8.6.14

Halk İçinde Hakla Olma 1 - Hafi Zikirde Sayı, Akıldan Saymak için Bir Yöntem

Günlük yaşamda sık sık Allah'ı anmak, kalpten gizlice anmak...

Otobüste, metroda, arabada, işte, okulda, parkta..

Her nerede olursan ol Allah'ı anmak iç dünyamızı ferahlatır, aydınlatır.

Burada belli bir sayı belirleyip o miktarda anmak, hem bıkkınlık duygusunun gelmesini önlemede, hem de dalıp gitmeme noktasında önemlidir.

Nasıl ki namazlardan sonra 33'er defa Subhanallah, Elhamdülillah ve AllahuEkber zikrini çekiyoruz, onun gibi de, Alemlerin Rabbini alemler içinde hafi zikrederken belli bir sayının olması daha isabetli ve bereketli oluyor.

Bunun için tesbih kullanılabilir.

Ancak Ahir zamanda  tesbih kullanamayacağımız yerler olabileceği gibi zikrimizi kimsenin  anlamaması için, mahremiyeti koruma noktasında gizli yapmak da isteyebiliriz. Bu durumda nasıl bir yöntem izleyeceğiz?

Parmaklarımızı kullanabiliriz. Ancak parmaklarımıza bakmamız veya parmaklarımızı hareket ettirmemiz gerekiyorsa ve bunu da yapamıyor veya yapmak istemiyorsak parmaklarımıza aklen bakar ya da parmaklarımızı aklen hareket ettiririz.

Şöyle ki: Elinizi aklınızda canlandırırsınız, her 3 defa Subhanallah dediğinizde aklınızda canlandırdığınız elinizin bir parmağının aklen nura gark olduğunu, ağarıp bembeyaz parlak bir hal aldığını hayal edebilirsiniz. Bir turu tamamlayıp başa döndüğünüzde tekrar aynı yöntemi uygularsınız. İkinciyi de tamamladığınızda bu iki tura bir parmak daha eklersiniz. Neticede 33 adet olmuş olur. Tıpkı namazlardan sonra tesbih bulunmadığında Peygamber Efendimiz'in parmaklarıyla saydığı gibi saymamıza benzer ama aklen saymış oluruz.


Bir kudsi Hadis-i Şerifte şöyle buyruluyor:

"Siz beni ibâdet ve itâatla zikredin ki, ben de sizi rahmetimle zikredeyim. Beni dua ederek zikredin, ben de sizin dualarınızı kabul edeyim. Benim verdiğim nimetleri hamd ve senâ ile zikredin, ben de size nimetlerimi artırayım. Siz beni dünyada zikredin, ben de sizi ahirette zikredeyim... Beni, varlık ve refah içinde olduğunuzda zikredin ki, ben de sizi belâ, musibet ve sıkıntılarınız zamanında zikredeyim... Beni, benim yolumda cihâd ederek zikredin ki, ben de sizi hidâyetimle zikredeyim. Beni sıdk, samimiyet ve ihlas ile zikredin, ben de sizi sıkıntılardan kurtarmak ve bilgi ile ihtisasınızı artırmakla zikredeyim. Beni Rabbiniz olarak bilip kulluğunuzla zikredin ki, ben de sizi sevdiğim kullarımdan kabul edip sonunda bağışlamakla zikredeyim" (er-Râzî, Mefâtihu'l-Gayb, Mısır 1937, IV,143 vd).

Zikrin önemini bildiren ve zikir hakkında emir ve tavsiyelerde bulunan bazı âyetlerin meâli şöyledir:

"Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzerine yatarken Allah'ı zikrederler (anarlar). Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler: "Rabb'imiz (derler), bunu boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru!..." (Alu İmrân, 3/191).

"Onlar ki, inanmışlardır ve kalbleri Allah'ı zikretmekle (anmakla) yatışır. İyi bilin ki ancak Allah'ı zikretmek (anmak)la kalbler yatışır" (er-Ra'd, 13/28).

Âllah'ın emrine uyan müslüman erkekler ve müslüman kadınlar, mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, tâata devam eden erkekler ve taata devam eden kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, mütevâzi erkekler ve mütevâzi kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar; işte Allah, bunlar için bir mağrifet ve büyük mükâfat hazırlamıştır" (el-Ahzâb, 33/35).

"Ey inananlar, Allah'ı çokça zikredin ve O'nu sabah akşam tesbih edin" (el-Ahzâb, 33/41, 42).

"Öyle ise beni anın ki, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin" (el-Bakara, 2/152).

http://www.sorularlaislamiyet.com/article/2247/zikir.html adresinden malumat edinebilirsiniz.

Allah'a emanet olun.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...