26.11.12

Binasız ve Hatta Hocasız Üniversiteler


İnternet teknolojisinin ilerlemesi, yani daha hızlı internete daha ucuza insanların kavuşması ile binasız ve hatta hocasız üniversitelerin sayısı hızla artacaktır. 

Bir üniversitenin binasız ve hocasız olması kötü bir şey değildir. Eğer öğrencilerine yeterli ve yetkin eğitimi sağlayabiliyorsa ki bu amaçtır, araç olan hocaya ve binaya ne gerek ver ki?

Evet, icabında işinin ehli hocalara, dünya çapında hocalara gider Amerika'da, Avrupa'da, Çin'de ders anlattırırsın, videosunu montajlar, yayınlarsın. Materyalini koyarsın. Sistemini kurarsın. Öğrencilerin derslere devamını sağlarsın. Öğrencileri interaktif bir öğrenme portalı içine sokarsın. Teferruatına inildiğinde kurulabilecek sayısız sistem ve alt sistem, yapılabilecek sayısız yenilik ve inovasyon var. Bunlara burada girme lüzumsuzluğunu göstermeyeceğiz.

Önemli olan dünyanın ve eğitimin nereye gittiğini doğru bir şekilde görmek ve bundan sonraki icraatlarımızı bu farkındalık ve perspektife uygun yapmaktır.

Örneğin geri kalmış Afrika'nın kalkınması eğitimsiz olmaz. Peki kaynakların Afrika'daki gibi kısıtlı olduğu bir ortamda en ucuz, etkili, ve yaygın çözümü getirmek en doğru iş olmaz mı? Evet, şüphesiz ki Afrika'da uzaktan kaliteli eğitim yaygınlaşmalı. (Gerekirse uzaktan eğitim üniversitelerinin gerek görüldüğünde öğrencilerine kullandırabileceği uygulama merkezleri de kurulabilir.)

Uzaktan eğitimde en önemli unsurlardan biri kuşkusuz kalite. Bir diploma matbaasından çok bir eğitim öğretim kurumu kurmak istiyorsanız kaliteyi en üst seviyede tutmalısınız. Gerekirse bağımsız denetleme şirketleri ile kalite denetlenmeli ve dönemlik raporlar oluşturulmalı.

Kuruluş ve işletme maliyetleri açısından da son derece verimli bir sistem olduğu aşikardır.

Son söz olarak: Dünyada uzaktan kaliteli eğitim yaygınlaşacaktır, kalite ile birlikte bu sisteme teveccüh de artacaktır. Özellikle de nazari ilimlerde bu sistemin gelişmemesi için hiç bir engel gözükmüyor. Dünya buraya koşuyor, biz de geri kalmamalı, ve hatta en ilerde koşmalıyız ki farklılık ortaya koyup dünyadan daha müreffeh bir seviyeye ulaşalım. Ulaşalım ki dünyada bir denge unsuru olabilelim, söz sahibi ve hatta son sözün sahibi olabilelim. İnsanlığın, akan mazlum kanını durdurabilecek başka bir şansı, başka bir alternatifi gözükmüyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...