26.9.12

Siyasette Hilal Taktiği ve Dershanelerin Kaldırılması


Dershanecilik şu anda yüz bin kişinin istihdam edildiği devasa bir sektör.

Hükümetten dershaneleri 2-3 sene içerisinde kaldıracakları yönünde beyanlar geldi. Bu konuda bir irade ortaya kondu.

Şu an 444 eğitim reformu yeni yapıldı, bu reformun oturmasıyla dershane reformu başlayacaktır. Dershane reformu henüz "kamuoyunda tartışmaya açılma" safhasında. Tabii bu halk için, kamuoyu için bu safhada. Reformu planlayanlar için reformun aşamalarının, süreçlerinin ve genel planının tamamlanmış olması gerekiyor. Eminim tamamlanmıştır da. (Bunca siyasi tecrübe mutlaka bunu gerektirir, aksini düşünmek saflık olur.) Kısacası bizim için yeni başlıyor gibi görünen süreç reformun müstakbel uygulayıcılarının kafasında nazari olarak tamamlanmış durumdadır.

Güncel olarak, dershanelerin kaldırılamayacağı, kaldırılırsa özel ders alamayan orta kesimin mağdur olacağı tezi konuşuluyor. Çok da doğru. Ancak öyle tahmin ediyorum ki reformcuların kafasında orta sınıfı mağdur etmek gibi bir niyet kesinlikle yok.

Dikkat edilirse bir reform yapılacağı sırada ortaya kamuoyunun tartışması için fikir kaba hatlarıyla atılıyor. Ancak fikir öyle bir şekilde ortaya atılıyor ki, sanki o haliyle uygulansa çok kişi mağdur olacak, kaos olacak, çoklarının canı yanacak, zararı faydasından çok olacak, yapılan iş de hiçbir işe yaramayacak... Tabii siyasi rakipler de bu noktalardan başlıyorlar vurmaya. "Böyle saçma şey olmaz, olursa şöyle şöyle olur" Evet, genellikle söyledikleri de doğru oluyor. Eğer ilk söylenildiği şekliyle o reform yapılsa gerçekten de dedikleri olur. 

İşte bu noktada bir müddet siyasi rakiplerin atıp tutmasına müsaade edilir. Meydanı onlara bırakmış gibi gözükülür. Bu durum rakibin işine gelir ve mal bulmuş mağribi gibi daha da yüksek perdeden konuşmaya, daha da yüksekten atmaya başlar. Zaten böyle yapması yaratılışının(fıtrarının) ve tabiatın gereğidir. Hem böyle yapmasa kendi içerisinde çatlak sesler yükselir, lider pasiflikle ve hatta korkaklıkla suçlanır. Rakibe vurdukça içeride de "Helal olsun, arkandayız" havası oluşur. Bu yüzden rakibin hucum etmemesi mümkün değildir.

Tam bu esnada bağımsız kanattan, ya da yandaşların bazılarından da "Böyle iş olmaz, böyle reform olmaz, olursa şu şu nedenlerle şu şu sakıncalar doğar" gibi açıklamalar gelir. Bunlar rakibin hucumunu daha da arttırır.

İşte bu nokta sahte ricat(geriçekilme) noktasıdır. Türk milletinin binlerce yıldır savaşlarda uyguladığı, düşmanın da adı gibi bildiği, ama her seferinde de tuzağa düştüğü taktik meşhurdur; Hilal taktiği, ya da diğer bir adıyla Kurt Kapanı. İşte esasen burada kurt kapanının siyasi versiyonu oynanmaktadır.

Siyasi rakipler artık geri dönülemez noktaya geldiğinde ve tüm güçleriyle vurmaya başladıklarında, ve biraz da fazla açıldıkları sırada yapılacak iş ya da reform tam olarak ortaya konur. Reform tam olarak ortaya konduğunda şu görülür; reformda öyle ince düşünülmüş kilit uygulamalar var ki, ortaya attıkları çoğu tezi çürütüyor, meseleyi hayret ve hayranlık uyandıracak bir şekilde çözüyor. Yapılan tüm aleyhte konuşmaların önemli bir bölümü geçersiz ve değersiz oluyor. 

Bu sayede, siyasi rakip sizin reformunuza muhalefet ederken bir zanna göre muhalefet ediyor. Ama reform tam olarak ortaya konduğunda yaptığı muhalefetin büyük oranda geçersiz ve boş olduğu gerçeğiyle karşılaşıp hayal kırıklığına uğruyor. Karşı tarafta oluşan hayal kırıklığı da; reformunuza  muhalefet edilmesi için rakibin muhtaç oluduğu kuvvetin tam olarak ortaya konmasında zaafiyet oluşturuyor. Kısacası reformun aslına gelecek eleştiri ve tepkilerin bir kısmı baştan absorbe edilmiş, kalan kısmının da tesiri azaltılmış olunuyor. Karşı taraftaki hayal kırıklığı da ayrıca reformist tarafta bir motivasyonun oluşmasını sağlar.

Reform şöyle olacaktır (ve bence öyle de olmalıdır), dershaneler örneğin sadece Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisinde, ya da nüfusu yüz elli bini aşan yerleşim yerlerinin içerisinde yasaklanmalı ve buralarda özel okullara dönüştürülmeleri vergi indirimleri, arsa teminleri vb. enstrümanlarla teşvik edilmeli. Küçük il ve ilçelerde ise dershaneler faaliyetlerine devam etmeli. Ve hatta büyük şehirlerde okula dönüşmeyen dershaneler de küçük şehirlerde ve ilçelerde dershanecilik yapmaya bu şekilde teşvik edilmiş olurlar. Evet ne şişin ne de kebabın yanmayacağı, herkesin kazanacağı, sadece pastanın kaymağını yiyen çok küçük bir kesimin zarar göreceği (ki bunların zarar görmesi olumsuz değil sosyal denge ve adalet açısından olumludur) çözüm bu olsa gerek. Evet, bu işten büyük şehirlerde yüksek ücretlerle dershanecilik yapanlar eskisi kadar çok kazanamazlar, bunlara özel okullar kurdurulur, bu sayede devletin sırtındaki okul yapma yükü bir nebze de olsa hafifletilir. Dershanecilerin kırsala daha fazla hizmet götürmesi teşvik edilmiş olur ki bu da sosyal adalet, denge ve fırsat eşitliği için faydalı olur. 

İşte reformun can alıcı kısmı, dershanelerin kaldırılması değil, dershanelerin büyük şehirlerde kaldırılmasıdır.

Evet, reformcular bunu en baştan bu şekilde düşünürler. Ancak siyaseten, bir nevi hilal taktiğinin siyasi versiyonunu oynamak için en baştaki beyanatları farklı olur. "Biz dershaneleri kaldıracağız" derler. Bu bir sene tartışılır. Reformun yapılma zamanı geldiğindeyse "Dershaneleri büyük şehirlerde kaldıracağız" derler ve derhal uygularlar.

Hilal taktiğinin siyaseten nasıl oynandığı az çok kafalarda şekillenmiştir. Şekli daha da netleştirmek için biraz hilal taktiğini açalım.

Hilal taktiğinde, iki ordu karşı karşıya geldiğinde merkez kuvvetler düşmanın merkezine nispeten hızlı bir hücuma kalkar. Öyle ki sağ ve sol kanatlardaki kuvvetlerden kopmuş görünür. Bunu bir cahillik-bilgisizlik-tedbirsizlik adleden ve kazanma fırsatı gibi gören düşman kendisine hucum eden nispeten zayıf ve (görünüşte) kanatlardan kopmuş merkeze hücum eder. Bu kuvveti yok edip düşman ordusunu(yani Türk ordusunu) ortadan ikiye ayırmayı hedefler. Düşman, bölünen ordunun dağılacağı ve savaşı kazanacakları hayalleriyle merkeze tüm gücüyle saldırır. Bu saldırı sonucunda Türk ordusunun merkezi sahte ricat yani sahte geri çekilme yapar. Türkün kaçtığını zanneden gafil düşman ölümüne daha da hızlı adımlarla koşar, kaçan Türk merkez kuvvetlerine hücumunu daha da arttırır. Zafer nağralarıyla birlikte karşısından kaçanları daha da hızlı bir şekilde kovalar. İşte tam bu esnada Türkün kanatları çelik bir ok gibi hücuma kalkar. Türkün kanatlardan kopmuş merkezini yok etme hayalleriyle, azının salyaları aka aka hucum eden düşman, Türkün kanatlarının hücumu ve merkezinin de durup tekrar yüzünü düşmana dönmesiyle bir hilal içinde kalmış olur. Artık düşmanın akıbeti Türk'ün insafına kalmıştır. Ya yok olurlar, ya da kaçmaları için bırakılan boşluklardan öne ve arkaya öldürücü darbeler alarak kaçarlar.

Sahte ricat ve sahte ricata mukabil yapılan hücumlar(pusu) kısa bir süre sonra hayal kırıklığına dönüşmüş ve  düşmanın sonunu hazırlamıştır. O hücumlar düşman için sonun başlangıcı olmuştur.

Konudan kopmak istemem ama, merkez kaçarken hücum etmek de çelik gibi irade ister. Bu da Türk'ün her zerresinde mevcuttur. Bunu da belirtmemek, şimdiye kadar bunu uygulamış şanlı ecdadımıza karşı saygısızlık olurdu.

Evet, reformun tartışılması için yapılan o ilk açıklama merkezin fütursuz gözüken ama bir planın parçası olan hücumu gibidir. Rakip bunun bir zaaf ve tedbirsizlik olduğunu düşünerek, ve hevesle, ve tüm gücüyle karşı taaruza geçer. Vurur da vurur, vurur da vurur. Tuzağa doğru iyice yaklaşır. Tuzağa geldiğindeyse artık yapacak birşey kalmaz.

Hilal taktiği sayesinde öğleden ikindiye ne savaşlar kazandığımızı tarih yazmaktadır.

Akıllı olanlar bu taktiği iç siyasette kullanır, ve gördüğüm kadarıyla kullanmaktalar da.

Ama tarih gösteriyor ki daha da akıllı olanlar bu taktiği dünya siyasetinde de uygulamışlardır. Bizde uygulayan Sultan Abdülhamit Han gibi dahiler olduğu gibi, maalesef yüz yıl önce bize karşı uygulayanlar da olmuştur. Lozanda ve Lozana giden süreçte de bize karşı siyasi hilal taktiği uygulanmıştır ve maalesef bizi kendi silahımızla, kendi taktiğimizle vurmuşlardır. Zaten başka türlü de vurmaları mümkün değildi. Evet biz belki kazandığımızı düşünürken 1926'da Musul'u  kaybettik. Milli yeminimizi tutamadık. Balkanları kaybedişimiz de ayrı bir misalidir. Bunları görmek ve anlamak lazım. Bir piyon olmak istemiyorsak, en azından anlamamız lazım. 

Misakı Milli haritasına bugünden bakıldığında ve bugün bu konu konuşulduğunda sanki başka ülkelerin topraklarında başka milletlerin yurtlarında gözümüz varmış gibi gözükebilir, ama işin aslı öyle değil,  o tarihte bu bölgeler Türklerin çoğunlukta olduğu birer Türk yurdu. Bunu da akıldan çıkarmamak gerekir. Kuzey Irak'a, Balkanlara girelim demiyorum, bunun hayallerini de kurmuyorum, sadece ve sadece tarihsel gerçeklerden bahsediyorum. Biz, hakkı olmayanı isteyen zorbalardan, açgözlü sömürgecilerden değiliz, ve kimse de bunu iddia edemez. Olmadığımızı da tarih kesin olarak ispat etmektedir.

Bu yazının bugünümüzde ve gelecekte muhatabını bulması temennisiyle..


25.9.12

Sevgiyi Kalbine İndirmişlerin Sofrası


Bir gün sormuşlar ermişlerden birine:

'Sevginin sadece sözünü edenlerle,onu yaşayanlar arasında ne fark vardır?'diye.

'Bakın göstereyim' demiş ermiş.

önce
sevgiyi dilden gönlüne indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış.

Hepsi oturmuşlar yerlerine.
Derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar.

Ermiş
'Bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz' diye bir de şart koymuş.

'Peki' demişler ve içmeye teşebbüs etmişler.
Fakat o da ne?
Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına.

En sonunda bakmışlar beceremiyorlar,
öylece aç kalkmışlar sofradan.
Bunun üzerine '
Şimdi…' demiş ermiş.
'Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe.

' Yüzleri aydınlık,
gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş oturmuş sofraya bu defa.

'Buyurun' deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, karşısındaki kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını.

Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek kalkmışlar sofradan.
'İşte' demiş ermiş.

'Kim ki hayat sofrasında yalnız kendini görür ve doymayı düşünürse o aç kalacaktır.
Ve kim kardeşini düşünür de doyurursa o da kardeşi tarafından doyurulacaktır şüphesiz.

Şunu da unutmayın:
Hayat pazarında Alan değil, Veren kazançlıdır her zaman15.9.12

İngilizce Öğrenirken Ahiretle İrtibat

En Bilgili, En Güçlü, En Zengin Olmak Zorundayız. Bugünün dünyası için bilgili olmanın önemli bir yolu da dünyada, ya da en azından şahsın çevresindeki dünyada geçerli uluslararası bir dil öğrenmek.

Dil öğrenirken genellikle lüzumsuz hikayeler, pasajlar vs. okunur. Bu sayede belli kalıplar ve kelimeler özümsenmeye çalışılır.

Sonsuz olan ahiret hayatı için, sonlu olan dünya hayatına çalıştığından daha az çalışan nefsim. Dünya ile meşgulken dahi ahiretle bağını koparma, dil öğrenirken dahi Allah ile, İslam ile olan irtibatını kesme. Öğrenmeye çalıştığın dildeki dini eserlerden istifade et. Bu metinlerden çalış. Böylece dünya için çalışsan dahi ahiretin aklından çıkmaz. 

Zaten biz senin; özelde o dili öğrenmedeki, genelde dünyayı kazanmadaki gayretinin ve azminin kesinlikle ahiret için olduğu hüsnü zannı içerisindeyiz. Biz biliyoruz ki sen dünyayı kazanmayı ahireti kazanmak ve kazandırmak için istiyorsun. Başka türlüsünü aklımıza getirmiyoruz, getirmek de istemiyoruz.

* * *

Örneğin günümüzde İngilizce yaygın bir dil. Birçok insan günlerini, aylarını hatta yıllarını bu dili öğrenme uğrunda harcıyor. Bu harcanan zaman dilimlerini daha iyi değerlendirebilmek için bu dilde yazılan islami eserler okunmalı. 

Peygamber efendimizin hayatını anlatan, dil öğrenimi için yazılmış, çeşitli seviyelerde birçok kitap olmalı, ve yabancı dil bunlardan da öğrenilebilmeli. Yine aynı şekilde sahabe efendilerimizin hayatlarından kesitler, hikayeler, farklı seviyelerde, yabancı dillerde kaleme alınmalı. Dil öğrenenlerin bu kitaplardan çalışmaları, bu kitaplara kolayca ulaşabilmeleri sağlanmalı. Yine okullarımızda dil öğrenmeye çalışan çocuklarımız ve gençlerimiz de bu eserlerden istifade edebilmeli.

Bugün çocuklar için hazırlanmış siyer ve dini hikaye kitapları anadilimizde  belki yetersiz sayı ve çeşitlilikte olsa da mevcuttur. Bunların yabancı dillere tercümeleri çeşitli seviyelerde yapılabilir. Yayıncılara duyurulur.

Bu kitapları basacak, dağıtacak matbaalar, yayınevleri kurulabilir. Bu kitaplar yurtdışında da rahatlıkla pazarlanabilir. Örneğin farklı seviyelerde dil öğrenenler için hazırlanmış İngilizce islami kitaplar Almanya'da, Fransa'da, Afrika'da, Orta Doğu'da insanların istifadesine sunulabilir.

6 farklı seviyede 10'ar kitanı 10 farklı dil için telif etseniz toplamda 600 kitap yapar. Başta basit bir iş gibi görünse de etraflıca düşünüldüğünde büyük ve önemli bir iş olduğu bu basit hesapla bile rahatlıkla ortaya konmaktadır.

Başta kendi nefsime olmak üzere, tüm müslümanlara  duyurulur.

Dipnot: http://www.questionsonislam.com/  adresinde İngilizce islami içeriğe ulaşabilirsiniz.

En Bilgili, En Güçlü, En Zengin Olmak Zorundayız

Biz en bilgili olmak zorundayız.

Biz en güçlü olmak zorundayız.

Biz en zengin olmak zorundayız.

Bu zorunlulukları kimilerimiz vicdanlarında gereklilik olarak hisseder, kimilerimiz ise yükümlülük olarak hisseder. 

En bilgili, en güçlü, en zengin olmak için dünyaya dalmak, ehli dünya olmak gerekiyor gibi gelebilir insana, hayır. Niyet halis olunca, niyet ahiret olunca, dünya gayreti de ibadet olur, her anı sevap olur, ahirette açan bir çiçek, cennette ikram edilen bir meyve olur.

Biz kendimizi en bilgili, en güçlü, en zengin yapmak için çalışmalıyız, ama bu çalışmamız kendimiz için olmamalı.

Gayret ümmet için olmalı. Alemi insan için olmalı. 

"Gayret ümmet içindir" mücahidin düsturu olmalı.

Bilgili olacaksın ki cahilliği boğasın, güçlü olacaksın ki mazlumu koruyasın, zengin olacaksın ki ihtiyaç sahibine veresin. Hiç birini de kendinden bilmeyeceksin. 

Gayret edeceksin, ama gayreti dahi kendinden bilmeyeceksin. Gayret dahi bir lutfu ilahidir, bilesin.  Hem nasıl kendinden bilebilirsin? Sen zaten hiç hükmündesin. Sonsuz bir zaruret, fakirlik ve acziyet içindesin. Ne yerleri delebilir, ne de dağlara yetişebilirsin. 

Sen zaten hiç hükmündesin.

En bilgili, en güçlü, en zengin olmalıyız. Bunun için helal dairede ne gerekiyorsa yapmalıyız. Yeter ki niyetimiz halis olsun, o zaman uykumuz dahi ibadet olur.

Sen gayretini göster, niyet hayırsa bil ki akıbet de hayır.
13.9.12

ÖNEMLİ DUYURU - SEÇMELİ DERSLER İÇİN ÇAĞRI
5. ve 9. sınıfta okuyan ögrenciler için seçmeli derslere kayıt son güne yaklaşılıyor.Kur'an-ı Kerim ve Sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed'in (sav) hayatı ve Temel Dini Bilgiler ders başvuru dilekçeleri en geç 14 Eylül Cuma saat 17:00'a kadar okul idaresine teslim edilmelidir.Öğrenciler, öğrenim görecekleri okula velileri ile birlikte giderek, okul tarafından verilecek olan seçmeli ders dilekçesini doldurmalıdırlar.Dilekçe veren sayısı 10 kişiyi geçmezse talepler kabul edilmeyecek.

Dilekçe sayısı 10 kişiyi geçtiği takdirde okul yönetimi bu dersleri açmak mecburiyetindedir.


Lütfen elimizden geldiği kadarıyla

duyurmaya çalışalım.


4.9.12

Hz. Ömer ve Devletin Mumu


Hazreti Ömer (r.a.). Halife. Bir gece. Makamında. Ashabtan biri ziyaretine gelir. Selam verir. Selamı alınmamıştır.

Oturur. Ömer işiyle meşgul. Sahabe bekler. Ömer çalışır. Selam alınmamış, yüzüne bile bakılmamıştır.
İş biter. Ömer mumu söndürür. Bir başka mumu yakar. O anda selamını alır. Konuşmaya başlar.

Sahabe sorar:
- Ya Ömer, niçin hemen selamımı almadın ve niçin bir mumu söndürüp diğer mumu yaktın ve ondan sonra benle konuşmaya başladın?

Hazreti Ömer (r.a.):
- Evvelki mum devletin hazinesinden alınmışdı.O yanarken özel işlerimle meşgul olsaydım Allah indinde mes’ul olurdum.

Seninle devlet işi konuşmayacağımız için kendi cebimden almış olduğum mumu yaktım, ondan sonra seninle meşgul olmaya başladım. Sahabenin gözleri yaşarır, ellerini kaldırarak şöyle dua eder:
-Ya Rabbi! Hattab oğlu Ömer’i bizim başımızdan eksik etme!

Kaynak : Anonim

1.9.12

Eklentilerimizin Kaynak Adresleri

Şu ana kadar geliştirebildiğimiz farklı tasarımdaki ve fonksiyondaki dini eklentilerimizin (232 tane) kaynak adresleri aşağıdadır. Linklere tıklayarak kaynağından önizleme yapabilirsiniz. Ayrıca sitenize bu eklentileri eklemeniz için gerekli script'i nasıl hazırlayacağınız da yazının sonunda kısaca anlatılmaktadır.


http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lsiz_bsiz.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lli_bsiz.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lli_bli_round.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lsiz_bli_round.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lli_bli_strech.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lsiz_bli_strech.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lli_bli_yuv.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_rsiz_lsiz_bli_tuv.php


http://www.kaabalive.net/birayet_birhadis_birsoz.php
http://www.kaabalive.net/birayet_birhadis_birsoz_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_BirHadis_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_BirHadis_Siyah.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Gri.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Kirmizi.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Mavi.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Renksiz_Soft.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Sade.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Siyah.php
http://www.kaabalive.net/BirAyet_Kisa_Yesil.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Gri_C.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Gri_L.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Kirmizi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Kirmizi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Mavi.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Mavi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Renksiz_Soft.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Siyah_C.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Siyah_L.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Yesil_C.php
http://www.kaabalive.net/BirAyetUzun_Yesil_L.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_C.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Gri.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Gri_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Kirmizi.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Kirmizi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_L.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Mavi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Mavi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Siyah.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Siyah_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Yesil.php
http://www.kaabalive.net/BirDua_Yesil_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Gri_C.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Gri_L.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Kirmizi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Kirmizi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Mavi.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Mavi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Renksiz_Soft.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Siyah_C.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Siyah_L.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Yesil_C.php
http://www.kaabalive.net/BirEsma_Yesil_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Gri_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Kirmizi_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Mavi_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Renksiz_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Renksiz_Soft_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Sade_Bold.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Siyah_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadis_Kisa_Yesil_Linksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Gri.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Gri_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Kirmizi.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Kirmizi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Mavi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Mavi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Siyah.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Siyah_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Yesil.php
http://www.kaabalive.net/BirHadisUzun_Yesil_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Renksiz_Soft.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah_L.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil_C.php
http://www.kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil_L.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_C.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Gri.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Gri_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Kirmizi.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Kirmizi_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_L.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Mavi_C.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Mavi_L.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Siyah.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Siyah_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Yesil.php
http://www.kaabalive.net/BirSahabeEfendimiz_Yesil_CL.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_Mavi.php
http://www.kaabalive.net/BirVecize_Renksiz_Soft.php
http://www.kaabalive.net/GununAyeti.php
http://www.kaabalive.net/GununAyeti_Hadisi_Sozu_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/GununAyeti_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/GununDuasi_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/GununDuası.php
http://www.kaabalive.net/GununEsmasi_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/GununHadisi.php
http://www.kaabalive.net/GununHadisi_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/GununHikmetliSozu_Renksiz.php
http://www.kaabalive.net/GununSahabesi.php
http://www.kaabalive.net/GununSahabesi_Renksiz_Brd.php
http://www.kaabalive.net/GununSozu_2_Basliksiz.phpBu eklentileri kullanmak için aşağıdaki kodu kullanabilirsiniz. Kodun src bölümünde yıldızların yerine yukarıdaki adreslerden birini yazın, daha sonra da height değerini sitenize ve eklediğiniz yere uygun olacak şekilde ayarlayın. Biliyorsunuz height değeri yüksekliği ayarlar. Bazı satırlar tam gözükmüyorsa height değerini arttırabilirsiniz. Hepsi bu kadar. Bu sayede, aşağıdaki kodu modifiye ederek istediğiniz eklentiyi sitenize ekleyebilirsiniz.


<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="*******" height=90px width="100%"></iframe> 


Bu eklentilerin nasıl yapıldığını öğrenmek isteyen arkadaşlar yorum kısmında isteklerini belirtirlerse ayrıca bilgilendirmeyi elimizden geldiğince yapmaya inşallah çalışırız.

Ayrıca yukarıdaki eklentileri sitenize ekleyebileceğiniz script kodlarını tek tek ve eklentilerin çalışmasını aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz:
Ayrıca eklentilerin kodlarını ve çalışmasını gösteren ayrı bir site hazırladık. (Google'da ön sıralarda çıkabilmek amacıyla) Bu sitenin adresi de aşağıdadır, adresin üzerine tıklayarak siteye erişebilirsiniz.
Yeni eklentiler geliştirmek nasip olursa bu siteden ve yukarıda linki bulunan sitelerden paylaşmayı düşünüyoruz. Eklentilerin bazılarının başlık kısmında bu siteye linkler bulunmakta, bazıları ise tamamen linksiz. Eklentilerin daha fazla yayılması düşüncesiyle linkli versiyonu kullanabileceğiniz gibi; sitenizden herhangi bir siteye link olmasını istemiyorsanız linksiz versiyonları da kullanabilirsiniz. Her eklentinin bir linkli bir de linksiz versiyonunu yapmaya gayret ettik. Dilediğinizi tercih edebilirsiniz. Maddi manevi bir beklenti içerisinde olduğumuzdan değil, eklentilerin yaygınlaşmasına vesile olur düşüncesiyle linkli versiyonlarını da geliştirdik.

Kaynak kodunu istediğiniz bir eklentinin yukarıdaki linklerden yayınlandığı sayfaya gidebilirsiniz. Burada mouse'a sağ tıklayı "Sayfa Kaynağını Görüntüle" seçeneğine tıklarsanız eklentilerin kodlarına ve eklentilerde gösterilen metinlere erişebilirsiniz. Siz de kendi sitenizden yayınlayacağınız eklentileri bu kodlara bakarak ya da bunları modifiye ederek geliştirebilirsiniz.Bir Söz Eklentisi - 24 Farklı-Yeni Tasarım

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Aşağıdaki site eklentilerinin height ve width değerlerini kendi site ve projenize uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Eklentileri mevcut halleriyle sitenizde deneyin. Eğer istediğiniz görünümü yakalayamadıysanız, bu durumda kodda bulunan width ve height değerleri ile oynayarak eklentiyi sitenize uygun bir şekle sokabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla en verimli sonucu aşağıdaki ayarlarla veriyor. Örneğin genişliğini daraltabilirsiniz ya da boyu arttırabilirsiniz. Değerleri, 100%'e 80 ise, 50%'e 160 ya da 180 yapabilirsiniz. Önemli olan görünmeyen-eksik satır kalmaması. Önce mevcut ayarları deneyin, büyük ihtimalle değiştirme gereği duymazsınız. Gerek dy-uyduğunuzdaysa değerleri kolayca büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.

"Bir Hikmetli Söz" Eklentileri (Tek Renkli Tasarım)


1) Linksiz Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunmayan versiyonlardır. Bunların linkli versiyonları da vardır. Aşağıdadır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Renksiz.php" height=90px width="100%"></iframe> 
2) Linkli Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunan versiyonlardır. Bunların linksiz versiyonları da vardır. Yukarıdadır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi_L.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_L.php" height=90px width="100%"></iframe> 
"Bir Hikmetli Söz" Eklentileri (Çift Renkli Tasarım)


1) Linkli Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunan versiyonlardır. Bunların linksiz versiyonları da vardır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> 

2) Linksiz Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunmayan versiyonlardır. Bunların linkli versiyonları da vardır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Gri_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Siyah_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Yesil_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Kirmizi_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_Mavi_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirHikmetliSoz_C.php" height=90px width="100%"></iframe> 

Bir Dua Eklentisi - 24 Farklı-Yeni Tasarım

ÖNEMLİ HATIRLATMA: Aşağıdaki site eklentilerinin height ve width değerlerini kendi site ve projenize uygun olarak düzenleyebilirsiniz. Eklentileri mevcut halleriyle sitenizde deneyin. Eğer istediğiniz görünümü yakalayamadıysanız, bu durumda kodda bulunan width ve height değerleri ile oynayarak eklentiyi sitenize uygun bir şekle sokabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla en verimli sonucu aşağıdaki ayarlarla veriyor. Örneğin genişliğini daraltabilirsiniz ya da boyu arttırabilirsiniz. Değerleri, 100%'e 80 ise, 50%'e 160 ya da 180 yapabilirsiniz. Önemli olan görünmeyen-eksik satır kalmaması. Önce mevcut ayarları deneyin, büyük ihtimalle değiştirme gereği duymazsınız. Gerek dy-uyduğunuzdaysa değerleri kolayca büyütebilir ya da küçültebilirsiniz.

"Bir Dua" Eklentileri (Tek Renkli Tasarım)


1) Linksiz Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunmayan versiyonlardır. Bunların linkli versiyonları da vardır. Aşağıdadır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Gri.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Siyah.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Yesil.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Kirmizi.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Mavi.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Renksiz.php" height=90px width="100%"></iframe> 
2) Linkli Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunan versiyonlardır. Bunların linksiz versiyonları da vardır. Yukarıdadır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Gri_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Siyah_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Yesil_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Kirmizi_L.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Mavi_L.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_L.php" height=90px width="100%"></iframe> 
"Bir Dua" Eklentileri (Çift Renkli Tasarım)


1) Linkli Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunan versiyonlardır. Bunların linksiz versiyonları da vardır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Gri_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Siyah_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Yesil_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Kirmizi_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Mavi_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> 

<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_CL.php" height=90px width="100%"></iframe> 

2) Linksiz Versiyonlar:

Başlık kısmında link bulunmayan versiyonlardır. Bunların linkli versiyonları da vardır.<iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Gri_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Siyah_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Yesil_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Kirmizi_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_Mavi_C.php" height=90px width="100%"></iframe> <iframe frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" scrolling="no" src="http://kaabalive.net/BirDua_C.php" height=90px width="100%"></iframe> 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...