28.4.13

Kur'an'dan 40 Dua (Kartelalar - 2)


Kur'an'dan 40 Dua

Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşimi kolaylaştır. Dilimden (şu) bağı çöz ki sözümü anlasınlar. (Taha 20/25-28)

Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım! Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim! (Mü'minun 23/97-98)

Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından, hakkıyla yardımcı bir güç ver! (Isra 17/80)

Rabbim! Beni bereketli bir yere yerleştir. Sen, ağırlayanların en hayırlısısın. (Mü'minun 23/29)

Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işleri yapmamı nasip et. Neslimden gelenleri de iyi kimselerden eyle. Ben sana döndüm ve elbette ki Müslünmanlardanım. (Ahkaf 46/15)

Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı işler yapmamı nasip et. Rahmetinle, beni iyi kulların arasına kat!(Neml 27/19)

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle; Rabbimiz! Duamı da kabul eyle! (İbrahim 14/40)

Rabbim! Hakkında bilgim olmayan bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve esirgemezsen, ben ziyana uğrayanlardan olurum! (Hud 11/47)

Rabbim! Doğrusu kendime zulmettim. Beni bağışla. (Kasas 28/16)

Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin! (A'raf 7/151)

Rabbim! Beni bağışla ve merhamet et! Sen merhametlilerin en hayırlısısın. (Mu'minun 23/118)

Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla, zalimlerin de ancak helakini arttır! (Nuh 71/28)

Rabbim! (Onlar hakkında) adaletinle hükmünü ver. Bizim Rabbimiz Rahman'dır. Sizin anlattıklarınıza karşı yardımı umulandır. (Enbiya 21/112)

Rabbimiz! Biz iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi cehennem azabından koru! (Al-i İmran 3/16)

Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve Peygamber'e uyduk. Bizi şahitlerden yaz! (Al-i İmran 3/53)

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet ver. Lütfu en bol olan sensin. (Al-i İmran 3/8)

Rabbimiz! Gelmesinde şüphe edilmeyen bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah asla sözünden dönmez. (Al-i İmran 3/9)

Rabbimiz! Gerçekten biz, 'Rabbinize inanın!' diye imana çağıran bir davetçiyi (Peygamber'i) işittik ve hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al, Rabbimiz (Al-i İmran 3/193)

Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiklerini bize de ver ve kıyamet gününde bizi rezil etme! Şüphesiz sen sözünden caymazsın! (Al-i İmran 3/194)

Rabbimiz! Bize tarafından rahmet ver ve bize, (şu) durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla! (Kehf 18/10)

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi affet, bize acı! Sen, merhametlilerin en hayırlısısın! (Mü'minun 23/119)

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin! (Haşr 59/10)

Rabbimiz! Ancak sana dayandık, sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. (Mümtehıne 60/4)

Rabbimiz! Şüphesiz ki bizim gizlediğimizi de açıkladığımızı da sen bilirsin. Çünkü yerde de, gökte de hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. (İbrahim 14/38)

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl! (Furkan 25/74)

Rabbimiz! Bizi sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibadet usullerimizi göster, tövebemizi kabul et; zira tövbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin! (Bakara 2/128)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, ahitette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru! (Bakara 2/201)

Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, ana-babamı ve mü'minleri bağışla! (İbrahim 14/41)

Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, sabit kıl ayaklarımızı ve kafir topluma karşı bize yardım et! (Bakara 2/250)

Rabbimiz! Sabır yağdır üzerimize, Müslüman olarak al canımızı! (A'raf 7/126)

Rabbimiz! Unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutuma. Rabbimiz! Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Bakara 2/286)

Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et! (Al-i İmran 3/147)

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. (A'raf 7/23)

Rabbimiz! Bizi zalimler topluluğu ile beraber bulundurma! (A'raf 7/47)

Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı devamlıdır. (Furkan 25/65)

Rabbimiz! Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yolunda gidenleri bağışla, onları cehennem azabından koru! (Mü'min 40/7)

Rabbimiz! Bizi, inkar edenlerin fitnesine düşürme, bizi bağışla! Rabbimiz! Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin! (Mümtehıne 60/5)

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla, bizi bağışla; çünkü sen her şeye kadirsin! (Tahrim 66/8)

Bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. (Fatır 35/34)

Kudret ve şeref sahibi olan senin Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Peygamberlere selam, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. (Saffat 37/180-182)  

22.4.13

PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN DUALAR (Kartelalar - 1)

Duaların en güzeli şüphesiz insanların en güzelinin ettiği dualardır. Peygamberimiz(s.a.v.)'in dilinden 40 dua..“Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”

“Allah'ım! Öfkenden rızana; cezandan affına sığınırım. Senden yine sana sığınırım. Sana övgüyü saymakla bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin.”

“Allah'ım! Nimetinin yok olmasından, verdiğin afiyetin (nimet ve sağlığın) bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve öfkene sebep olan her şeyden sana sığınırım.”

“Allah'ım! Kederden ve üzüntüden, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, borç yükünden ve insanların kahrından sana sığınırım.”

“Allah'ım! Fakirlikten, yokluktan ve zilletten sana sığınırım; zulmetmekten ve zulme uğramaktan da sana sığınırım.”

“Allah’ım! Dalalete (sapıklığa) düşmekten veya (başkalarını) dalalete düşürmekten, hataya düşmekten veya (başkasını) hataya düşürmekten, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya cahillikle karşılaşmaktan, sana sığınırım.”

“Allah’ım! Korkaklıktan sana sığınırım. Ömrün en düşük çağının zorluklarından, dünya fitnelerinden ve kabir azabından da sana sığınırım.”

“Allah’ım! şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım.”

“Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden,Cehennemin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım.”

“Allah'ım! Açlıktan sana sığınırım.Çünkü açlık, ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten desana sığınırım.Çünkü hainlik, ne kötü bir sırdaştır.”

“Allah'ım! Bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl(son nefesime kadar beni sağlıklı eyle). Halîm ve kerîm olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur”

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, (sorumluluk bilinci) iffet ve (gönül) zenginliği isterim.”

“Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana âfiyet ve (hayırlı) rızık ver.”

“Allah'ım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır, bana fayda verecek ilmi öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah'a hamd olsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.”

“Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan doymayan nefisten sana sığınırım.”

“Ey kalpleri hâlden hâle çeviren Allah’ım, kalbimi dinin üzere sabit kıl.”

“…Allah'ım! Nefsime takvasını (günahlardan sakınma duygusu) ver ve onu (her türlü günahtan) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin..”

“Allah’ım! Beni iyilik işledikleri zaman sevinen ve kötülük yaptıkları zaman bağışlanma dileyen kullarından eyle.”

“Ey Allah’ım! Senin rahmetini umuyorum, beni göz açıp kapayıncaya kadar (da olsa) nefsimle başbaşa bırakma. Halimi tümüyle düzelt, Senden başka ilâh yoktur.”

“Allah'ım, ey insanların Rabbi! Sıkıntıyı gider, şifa ver. Şifayı veren ancak sensin. Senin vereceğin
şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki, hastalık nedir bırakmasın.”

“Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlâkımı da güzelleştir”

“Allah’ım! (haktan) ayrılmaktan, iki yüzlülükten ve kötü ahlâktan sana sığınırım.”

“Allah’ım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.”

“Allah’ım! Bana kendi sevgini ve Senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver.”

“Allah’ım! Harama bulaşmaktansa, helalinle yetineyim. Beni lütfunla (zengin kılarak) Senden başkasına muhtaç etme.”

“Allah’ım! Seni anmak,sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et.”

“Allah’ım! Mal, aile, çocuk olarak insanlara verdiklerinin hayırlısını dilerim, sapıtan ve saptıranları değil.”

“Allah’ın adıyla… O’nun adıyla (hareket edildiğinde) yerde ve gökte hiçbir şeyin zararı dokunmaz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.”

“Bizi doyurup içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah’a hamdolsun.”

“Allah’ım! (rahmetini) umarak, (azabından) korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.”

“Allah'ım! Kalplerimizi birleştir. Aramızı düzelt ve bizi kurtuluş yollarına ilet. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar ve büyük günahların açığındanda gizlisinden de uzaklaştır.”

“Allah’ım! Dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. Dünyamı düzelt ki o benim geçim kaynağımdır. Ahiretimi hazırla ki o benim son durağımdır. Hayatımda hertürlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de hertürlü şerlerden muhafaza eyle.”

“Allah'ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.”

Allah’ım! Şüphesiz ben nefsime çok zulmettim, günahları bağışlayacak olan yalnız Sensin. Öyleyse katından bir af ile beni bağışla. Bana merhamet et, çünkü bağışlama ı ve rahmeti çok olan sadece Sensin”

“Allah'ım! Sen benim Rabbimsin! Sen'den başka ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Senin kulunum. Gücüm yettiğince (ezelde) sana verdiğim sözümde ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığınırım. Bana lutfettiğin, ni'metlerini i'tirâfederim, günahımı da i'tirâfederim. Beni affet çünkü günahları ancak Sen affedersin”

“Allah’ım! Günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, işimdeki aşırılıkları ve benden daha iyi bildiğin bütün kusurlarımı bağışla. Allah’ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların hepsi bende vardır. Allah’ım! Şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. Öne geçirende sen, geride bırakanda Sensin. Senin her şeye gücün yeter.”

“Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan arındır."

“Allah’ım!Senden Seni sevmeyi, Seni sevenleri sevmeyi ve Senin sevgine ulaştıran ameli yapmayı isterim. Allah’ım! Senin sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl.”

“Allah'ım! Senin rızân için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açıyorum.”

“Allah’ım! Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle, dünyada rezil olmaktan ve ahiret azabından bizi koru.”

Kaynaklar ve duaların Arapça metinleri : http://www.diyanet.gov.tr/yayin/40hadis/dualar.pdf (D.İ.B. Perygamberimizin Dilinden Dualar Kartelası)

19.4.13

SADAKALLAHULAZİM - Nijer'de Bir Akşam Üzeri

İLK DEFA BEYAZ MÜSLÜMAN GÖREN NİJERYALI KARDEŞLERİMİZ.

"Arkadaşlar devamın da aynen şu konuşma geçti aramız da. Bana dedi ki: Fransızlar burada, ingilizler Amerikalılar israilliler burada. Yoksul halkımıza bir paket yardım yanında bir de mutlaka İNCİL veriyorlar. Biz aç ta olsak o yardımı almıyoruz ve onları ülkemizde istemiyoruz.. Fakat madem beyaz müslümanlardan oluşan bir ülke vardı da ŞİMDİYE KADAR NEREDEYDİNİZ." /M. Sütcü

Evet, neredeydik, elin Fransızı müslüman kardeşlerimizi iliklerine kadar sömürürken neredeydik? Ah be kardeşim, zannetmeki biz de gaflet içindeydik, zevkü sefadaydık. Zannetme! Biz de kendi derdimizdeydik.,, Biz de kendi derdimizdeydik..

Kardeşimizin videoda okuduğu ayeti kerimelerin yerleri ve Türkçe mealleri de aşağıda.

RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAHIN ADIYLA

2/120 - DINLERINE UYMADIKÇA YAHUDILER DE HIRISTIYANLAR DA ASLA SENDEN RAZI OLMAYACAKLARDIR. DE KI: DOĞRU YOL, ANCAK ALLAH'IN YOLUDUR. SANA GELEN ILIMDEN SONRA ONLARIN ARZULARINA UYACAK OLURSAN, ANDOLSUN KI, ALLAH'TAN SANA NE BIR DOST NE DE BIR YARDIMCI VARDIR. (Bakara Suresi - 120. ayet)

5/51 - EY IMAN EDENLER! YAHUDILERI VE HIRISTIYANLARI DOST EDINMEYIN. ZIRA ONLAR BIRBIRININ DOSTUDURLAR (BIRBIRININ TARAFINI TUTARLAR). İÇINIZDEN ONLARI DOST TUTANLAR, ONLARDANDIR. ŞÜPHESIZ ALLAH, ZALIMLER TOPLULUĞUNA YOL GÖSTERMEZ. (Maide suresi -51. ayet)

Belli ki kardeşlerimiz gelen yabancı beyaz adamı bir misyoner zannediyor ve kendi düşüncelerince belki de gelenin getirdiğinden Allah'ın kitabına, Kur'an'a, Mucüzül Beyan'a sarılıyorlar. Yüzüne karşı Allah'ın değişmez ve değiştirilemez kelamını okuyorlar. Ne iman! Bir de bakıyorlar ki o da müslüman. 

Sadakallahülazim. (İşittik, teslim olduk, tasdik ettik ve şahit olduk ki) Azim olan, azamet sahibi  olan Allah doğru söyledi, doğruyu öğretti, bize doğruyu bildirdi.

Allah'ım mahşerde hamd sancağı altında toplanacak müslümalardan olmayı bizlere de nasib et, Allah'ım ümmeti Muhammed'i livaülhamd altında toplamadan önce şu dünyada da bir sancak altında toplamanı niyaz ederiz, manevi bir sancak dahi olsa toplamanı... Güneşin doğup battığı her beldedeki her bir müslümanın kalbinin bir atmasını, birliğini ve beraberliğini lütfet YaRabbi. Şüphesiz kalpleri ısındıran ve birleştiren Sensin, kalplerde olanı da yalnız Sen bilirsin.


12.4.13

İlahiyat Ders Materyalleri 1. Sınıf 2. Dönem Arasınava Kadar

İlahiyat Ders Materyalleri 1. Sınıf 2. Dönem arasınava kadar olan kısmı aşağıdadır. Materyaller Atatürk Üni. İlahiyat Önlisans'a aittir. Kar amacı güdülmeden yayınlanmaktadır, bu nedenle kullanılmasında sakınca görmüyoruz. Ayrıca her bir ünite farklı pdf lerde değil, tüm üniteler her bir ders için birleştirilmiş tek bir pdf de istifadenize sunulmaktadır. 1. Sınıf 1. Dönem dökümanları da yine bu sitede bulabilirsiniz. Dökümalarda gözünüze çarpan, gözümüzden kaçmış bir hataya rastlarsanız bu sayfaya yorum olarak yazabilirsiniz. Faydalı olması duasıyla... Allah'a emanet olun. Allah lutfuyla isteyen dileyen herkesi ihlaslı alim kullarından eylesin. Amin, amin, amin..


Ders materyallerini indirmek için aşağıdaki linklere tıklayınız.Ayrıca linklere sağ tıklayıp "Kaynağı Farklı Kaydet" (ingilizce kullananlar "Save Link As") seçeneğini seçerek de dökümanlarını bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Arapça 2 Dersi

Hadis Tarihi ve Usulü Dersi

İslam Hukukuna Giriş Dersi

İslam Kurumları ve Medeniyeti Tarihi Dersi

Tefsir Tarihi ve Usulü Dersi

Türk İslam Edebiyatı Dersi

Temel Bilgi Teknolojileri Dersi


1.Sınıf 2.Dönem tüm ünitelerin birleştirilmiş pdf dosyalarına aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

Atatürk İlahiyat 1. Sınıf 2. Dönem Ders Materyalleri (Tüm Üniteler)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...