13.9.14

Kuran'dan Peygamber Duaları (Kartelalar - 3)

Hz.Adem(a.s) ve Hz. Havva'nın Duası (Araf-23) :
Ey Bizim Rabbimiz, kendimize yazık ettik. Şayet sen kusurumuzu örtüp, bize merhamet buyurmazsan, en büyük kayba uğrayanlardan oluruz.

Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Nuh-28) :
Ya Rabbi, beni, anamı, babamı ve evime mü'min olarak girenleri, erkek ve kadın olarak bütün mü'minleri affeyle.

Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Hud-47) :
Hakkında kesim bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni affetmez, bana merhamet etmezsen, her şeyi kaybedenlerden olurum.

Hz.Nuh(a.s)'ın Duası (Kamer-10) :
Ya Rabbi ben mağlubum. Artık sen bana yardım eyle.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (İbrahim-40) :
Ya Rabbi, neslimden çoğunu namazı devamlı olarak ve gereğince kılan kullarından eyle. Duamı lütfen kabul buyur Ya Rabbi.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (İbrahim-41) :
Ey Rabbimiz, beni, ana babamı ve bütün mü'minleri kıyamet günü affeyle.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Şuara-83) :
Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salihler arasına dahil eyle.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Saffat-100) :
Ya Rabbi salih evlatlar lütfet bana.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Mümtehıne-4) :
Ey Yüce Rabbimiz, yalnız sana güvenip dayandık, sana yöneldik ve sonunda da senin huzuruna varacağız.

Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Mümtehıne-5) :
Ey Yüce Rabbimiz, bizi kafirlere deneme konusu kılma, affet bizi. Çünkü sen Aziz ve Hakimsin; mutlak galib, tam hüküm ve hikmet sahibisin

Hz.Lut(a.s)'ın Duası (Ankebut-)30 :
Ya Rabbi, bu müfsitler, bu bozguncular gürühuna karşı bana sen yardım eyle.

Hz.İsmail(a.s) ve Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Bakara-127) :
Ey bizim Kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve hakkıyla bilen ancak sensin.

Hz.İsmail(a.s) ve Hz.İbrahim(a.s)'ın Duası (Bakara-128) :
Ey Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tevbemizi kabul et; zira, tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

Hz.Yakup(a.s)'ın Duası (Yusuf-86) :
Sıkıntımı, keder ve üzüntümü sadece Allah'a arzediyorum.

Hz.Yusuf(a.s)'ın Duası (Yusuf-101) :
Ey gökleri ve yeri yaratan. Dünyada da, ahirettede Meevlam, yardımcım Sensin. Müslüman olarak canımı al ve beni salihler(iyi insanlar) zümresine dahil eyle.

Hz.Eyüb(a.s)'ın Duası (Enbiya-83) :
Ya Rabbi bu dert bana iyice dokundu. Sen merhametlilerin en merhametli olanısın.

Hz.Yunus(a.s)'ın Duası (Enbiya-87) :
Ya Rabbi Sensin ilah, senden başka yoktur ilah. Sübhansın, bütün noksanlıklardan münezzehsin. Yücesin. Doğrusu kendime zulmettim, yazık ettim. Affını bekliyorum Rabbim.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-143) :
Sübhansın Ya Rabbi, tevbe ettim. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Ben iman edenlerin ilkiyim.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-151) :
Ya Rabbi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et; çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-155) :
Sensin bizim mevlamız, affet bizi, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Araf-156) :
Bize bu dünyada da ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Taha-25-27) :
Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin bağını çöz. Ta ki sözümü anlasınlar.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Kasas-16) :
Ya Rabbi ben kendime yazık ettim. Affeyle beni.

Hz.Musa(a.s)'ın Duası (Mü'min-27) :
Ben, ahirete, hesap gününe inanmayan her kibirli ve zorbadan benim de Rabbim sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım.

Hz.Süleyman(a.s)'ın Duası (Neml-19) :
Ya Rabbi, beni nefsime öyle hakim kıl ki gerek bana gerek ana-babama ihsan ettiğin nimetlere şükredeyim. Seni razı edecek güzel ve makbul işler yapabileyim. Bir de, lütfedip beni salih kulların arasına dahil eyle.

Hz.Süleyman (a.s)'ın Duası (Sad-35) :
Ya Rabbi affet beni ve bana benden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet lutfet. Çünkü sen lütufları son derece bol olan Vehhabsın.

Hz.Zekeriya(a.s)'ın Duası (Al-i İmran-38) :
Ya Rabbi, bana senin tarafından tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen dualar işitip icabet edensin.

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (İsra-80) :
Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de dürüst olarak çıkmamı nasip et ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana.

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (İsra-80) :
Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben yalnız ona dayanırım. Çünkü O, büyük Arşın, muazzam hükümranlığın sahibidir.

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (Tevbe-129) :
Allah'ım, ey yerleri ve gökleri yaratan! Ey görünen görünmeyen ne varsa bilen. Hakkında ihtilaf ettikleri her meselede kulların arasında sen elbette hükmedeceksin. Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum.

Hz.Muhammed(s.a.v.)'in Duası (Zümer-46) :
Ya Rabbi adaletle hükmünü ver. Rabbimiz Rahmandır. Sizin bunca isnat ve iftiralarınıza karşı Müsteandır. (Yardım istenilecek olan yine O'dur.)

Meleklerin Mü'minlere Duası (Mü'min-7) :
Ey ulu Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır! O halde tevbe edenler ve senin yoluna tabi olanları mağfiret eyle ve onları o cehennem azabından koru!
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...