrangah, Kurantv, TRTDiyanet, İlam, Hüdai Vakfı vb. kaynaklardan biriktirdiğimiz yakşaşık 6000 görsel içerisinden yeniden boyutlandırılmış ve kalitesi  görüntü bozulmadan düşürülerek mobil kullanıma da uygun hale getirilmiş görsellerden oluşmaktadır.

İlk aşamada blogger'daki maille kabul edilen günlük yayın kısıtından dolayı günlük belirli bir sayıda görsel ekleyerek Allah nasip ederse devam etmeyi planlıyoruz.

Tüm görsellere (bir kısmının kırpma işi henüz bitmemiş haliyle de olsa) http://kaabalive.net/diniGorseller/  adresinden de erişebilirsiniz.

Allah tamamlamaya muvaffak kılsın inşallah.

Görselleri kırparken ImgResize (Quick JPEG Resize and Crop) isimli bir program kullanıyoruz. Pratik bir  program, görseli sürükleme ve programa bırakma yoluyla hemen çalışmaya başlıyorsunuz ve tek tuşla (sağ üstteki tuş) görseli mevcut dosyanın üzerine kaydediyorsunuz. Crop butonu kırma işini görüyor.

Bir de resimlerfarklı kaynaklardan kaydedildiğinden isimleri farklı idi, toplu isimlendirme işlemi için de fastStone Photo Resizer programından istifade ettik.

Kullandığımız blogger altyapısında resimleriblogger'a yüklerken mail yoluyla kayıt girme yöntemini kullandık. Bu işlem için Ayarlar kısmından Email sekmesine tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Ağağıda da ekran görüntüsünü koyuyoruz.

Mail kullanmaktaki amacımız görselleri mümkünolduğunca otomatik ve az çabayla sisteme eklemektir. Java, C#, Javascript, JQuery, VBS vb. programlama dilleriileotomatik mail gönderme uygulamaları yazılabilmektedir. Biz Java ile yazmayı tercih ettik. Kullandığımız kodların tek bir mail için olanı aşağıdaki gibidir, anlaşılması kolay olsun diye bu versiyonu paylaşıyoruz, biz çoklu ekleme yapmak için ekleme yaptığımız fonksiyonu for döngüsü içerisinde image numberları bir arttırarak kullandık. Bu arada projeye güncel Java Mail Api'sinin proje dosyasına sağ tıklanarak Build Path > Configure Build Path >Libraries Tab'ı> Add External JARs.. adımları izlenerek(Eclipse IDE için) projeye eklenmesi gerekiyor. Burada googledan alınacak uygulama şifresi ilejar ekleme işlemi projenin hatasız çalışması için olmazsa olmaz.

Hem teknik hem de manevi anlamda istifade edilmesi duası ve selamlarımla..

package SendMail;

import java.net.Inet4Address;
import java.util.Properties;

import javax.activation.DataHandler;
import javax.activation.DataSource;
import javax.activation.FileDataSource;
import javax.mail.*;
import javax.mail.internet.InternetAddress;
import javax.mail.internet.MimeMessage;

public class EmailGonder {

    public static void main(String[] args) {
   
    String filename = "src/deneme/Image00001.jpg";            //proje kaynak dosyasi içindeki dizini
        int no = 0 ;
        EmailGonder e = new EmailGonder();
        e.sendFwInformationMail("Dini Görsel","Binlerce Islami Resim Görsel",filename);
    }

    public boolean sendFwInformationMail(final String msgSubject,
            final String msgText, final String filename){

boolean result = false;

try {

String from = "göndericiadresi@gmail.com";
String pass = "googleUygulamaSifresi"; //Bu sifre 16 haneliolup google hesap yönetiminden alinir.
String to = "BlogGonderiAdresi@blogspot.com";
String host = "smtp.gmail.com";

Properties props = System.getProperties();
props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true");
props.put("mail.smtp.host", host);
props.put("mail.smtp.user", from);
props.put("mail.smtp.password", pass);
props.put("mail.smtp.port", "587");
props.put("mail.smtp.auth", "true");

props.setProperty("proxySet","true");
// internet olan porttan maili atacak...
props.setProperty("ProxyHost", Inet4Address.getLocalHost().getHostAddress());
props.setProperty("ProxyPort","1080");

Session session = Session.getDefaultInstance(props);
MimeMessage message = new MimeMessage(session);
message.setFrom(new InternetAddress(from));

message.addRecipient(Message.RecipientType.TO, new InternetAddress(to));
message.setSubject(msgSubject);
message.setText(msgText);
DataSource source = new FileDataSource(filename);
message.setDataHandler(new DataHandler(source));
message.setFileName(filename);


Transport transport = session.getTransport("smtp");
transport.connect(host, from, pass);
transport.sendMessage(message, message.getAllRecipients());
transport.close();
result = true;
System.out.print("tamamlandi");
} catch (Exception e) {

System.out.print("hata");
} finally {
return result;
}
}
 
}

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...