6.10.14

Hadis-i Şerif : "Ümmetim 15 özelliği kendinde gösterdiğinde belalar onları bulur:..."

Hz. Peygamber, bir hadislerinde 15 kötü özelliğe dikkat çekip şöyle der:

"Ümmetim 15 özelliği kendinde gösterdiğinde belalar onları bulur:

1-Devlet malı ganimet sayılıp, belli bir zümrede olduğunda

2-Emanete hıyanet edildiğinde

3-Zekat vermek zor geldiğinde

4-5-Kişi hanımına itaat edip, annesine karşı geldiğinde

6-7-Arkadaşlarına ikram edip, babasına kaba davrandığında

8-Mescitlerde sesler yükseltildiğinde

9-Bir kavmim en rezili onlara önder olduğunda

l0-Kişiye şerrinden dolayı ikram edildiğinde

11-İçki içildiğinde

12-İpek elbise giyildiğinde (Erkekler için)

13-Şarkıcı ve şarkı aletleri yaygınlaştığında

14-Bu ümmetin sonra gelenleri önce gelenlere lanet ettiğinde

15-Dinsiz eğitim yapıldığında

İşte o zaman, bir kızıl rüzgar veya bir hasf, veya bir mesh'i bekleyiniz.” 

(Tirmizi, Fiten,38;İbn Mace, Fiten: 28, nr.4059.)


***********************************
Kelime Anlamları
1- Kızıl Bir Rüzgâr: Evet, böyle bir rüzgâr 70 yıl boyunca kuzeyden dünyanın her tarafına esti. Avrupa'nın yarısını, ülkemiz halkının epey bir kısmını, koca Çin'i ve daha pek çok ülkeyi etkisi altına aldı. Hadis-i şerifte geçen bu ifade günümüz için böyle yorumlanabilir.
2- Hasf: Çöküntü demektir. Bu özellikleri gösteren bir toplulukta maddi-manevi bir çökme olacaktır. Ülkemizde de son 300 senedir yaşanan maddi-manevi çöküntülere bu zaviyeden bakılabilir. Toplumun pek çok kesiminde aile mefhumu çökmüştür. Ahlaki değerler çökmüştür, namus mefhumu çökmüştür, millet için fedakârlık çökmüştür... 
3- Mesh: insanın hayvana çevrilmesidir. Kur'an'ı kerim'de, bazı toplulukların maymun ve domuz haline çevrildiği anlatılır. Bu çevrilme, maddeten olabileceği gibi, manen olması da mümkündür. Malum, maymun taklitçi bir hayvandır. Domuz ise, hayvanlar içinde eşini kıskanmayan tek hayvan... Bu açıdan bakıldığında bu mübarek vatanda pek çok batının arsızlığını ve namussuzluğunu taklit eden maymun taklitçileri; pek çok domuz tabiatında, namus mefhumunu yitiren insanlar görülecektir. 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...