9.12.14

Sahabe Efendilerimizden Bazıları Hakkında Kısa Bilgiler (Kartelalar - 37)

Hz. Haris Bin Süreka  (r.a.)
Ensardan ilk şehit olan sahabe

Hz. Nesibe Hatun  (r.a.)
Uhutta vücudu kanlar içinde iken peygambere siper olan hanım sahabe

Hz. Talha Bin Ubeydullah  (r.a.)
Uhutta peygambere atılan oka elini siper edip çolak kalan sahabe

Hz. Abdullah b. EbuBekir  (r.a.)
Sevr mağarasına müşrikler hakkında Efendimize (sav) bilgi götüren sahabe

Hz. Zübeyr Bin Avvam  (r.a.)
Allah yolunda ilk kılıc çeken sahabe

Hz. Musab Bin Umeyr  (r.a.)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in ilk diplomatı. Medine’de müslümanlara cemaatle ilk defa namazı  kıldıran sahabi

 Hz. Mihca  (r.a.)
Bedir savaşında ilk şehit olan sahabe

Hz. Abdullah Bin Zeyd  (r.a.)
Ezanı rüyasında ilk gören sahabe

Hz. Eyyub El Ensari  (r.a.)
İstanbul’da metfun meşhur sahabe

Hz. Zeyd    (r.a.)
Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabe

Hz. Abdullah bin Mesut    (r.a.)
Mekke’de Kur’an’ı Kerim’i ilk kez açıktan okuyan  sahabe

Hz. Kab b. Malik   (r.a.)
Tebuk seferine katılmadığı için Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabın kendisiyle (hakkında ayet nazil oluncaya kadar) 50 gün konuşmadığı sahabe

Hz. Zeyd bin Sabit.   (r.a.)
Halife Hz. Ebu Bekir’in emriyle kitap haline getirilen Kur’an’ı Kerim’i toplama komisyonunun başkanı olan sahabe

Hz. Ebu Seleme (Abdullah)   (r.a.)
Ashaptan Medine’ye ilk hicret eden sahabe

Hz. Ebu Hureyre     (r.a.)
En çok hadis rivayet eden sahabedir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ona kedileri çok sevdiği için kedilerin babası ismini verdiği 5374 hadis rivayet eden sahabe kimdir?

Hz Osman   (r.a.)
“Zinnureyn” (iki nur sahibi) lakablı, Meleklerin bile hayâ ettiği sahabe

Hz. Ebu Zer Gifari    (r.a.)
Mekke’de ilk kez halkın içersinde “La ilahe İllallah” diyen sahabe

Hz. Abdullah Bin Cübeyr    (r.a.)
İslam tarihinde okçuların emiri (komutanı) adıyla meşhur olan sahabe

Hz. Ebu Basir     (r.a.)
İslam’da ilk gerilla kurucusu olan sahabe

Hz. Dıhyetül Kelbi   (Dıhye İbni Halife)   (r.a.)
Cebrail (a.s.) Resulü Ekrem (s.a.v.)’in huzuruna onun suretinde gelirdi. Bu güzel simalı sahabe

Hz. Osman Bin Talha     (r.a.)
Mekke fethedildiğinde Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Kabe’nin anahtarını verdiği sahabe

Hz. Ebu Ubeyde Bin Cerrah    (r.a.)
Uhut savaşında Rasulüllah (s.a.v.)’in miğferinin demir halkalarının mübarek yüzüne batması üzerine, dişleriyle halkaları çıkartan, bunu yaparken iki dişi kırılan sahabe

Hz. Saat Bin Muaz    (r.a.)
Ölümünde Rahmanı arşı titreyen sahabe

Hz. Muaz Bin Cebel   (r.a.)
Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in seni seviyorum dediği sahabe

Hz. Huzeyfe    (r.a.)
Allah Resulü (s.a.v.)’in hendek savaşında düşmanı gözetlemek için  görevlendirdiği, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in sır katibini sabahe

Hz. Abdurrahman Bin Avf    (r.a.)
Hz. Osman  ’ı halife ilan eden sahabe

Hz. Habbab b.Eret  (r.a.)
slâm’dan dönmesi için müşrikler tarafından yanmakta olan bir ateşin üzerine sırt üstü yatırılan ama yine de dininden vazgeçmeyen sahabe

Hz. Ebu Lübabe  (r.a.)
Tevbesi ile meşhûr sahâbe

Hz. Erkam b. Ebi'l Erkam  (r.a.)
Evi ilk vakıf olan sahâbe

Hz. Hubeyb bin Adiyy  (r.a.)
Darağacında ilk namaz kılan sahâbe

Hz. Osman bin Maz'un  (r.a.)
Medîne'de ilk vefât eden muhâcir sahâbe

Hz. Übeyy bin Ka'b  (r.a.)
Kırâati ile meşhûr sahâbe

Hz. Velid bin Velid  (r.a.)
Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbe

Hz. Beşir bin Sad  (r.a.)
Hz. Ebû Bekire ilk bîât eden sahabe

Hz. Hamza   (r.a.)
Şehidlerin efendisi sahabe

Hz. Abdullah bin Abbas  (r.a.)
Tefsîr âlimlerinin şâhı sahabe

Hz. Abdullah bin Amr bin As  (r.a.)
Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbe

Hz. Abdullah bin Süheyl  (r.a.)
Bedir'de babasına karşı savaşan sahâbe

Hz. Abdullah bin Zübeyr  (r.a.)
Medîne'de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî

Hz. Asım bin Sabit  (r.a.)
Arıların koruduğu sahâbî

Hz. Bilal-i Habeşi  (r.a.)
Peygamber efendimizin müezzini sahabi

Hz. Enes Bin Malik  (r.a.)
Resûlullahın hizmetini gösren sahabi

Hz. Es'ad bin Zürare  (r.a.)
Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî

Hz. Kab bin Malik  (r.a.)
Peygamber efendimizin şâirlerinden olan sahabi

Hz. Muaz bin Cebel  (r.a.)
Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî

Hz. Sehl bin Sa'd  (r.a.)
Medîne'de en son vefât eden sahâbî

Hz. Selman-ı Farsi  (r.a.)
Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî

Hz. Hatib bin Ebi Beltea  (r.a.)
Peygamber efendimizin elçilerinden olan  sahabi

Hz. İmran bin Husayn  (r.a.)
Meleklerle konuşan Sahâbî

Hz. Kab bin  Züheyr  (r.a.)
Peygamberimizin hırkasını verdiği şâir Sahâbî

Hz. Ümmi Hiram  (r.a.)
Hala sultan olarak tanınan kadın sahabi

Hz. Zeyd bin Harise  (r.a.)
İlk îman eden azatlı köle sahabi efendimiz

Hz. Zeyt bin Sabit  (r.a.)
En meşhur vahiy kâtibi Sahâbî

Hz. Ebu bekir  (r.a.)
Sadakati ile tanınan sahabi

Hz. Ömer   (r.a.)
Adaleti ie biline sahabi

Hz. Halid bin Velid  (r.a.)
Komutanlığı ile tanınan sahabi

Hz. Ebu Ubeyde bin Cerra  (r.a.)
Ümmetin emini olan sahabi

Hz. Zeyd  b Harise  (r.a.)
Kur’an’ı Kerimde ismi geçen sahabi

Hz. Yasir   (r.a.)
İslamın ilk şehidi  sahabi


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...