18.10.14

Kolay Ezberlenebilecek Kırk Hadis (Kartelalar - 21)

(Ümmetimin din işlerinde faydalı kırk hadis ezberleyen, âlimlerle haşr olur.) (Hadis-i Şerif -Taberani)

- 1 -
Âfetü’l ilmi en nisyanü :
İlmin afeti unutmaktır.


- 2 -
Ettuhuru şatru’l iman :
Temizlik imanın yarısıdır.


- 3 -
A’kilhâ ve tevekkel :
(Deveyi) bağla ve tevekkül et.

- 4 -
Sûmû tesihhû :
Oruç tutun, sıhhat bulun.

- 5 -
Es-salâtü imâdü’d dini :
Namaz dinin direğidir.

- 6 -
Talebü’l helali cihadün :
Helal peşinde koşmak cihaddır.


- 7-
El-kelimü’t tayyibetü sadakatün :
Güzel söz sadakadır.

- 8 -
El cennetü tahte zılâli’s süyuf :
Cennet kılıçların gölgesi
 altındadır. 


- 9 -
El mecalisü bi’l emaneti :
Meclislerdeki sözler emanettir.

- 10 -
Ed-dellü alel hayri kefailihi :
Hayra vesile olan yapan gibidir.

- 11 -
El cennetü dâr-ül eshıya :
Cennet cömertler yurdudur.

- 12 -
Es- savmü nısf’us sabr :
Oruç sabrın yarısıdır.

- 13 -
Es sabru nısf’ul iman :
Sabır imanın yarısıdır.

- 14 -
Et tebessümü sadakatun :
Tebessüm etmek sadakadır.

- 15 -
Es sabru miftahul ferec :
Sabır, başarının anahtarıdır.

- 16 -
Es sabru ınde sadmetül ula :
Sabır, musibetin ilk  anındakidir.

- 17 -
Efdalü’l ibadeti edvamuha :
İbadetin efdali devamlı olanıdır.

- 18 -
El Kur’anü hüved deva :
Kur’an, sırf devadır.

- 19 -
Men samete neca :
Dilini tutan kurtuldu.

- 20 -
Re’sü’l hikmeti mehafetullah :
Hikmetin başı Allah korkudur.


- 21 -
El idetü atiyyetün :
Vaad edilen verilmelidir.

- 22 -
Ed duaü silahu’l mümin :
Dua müminin silahıdır.


- 23 -
İsmah yusmah leke :
Müsamaha et ki sende göresin.

- 24 -
Es salatü nur’ul mümin :
Namaz müminin nurudur.

- 25 -
En nedametü tevbetün :
Pişmanlık tövbedir.

- 26 -
El mescidü beytü külli takiyyin :
Mescid, takva sahiplerinin evidir.

- 27 -
Ed dinü en nasiha :
Din nasihattir.

- 28 -
Ed duaü hüvel ibadetü :
Dua ibadettir.

- 29 -
El cümuatü haccü’l mesakin :
Cuma fakirlerin haccıdır.

- 30 -
Hüsnü’s suali nısfu’l ilim :
Güzel soru, ilmin yarıdır.


- 31 -
Es selamü kable’l kelam :
Önce selam, sonra kelam.

- 32 -
İzâ gadibte fe’skut :
Öfkelendiğinde sus.

- 33 -
Kesretü’d dahiki tumitül kalb :
Çok gülmek kalbi öldürür.


- 34 -
Es savmu cünnetün :
Oruç kalkandır.

- 35 -
Es subhatü temneu’r rızk :
Sabah uykusu, rızka engeldir.

- 36 -
El hamrü ummü’l habais :
İçki, kötülüklerin anasıdır.

- 37 -
Zina’l uyûni en nazaru :
Gözlerin zinası bakmaktır.

- 38 -
El kanâatü mâlün la yenfedü :
Kanaat bitmez bir sermayedir.

- 39 -
El hayaü minel iman :
Hayâ(utanma duygusu) imandandır.

- 40 -
El mer’ü ala dini halilihi :
Kişi, arkadaşının dini üzeredir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...