21.7.13

Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Vasiyeti


Halk içinde Allah'ı çokca anınız. Bu durum mâneviyatı yükseltir, katı kalpleri yumuşatır.

Hiçbir günahı küçümsemeyiniz.

Her nerede olursanız olunuz sizi Allah'ın gördüğünü unutmayınız. Fenalıklardan sakınınız.

Neresi sana Allah'ı unutturuyorsa orası senin helâkin için bir tuzaktır.

Neresi seni Allah'a yöneltiyorsa, seni düşündürüyorsa orası cennete girmen için bir duraktır.

Emaneti koruyunuz. Zira din de size emanettir, beden de.

Her namazın sonunda size hoş gelen bir ibadeti âdet edininiz. Meselâ; bir kaç istiğfar çekmek, bir sûre ya da âyet okumak, Allah'ı bir ismiyle zikretmek... gibi.

Ezanla birlikte camide olunuz, cahiller sizden ileride bulunmasın.

Sakın ölümü unutmayınız, her gece onu hatırlayınız. Hesabınızı yapınız, olur ki tevbe edince Allah da sizi af eder.

Nefsinizi daima kontrol altında tutunuz.Onu boş bırakırsanız sizi ateşe götürür.

Dünyalıklara güvenmeyiniz. Kazandıklarınızdan fakirlere cömertce payını veriniz.

İlim öğrendiğiniz hocalarınıza daima Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyiniz.

Önce ilim tahsil ediniz, sonra helâlinden para kazanıp evleniniz.

Başkalarından daha çok ihlâslı olmadıkça, daha çok ibadet etmedikçe, daha çok ihsanda bulunmadıkça rahat etmeyiniz.

Mezarlıkları sık sık ziyaret ediniz. Bunu yaparsanız dünya gamından kurtulursunuz. Çünkü nefsin tek korktuğu ve aldatamadığı yer mezarlıktır.

Büyük zatların kabirlerini ziyaret ediniz. Bu zahmetiniz o zatların size şefaat etmesini sağlar.

Güzel huylu ve merhametli olunuz.

Her daim nasihat ediniz.

Aile arasında adaba dikkat ediniz.

Ayıplarını gördüğünüz komşuyu kınamayınız. Sırlarını açıklamayınız. Sır emanettir. Emanete ihanet kötü ve çirkin bir fiildir.

Çok gülmeyiniz, kalbiniz kararır.

Konuşurken gürleme, bağırıp çağırma, yüksek sesle bile konuşma.

Allah'a isyan halinde olana yardımcı olma.

Büyüklerin huzuruna girerken, hem kendi kadrini, hem de başkalarının kıymetini bilen olun.

Cahil topluluktan sakının, onlarla tartışmaya girmeyin.

Çok konuşmayın. Halkın önünde ileri-geri konuşmayın. Malâyani ile meşgul olmayın.

Küçük çocukları seviniz, başlarını okşayıp onları sevindiriniz; bu Peygamber (SAV) Efendimizin emridir.

Yol ortasını işgal etmeyiniz.

Beyaz giyinmeyi âdet ediniz. Zira bu huy sizi daha dikkatli kılar.

Kimin huzurunda olursanız olun hakkı ve hakikatı söylemekten korkmayınız.

Dininize uymayan bir iş ile görevlendirilirseniz asla kabul etmeyiniz. Bilesiniz ki, rızkı veren Allah (CC)'dır.


(Kaynak : Mevlüt Özcan
Milli Gazete 2009-08-01)


Allah'ın Selamı Rahmeti ve Bereketi Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Hocalarının ve Talebelerinin Üzerine olsun. Bu güzel yolu bizlere öğrettiler, biz onlardan razı olduk, Allah da onlardan razı olsun. Büyüklerin vasiyetlerini sıkça okuyalım. Adet edinelim. Uygulayalım. Acizane büyük olmak istiyorsan, büyüklerin yolundan gitmek icap eder. Büyüklük küçüklüğünü bilmektir. Allah sıratı müstakimde gidenlerden eylesin.

Hacı Bayram Veli Hazretleri, İstanbul'un manevi Fatihi Akşemsettin Hazretlerinin Hocasıdır. Allah onlardan razı olsun.
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...