11.3.17

Bir Öneri - Okullarda Çağrı Filmi İzletilsin


Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda gerek zorunlu gerekse seçmeli din derslerinde sınıflardaki projektörler kullanılarak Çağrı, Hz.Ömer gibi, Diyanet İşleri Başkanlığımızın da uygun göreceği dizi, çizgi film ve filmlerin, öğrencilerin yaşları ve sınıfları da dikkate alınarak gösterilmesinin, bunun öğretmenlerin insiyatifinde değil düzenli ve sistemli bir şekilde, disiplinle yerine getirilmesinin, okullara gerekli cd ve videoların elektronik ortamda ulaştırılmasının, telif hakkı ve gösterim hakkı hususlarının da halledilmesiyle öğrencilere gösterilmesinin son derece faydalı ve hayırlı olacağını, öğrencilerin ilgisini de çekeceğini düşünüyoruz. Telif hakları konusunda Kültür Turizm Bakanlığı da devreye girebilir, Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla güzel ve faydalı bir hizmet olacaktır.

Seçmeli derslerde olduğu gibi burada da gönüllülük esas alınabilir, izlemek istemeyene zorla izletilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu yazıyı okuyup siz de böyle bir uygulamanın faydalı olacağını düşünüyorsanız BİMER ve CİMER üzerinden sesimizi ilgili kurum ve kuruluşlara  duyurabiliriz.

Selam ve dualarımızla..
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...