22.7.12

İMANIN ŞUBELERİ - ŞU'AB'UL İMAN

Rasulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu. 'İman yetmiş küsür şubedir'


1. KÜLLİ ŞUBE
ALLAHÜ TEALANIN ZAT VE SIFATI İLE İLGİLİDİR.
1. Yaratanın varlığına imandır
2. Tevhide (Allahın birliğine) imandır
3. Hayata (Allahın diri olduğuna) imandır
4. İlm-i Hakka (Allahın her şeyi bildiğine) imandır
5. İradeye (Allahın dilemesin) imandır
6. Kudrete (Allahın her şeye gücünün yetmesine) imandır
7. Sıfat- Sem'a (Allahın işitmesine) imandır
8. Sıfat-ı Basar'a (Allahın görmesine) imandır
9. Sıfat-ı Kelam'a (Allahın konuşmasına) imandır


2. KÜLLİ ŞUBE
ALLAHU TEALANIN FİİLİNE VE HÜKMÜNE MÜTEALLIKTIR.
1. Meleklere imandır
2. Kitaplara imandır
3. Peygamberlere imandır
4. Hudüs-u âleme (âlemin gelip geçici olduğuna) imandır


3. KÜLLİ ŞUBE
MEÂDA (DÖNÜŞ YERİNE) ve NEŞ'E-İ UHRAYA (ÖBÜR ÂLEME) MÜTEALLIKTIR.
1. Ba'se (tekrar dirilmeye) imandır
2. Vakfeye (mahşerde beklemeye) imandır
3. Hesaba imandır
4. Mizana imandır
5. Sırata imandır
6. Şefaate imandır
7. Cennete imandır
8. Cehenneme imandır


4. KÜLLİ ŞUBE
MENZİLE VE EHLİ MENZİLE MÜTEALLIKTIR.
1. Zinadan sakınmaktır.
2. Akd-i nikâhtır (nikâhlanmak)
3. Nikâhın haklarını yerine getirmektir.
4. Ana-babaya iyilik etmektir.
5. Çocukları terbiye etmektir.
6. Sıla-i rahimdir (yakınlarla ilgilenmek)
7. Büyüklere tazim (saygı) ve itaattir.
8. Hizmetinde olanlara iyiliktir.


5. KÜLLİ ŞUBE
UMUM İNSANLAR ve ONLARLA GEÇİNMESİ İLE İLGİLİDİR.
1. Kıyam bi-l emarettir. (idarecileri seçme)
2. İttiba-ı cemattir. (Müslüman topluma uymak)
3. Ul-ul Emre (idarecilere) itaattir.
4. İyiliğe yardım etmektir.
5. Şeari-i İslam'ı (islami sembolleri) diriltmektir.
6. Emr-i Bi'l-Maruf ve Nehy-i An'il - Münker'dir (İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak)
7. Dini, katil ve kıtalle korumaktır. (Dini cihatla korumaktır)
8. Nefsi cinayetlere engel olmakla korumaktır.
9. Yaralama cezalarını yerine getirmektir.
10. Aklı, sarhoş edici ve bozucu şeylerden korumaktır..
11. Malı, haklarını istemek ve eda etmekle korumaktır
12. Nesebi, zina cezalarını yerine getirmekle korumaktır
13. Irzları, iftira cezalarını yerine getirmekle korumaktır
14. Müslümanlardan zararları gidermektir.


6. KÜLLİ ŞUBE
HERKESİN KENDİ NEFSİYLE İLGİLİDİR.
1. Şehadet kelimesini söylemektir.
2. Dilin doğru konuşmasıdır.
3. Kur'an okumaktır.
4. Şer'i (dini) hükümleri öğrenmektir.


7. KÜLLİ ŞUBE
İNSANIN KENDİ DIŞINA AİT İŞLERLE İLGİLİDİR.
1. Taharettir. (maddi-manevi temizlik)
2. Setr-i avrettir. (avret mahallini örtmektir.)
3. Namaz kılmaktır.
4. Zekat vermektir.
5. Cenaze işlerini yerine getirmektir.
6. Oruç tutmaktır.
7. Haccetmektir.
8. Adakları yerine getirmektir.
9. Yeminleri yerine getirmektir.
10. Keffareti eda etmektir.


8. KÜLLİ ŞUBE
İNSANIN İÇİNDEKİ KÖTÜ HUYLARI GİDERMESİYLE İLGİLİDİR.
1. Mal sevgisini gidermektir.
2. Makam sevgisini gidermektir.
3. Kini gidermektir.
4. Hasedi gidermektir.
5. Riyayı (gösterişi) gidermektir.
6. Nifakı (münafıklığı) gidermektir.
7. Ucbu (kendini beğenmeyi) gidermektir.
8. Kibiri (büyüklenmeyi) gidermektir.


9. KÜLLİ ŞUBE
İNSANIN İÇİNİ GÜZEL HUYLARLA BEZEMESİYLE İLGİLİDİR.
1. Tevbeyle süslenmektir.
2. Havf (Allahtan korkmak)'tır.
3. Recâ (Allahtan ümit kesmemek)'tir.
4. Hayâ ile süslenmektir.
5. Şükürdür.
6. Vefadır.
7. Sabırdır.
8. İhlastır.
9. Muhabbettir.
10. Tevekküldür.
11. Kadere rızadır.


İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin 'Şu'ab'ul-İman' kitabından tertip edilmiştir.

Not: Merhum Mehmet Feyzi Efendi Mü'min bir kimsenin bu şubeleri tamamlayabildiği ölçüde imanının kemale ereceğini ifade ederlerdi.

Not:

Peygamberimizin Güzel Ahlakı başlıklı yazının ilk paragrafı yazılırken de bu şubelerden yararlanılmıştır. Yukarıdaki maddelerdeki içerikler bir paragraflık yazı haline getirilmiştir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...