13.7.13

Alo Fetva Hattı 7/24 Hizmet Vermeli

Diyanet Alo Fetva Hattı Numarası : 190 (Bay - Bayan Fetva Seçimi de mevcuttur.)

Diyanet İşleri Başkanlığının verdiği Alo Fetva Hattı hizmeti mümkünse 7 gün 24 saat hizmet versin.

Nasıl ki bir insan her an hastaneye ihtiyaç duyabiliyor ve bu yüzden de hastanelerin acil sevisleri 7/24 açık tutuluyor, öyle de insan dini bilgiye, helal haram bilgisine her an ihtiyaç duyabiliyor. Hastahaneye gitsek ve bize Şimdi çalışmıyoruz, mesai saatleri içinde gelin dense belki sağlığımızdan oluruz, ancak konu din olunca mazallah ahiretimizden olma ihtimali var.

 Elbette gece yoğunluk fazla olmayacaktır. Bu nedenle hocalarımız az sayıda da olsa, dönüşümlü olarak, gece telefonların başında kalabilir.Hem, gündüz işinden dolayı ya da herhangi bir manisi olduğundan fetva hattını arayamayanlar da muhtemelen oluyordur. Bu gibi kardeşlerimiz de Alo Fetva hattının 7/24 hizmet vermesiyle fetva hizmettinden daha ziyade istifade edebilirler.

Ayrıca televizyonlarda gösterilen Kamu Spotu  reklamlarında Diyanet İşleri Başkanlığının Alo Fetva ve benzeri hizmetleri halka tanıtılsın. Halkımızın çoğu bu hizmetleri bilmiyor olabilir. Bu hizmetlerin halkımızca ne kadar bilindiğinie yönelik yapılacak anket çalışmaları ile bu konuda bilimsel veri elde edilebilir. Bilhassa Türkiye Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı faaliyetlerinin, sadaka ve kurban toplama faaliyetlerinin Kamu spotları ile halkımıza duyurulmasında, banka hesap numaraları ve bağış yöntemleri konusunda televizyon üzerinden milletimize bilgi verilmesinde fayda görüyoruz. Diyanetin hizmetleri milletimize daha fazla duyurulabilir ve tanıtılabilir kanaatindeyiz.


7 yorum:

 1. Slm kıymetli dostlar benim bir sorum var bana cevap yazarmisin benim 5 sene konuştuğum biri var ve onunla evlenecem sınırlı olduğum bir tartışmadan dolay kişiye dedim bitti sen dünya ahret anam bacım sin sindi ne yapmaliyim

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. Değerli kardeşimiz,

   "Flört" Müslümanlarların lügatında yeri olan bir kelime olmadığı gibi, ifade ettiği mânâ da Müslümanlarda hayat bulan bir olay değildir. Flörte kimler ne mânâ yüklerse yüklesin. İslâm böylesine hissi bir konuda erkekle kadına sınırlar çizer ve Efendimizin (asm) meşhur ikazı iki tarafı da kesin ölçülerle korumaya alır, muhafaza eder. Nedir Efendimizin kesin ve çok makul olan ikazı?

   – Yabancı bir kadınla bir erkek iki ikiye, baş başa kalırlarsa üçüncüleri şeytandır!

   Batı toplumlarında flört, gençlerin duygusal açıdan olgunlaşmalarını, çeşitli komplekslerinden kurtulmalarını, cinsellik konusunda bilgilenmelerini, eşlerin evlilik öncesinde birbirlerini tanıyarak bilinçli bir beraberlik oluşturmalarını sağlayacak bir tecrübe ve eğitim biçimi olarak kabul edilmiş ve hoş görülmüştü. Fakat duygusal ilişkiler, kendisine ilişkin bütün düşünce ve varsayımların iflasını ilan edercesine büyük bir hızla fiziksel ilişkiye dönüşerek gündemden düştü. Batılı toplumlar günümüzde bir yandan bir süre önce son derece masumane ilişkiler olarak baktığı flört olayının önüne yığdığı toplumsal sorunlarla boğuşurken, bir yandan da artık duygusal ilişkinin yerini alan cinsel özgürlük gibi kavram ve olguları tartışmaya başladı.Dinimizde flört yoktur.

   Sil
 2. Kocası nikah üzerine yemin eden birinin şunla konuşursan boş ol dediği halde konuşma dediği kişiden konuşursa boş sayilirlarmi

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. “Bu kurumdan ayrılırsam eşim boş olsun.”, “Şunu yapmazsam eşim boş olsun.” yahut “Şunu yaparsan boş ol” gibi boşama fiilinin şarta bağlandığı ifadeler Şarta Bağlı Boşama (Muallak Talâk)olarak adlandırılır, günümüzde genel olarak Müslümanlar arasında hem resmî mevzuatta hem de âlimlerin fetvalarında şarta bağlı talâkın geçerli olmayacağı yaklaşımı benimsenmiştir.

   Nitekim İslam hukukuna dayanarak hazırlanmış bulunan Mısır (1929 tarih ve 25 sayılı kanun), Ürdün (2010 tarih ve 87 sayılı kanun), Kuveyt (2007 tarih ve 105 sayılı kanun), Fas (2010 tarih ve 93 sayılı kanun), Irak (36 numaralı kanun), Suriye (173 numaralı kanun) ve Suudi Arabistan (85 numaralı kanun) mevzuatında şartlı (muallak) boşamaların yemin kapsamında değerlendirileceği hükmü açıkça yer almıştır. Aynı şekilde birçok çağdaş âlim de şarta bağlı boşamaları yemin kapsamında değerlendirmişlerdir (bk. Ebû Zehra, el-Ahvâlü’ş-şahsıyye, s. 302; Şeltût, el‐Fetâvâ, Beyrut 1991, s. 304‐306; Zerkâ, Fetâvâ, Dımaşk 2004, s. 309-310; Zeydân, el-Mufassal fî Ahkâmi’l-Mer’e, VII, 471‐473; Hallâf, Ahkâmü’l‐ahvâli’ş‐şahsiyye, Kuveyt 1990, s. 137‐138; Şerebâsî, Yes’elûnek, Beyrut, ts., I, 266‐269, 271‐272; II, 236‐237; Karadâvî, Fetâvâ Muâsıra, Kuveyt 1996, I, 554-555; http://www.hayrettinkaraman. net/sc/00087.htm, Erişim:11.04.2014).

   Detaylı bilgi için şu adresi ziyaret ediniz :https://sorularlaislamiyet.com/%E2%80%9Csunu-yapmazsam-esim-bos-olsun%E2%80%9D-yahut-%E2%80%9Csunu-yaparsan-bos-ol%E2%80%9D-gibi-bosama-fiilinin-sarta-baglandigi

   Sil
 3. Kıbleye ayak uzatılıp namaz kılınınki
  Kıbleye ayak uzatarak namaz kılınır kıbleye ayak uzatarak da namaz kılınır buna

  YanıtlaSil

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...