23.1.14

Nufus Cüzdanlarına Organ Bağışı Alanı Eklenmeli

Nufus Cüzdanlarımız üzerinde "dini" bilgisi, "kan grubu" bilgisi gibi bilgiler bulunmakta. Bunların yanına Organ bağış bilgisi de eklenmelidir.

Organlarını bağışlamak isteyen ancak nasıl bağışlayacağını bilemediği için organlarını bağışlamamış gözüken milyonlarca vatandaşımız var. Nüfus Cüzdanlarının üzerine bu alan eklenirse senede on binlerce insanımıza umut olabilir.

Organ bağış bilgisi ehliyetlerin üzerinde var ancak nüfus cüzdanlarının üzerinde henüz yok. Halbuki ehliyet nüfus cüzdanı gibi yoğun kullanılan bir belge değil. Türkiyede 2013 yılı sonu itibarıyla 23 milyon ehliyeti olan vatandaş bulunuyor, bunların 4,5 milyonu bayan, 18,5 milyonu erkek. Bu da demek oluyor ki kimliğinde organ bağışı bilgisi olmayan erkeklerde yaklaşık 19 milyon, kadınlarda ise yaklaşık 33 milyon vatandaşımız var. Önerimiz tatbik edilirse kimliğinde organ bağışı bilgisi olmayan yaklaşık 34 milyon vatandaşımızın kimliğine organ bağışı bilgisi eklenecektir. Bu da şüphesiz organ bağışı noktasında ülkemizi ileriye taşıyacak, on binlerce canın kurtulmasına, organ bağışı sırasında organ beklerken yitirilen binlerce canın kurtarılmasına vesile olacaktır. Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemi verilerine göre 30 bine yakın vatandaşımız şu anda organ beklemektedir.


Organ sırası bekleyen kişinin ya da o kişinin yakınının yerine kendimizi koyarsak, evladımız için uygun organ beklediğimizi hayal edebilirsek, Nufus Cüzdanlarındaki bu ufak değişikliğin insanların hayatını nasıl etkileyebileceğini ve konunun önemini daha iyi anlayabiliriz.

Uygulama mevcut nüfus cüzdanlarında derhal uygulamaya konmalı, hazırlanan çipli nüfus cüzdanlarında da mutlaka yer almalıdır.

Bu konuda ilgili dernekler, milletvekilleri, basın yayın kuruluşları ve toplumumuz nezdinde kamuoyu oluşturulmalıdır. Yetkililer bir an önce harekete geçmelidir.

Detaylandırma faaliyetlerini icra koltuklarında oturan sorumlulara havale etmekle birlikte, milletimizin refah ve saadeti adına yukarıda çerçevesini kabaca çizmeye çalıştığımız hizmetleri devletimizden talep eder, yetkililerin ve kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Not: Bu yazı Devlet Yönetiminde İnovasyon Kavramı ile de ilgilidir. Konuyla ilgili olarak ayrıca 

9.1.14

E-devlet Üzerinden Organ Bağışı Yapılabilmeli

Edevlet kapısı üzerinden organ bağışı müracaatının yapılabilmesini gerekmektedir.

Organ bağışı konusunda toplumumuzda yeterli bilinç henüz maalesef oluşmamış, oluşturulamamıştır. Devletimizin teşvik edici ve özendirici uygulamalarını yetersiz görüyoruz. Bunu organ bağışı noktasında ülkemizin diğer gelişmiş ülkeler içindeki konumuna bakarak görebilirsiniz. Diğer taraftan, bizim anlayışımıza göre organ beklerken donör bulunamadığı için hayatını kaybeden bir kişi dahi olsa organ bağışı konusunda yetersiziz demektir.

Organ bağışının yaygınlaştırılması için bağış başvurusu kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir. Önerimiz bu noktada organ bağışının kolaylaştırılması adına müracaatın e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-devlet şifresi ile de yapılabilmesidir. Yapılan müracaat uyarınca kişiye özel basılacak iki organ bağış kartı da kişinin adresine Sağlık Bakanlığı'nın ilgili birimince iadeli taahüdlü postalanmalıdır. Bu uygulamanın altyapısı kurulduktan sonra uygulama Kamu Spotları ve medyada yer alacak haberlerle kamuoyuna duyurulmalı, vatandaşlar organ bağışı noktasında teşvik edilmelidir. Öyle ki, bu yöntemle organlarını bağışlayan kişi sayısı 1 milyona ulaştığında çekilişle 1 kişiye 10 milyon lira para ödülü gibi ve benzeri özendirici tedbirler de alınabilir.


E-devlet kapısı üzerinde bir de organ bağışı sorgulama ekranı olmalıdır. Gerek duyulduğunda hastane personeli ya da polis tarafından T.C kimlik no girilerek derhal kişinin organ bağışı yapıp yapmadığı, yaptıysa hangi organlarını bağışladığı gibi vb. kişinin sağlığıyla ilgili gerekli bilgilere erişilebilmelidir. 


Detaylandırma faaliyetlerini icra koltuklarında oturan sorumlulara havale etmekle birlikte, milletimizin refah ve saadeti adına yukarıda çerçevesini kabaca çizmeye çalıştığımız hizmetleri devletimizden talep eder, bilgilerinize arz ederiz.

Not: Bu yazı da Devlet Yönetiminde İnovasyon Kavramı ile ilgilidir.

Diyanete Bir Öneri - Tüm Yayınlar İnternet Üzerinden İndirilebilsin

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünün yaptığı tüm yayınlar(kitap, dergi, takvim, kartela vb. süreli süresiz tüm yayınlar) www.diyanet.gov.tr adresi üzerinden kolay erişilebilir ve elektronik ortamlar arasında kolayca taşınabilir format olan pdf formatında indirilebilir ve okunabilir olacak şekilde yayınlamalıdır.

http://www.diyanet.gov.tr/ adresinden bazı yayınların pdf formatındaki hallerine ulaşılabilse de tüm yayınlara ulaşılamamaktadır. Ayrıca bazı yayınların e-kitap formatlarında olması indirme, yazdırma, ticari amaç olmaksızın kopyalayıp farklı okumak amacıyla cihazlara taşıma işlerini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle pdf formatında olması önem arz etmektedir.

Video ve ses dosyaları ile bilgisayar programları da yayınlar gibi vatandaş tarafından indirilebilmelidir.

Tüm bunlar için http://www.diyanet.gov.tr adresinde Dini Yayın İndirme Bölümü adı altında bir bölüm açılabilir. Konu başlığı, kısa açıklaması, türü, boyutu, indirilme sayısı ve indirme linki - adresi bilgilerinin yer aldığı listeler vatandaşın istifadesine sunulabilir.

Ayrıca link adreslerinin değişmesi de problem olabilmektedir. Bu tür dökümanlar insanlar arasında dosya paylaşım sitelerinde ya da forumlarda link paylaşımı şeklinde de yayılmaktadır, bu durumda da ilgili link değiştiğinde kullanıcılar ilgili yayını indirememekteler. Bu nedenle sabit formatta indirme linkleri belirlenmelidir. Örneğin kitaplar için ISBN numarası http://www.diyanet.gov.tr adresinin sonuna eklenerek sabit indirme linkleri oluşturulabilir.(http://www.diyanet.gov.tr/ISBN_Nosu şeklinde) Daha önceden Kuranı Kerim mealine http://www.diyanet.gov.tr/kuran/kuran_meali/kuran.pdf adresinden erişirken sitedeki bir güncelleme sonrası bu eşsiz hazineye erişemez, bilgisayarımıza indiremez olduk. bu noktada da istikrarlı bir hizmet sunulması, linklerin olur olmadık değişmemesi elzemdir.

Yayınların internet üzerinden indirme işlerinin hakkıyla düzenlenmesi ile DİB misyonuna uygun olarak Kamuya daha etkin hizmet etmiş olacaktır kanaatindeyiz. Önerimizin dikkate alınmasını temenni eder, talebimizi saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Devlet Yönetiminde İnovasyon - Elektronik Suç Duyurusu ve Elektronik İhbar

Devlet Yönetiminde İnovasyon Kavramı başlığı altında, devletimiz ve milletimiz için faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir öneri sunmak istiyoruz.

E-devlet kapısı üzerinden elektronik imzalarını kullanarak avukatlar dava açabilmekte, dava dosyalarını görüntüleyebilmekte, vatandaşlar davalarını takip edebilmektedir. Bu noktada e-devlet üzerinden suç duyurusu neden yapılamasın sorusu akla geliyor.

Önerimiz, e-devlet sistemi üzerinden vatandaşların ihbar ve suç duyurusu yapabilmeleridir. Bu ihbar ve suç duyurularını yaparken varsa kanıt ve delil olabilecek dökümanlar elektronik ortamda sisteme yüklenebilmelidir. (Örneğin ses, video, fotoğraf dosyaları ya da farklı ofis belgeleri sisteme upload edilebilmeli)

İhbar ve suç duyurusu kavramı geniş bir kavram. Bu kavramın içine girenleri sıralayacak olursak: Cumhuriyet Savcılıklarını ilgilendiren suç duyuruları ve şikayetler(kadına şiddet, yolsuzluk vb.), Polisi ilgilendiren ihbarlar(narkotik, asayiş, terör, organize suçlar vb. konularda), Maliyeyi ilgilendiren ihbarlar(vergi kaçakçılığı, fiş kesmeme vb.), Belediyeyi - Zabıtayı ilgilendiren konular(kaldırım işgali, tabela kirliliği, kaçak yapılaşma, otobüs şöförü kural ihlali ihabarı vb.), Trafik polisini ilgilendiren ihbarlar (yolda yapılan hatalı sollama, kırmızıda geçme gibi kural ihlalleri, hatalı park vb. durumlar)

Bir ileri aşamada, isimsiz ihbar ve şikayetlerin yapılabileceği bir sistemin kurulması da gündeme gelebilir.

Tüm bunların e-devlet kapısı üzerinden devlete, devletin ilgili kurumlarına kolayca iletilebilmesi halkımızın yaşam standartlarını yükseltecektir kanaatindeyiz.

Bu konuda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Büyükşehir Belediyeleri ve e-devlet teknik altyapısının sağlayıcısı konumundaki Türksat A.Ş birlikte çalışarak bu türden faydalı hizmetleri daha da çeşitlendirerek milletimize sunabilirler.

Detaylandırma faaliyetlerini icra koltuklarında oturan sorumlulara havale etmekle birlikte, milletimizin refah ve saadeti adına yukarıda çerçevesini kabaca çizmeye çalıştığımız hizmetleri devletimizden talep eder, bilgilerinize arz ederiz.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...