31.3.13

İlim ile Bilim Arasındaki Fark

İlim nedir bilim nedir?

Hangisini kullanmak lazım gelir?

Biri eski biri yeni midir? Yoksa anlamları farklı mıdır?

İlim bilimi kuşatır. Bilim, ilimin alt kümesidir, küçük bir cüz-ü dür.

İlim denince bilebilen tarafından bilinebilen her şey anlaşılır. Bilim denince matematik, fizik, kimya, elektronik, bilgisayar, iktisat, işletme vb. anlaşılır. Fen bilimleri, sosyal bilimler gibi..

İlim denince islami ilimler anlaşılır. Bilim de islami ilimlerdendir, yalnız küçük bir cüz-üdür, küçük bir parçasıdır. Matematikte de, fizikte de, kimyada da, bilgisayarda da islamı bulursun, onlarda da Allah'ın birliğini, Hakk olduğunu, ortağı olmadığını bulursun. Demek ki matematik de islami bir ilimdir, islami ilimin bir parçası, bir cüzüdür. İşte buna da bilim denir. Evet, işte bu yönüyle matematik de, fen de, sosyal bilimler de islami ilimlerin içindedir.

İlim insansa, bilim insanın cebindeki saat gibidir. Nasıl ki insanda ruhla ceset, maddeyle mana buluşmuştur, ilimde de öyledir. Bilim de tıpkı saat gibi ruhtan yoksundur, ancak yine de onda faydalar vardır. Faydalanmak için cebinden çıkarman, ya da kolunu kaldırıp bakman gerekir. Böylece bilimin faydası da sebebe bağlamıştır, Bağlayan tarafından.

Yalnız dikkat edin, ahiretin yanında dünya ne ise, ilimin yanında da bilim odur. Maksat ilimdir, lakin bilimden de nasibimizi unutmamamız lazım gelir.

Hatta bazen düşman silah olarak bilimi kullanır, o zaman icab eder düşmanın silahıyla silahlanmak, bilim öğrenmek. Zira Yüce Allah buyuruyor kitabında, düşmanın silahıyla silahlanın.

 * * *

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, eğer kendin bilmezden, ya nice okumaktır? 

Evet, ilim kendin bilmektir. Bilimse belki tıp bilmektir. Çünkü tıp bilmek, belki ceset bilmektir. Oysa ruhsuz ceset, belki hiç hükmündedir. Hiçin yanında bir derece daha hiç hükmünde.. Hiçin hiçi..

İlim bilmezsen, bilim bilmek nicedir? Maksat ilim bilmektir, bilim bahane. Maksat ahireti kazanmaktır, dünya bahane, dünya araç, dünya oyun ve eğlence..

İlimsiz bilim sakat kalır, İnsanı nereye götüreceği belli olmaz. Ama ilimin yanında bilim insanın imanını arttırır, tabiat kitabını okumak mesabesindedir ki belki de Kur'an okumak gibidir. Allah'ın ayetleri tabiatta da vardır, Kur'anda da vardır. Okumasını bilen okur, okumasını bilmeyense sadece bakar, bakar ama göremez. Allah basiretimizi arttırsın. Allah bizleri ayetlerini okuyabilenlerden eylesin, idrakımızı ziyadeleştirsin, kibirden muhafaza buyursun, kalblerimizi dini üzerine sabit kılsın, rahmetiyle merhametiyle lütfentsin inşaAllah. Amin, amin, amin..


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...