1.7.12

Devlet Yönetiminde İnovasyon Kavramı


İnovasyon çağındayız. 

Ürünler ve pazarlama yöntemleri konusunda inovasyon faaliyetlerinin yoğunlaştığı günlük yaşantıda gözlense de, topluma ve insanlığa inovasyonun sağlayacağı faydanın maksimize edilebileceği alan devlet yönetimidir. Örneğin bir cep telefonu üreticisinin geliştirdiği bir yenilik sadece o üreticinin müşterilerini etkiler, onlara fayda sağlar. Oysa bir devletin inovatif bir anlayışla geliştirdiği yenilikçi bir hizmet o devletin tüm vatandaşlarını etkiler.

O halde toplum olarak devlet yönetiminde inovasyon konusuna daha fazla eğilmeliyiz. 

Ürünler ve bunların pazarlanması üzerindeki inovasyon faaliyetlerini sermaye sahipleri zaten yeterince yapıyor. Ancak Toplumsal alandaki inovasyon faaliyetlerinin yapılması için toplumsal duyarlılık şart. Çünkü bu faaliyetlerin devamlılığını sağlayacak tahrik kuvveti özel sektördeki gibi paraya dayanmıyor, dolayısıyla bu işin taliplisi de çok olmuyor. 

"Devlet yönetiminde inovasyon" alanında akademik çalışmalar yapılmalı, kullanılabilecek metodoloji ve yöntemler ortaya konmalıdır. 

Bu işi hangi kurum yapabilir diye baktığımızda: eski adıyla DPT, yeni adıyla Kalkınma Bakanlığı bu işi üstlenmelidir. Bu alanda faaliyet gösterecek en az bir daire başkanlığı kurulmalıdır

Devlet yönetiminde inovasyonun nasıl yapılabileceğine dair ufak bir örnek verelim:

Hastanelerin İki Vardiya Çalışması

Problem: Hastanelerde, özellikle de büyük şehirlerdeki hastanelerde yaşanan yoğunluklar, oluşan kuyruklar, hastaların muayene olmak için uzun saatler beklemesi.

Çözüm önerisi: Hastaneleri hizmet üreten fabrikalar olarak düşünebiliriz. Girdiyi insan emeği, çıktıyı ise sağlık olarak somutlaştırılabilir. Günümüzde fabrikalar  talebi karşılayamadıklarında vardiya sayısını arttırıyorlar. Bazen iki vardiya bazen de işler çok yoğunsa üç vardiya halinde çalışıyorlar. Hastaneler neden 2 vardiya halinde çalışmasın?

İnovatif çözüm: Yoğun hastanelerin sabah 6'dan akşam 10'a kadar randevu usulüyle çift vardiya çalıştırılması. Özellikle tıbbi cihazlara bağlı olarak çalışan bazı yoğun bölümlerin ise (röntgen-mr-tomografi-tahlil gibi) gerek duyulması halinde üç vardiya çalışması.


Risk Analizi: 

A-Riskler
Risk 1)...  
Risk 2)...

B- Önlemler
Önlem 1)...
Önlem 2)...

Gerekçe: Hastanelerin ürettiği sağlık hizmetinin sabah 6 ile akşam 10 arasında iki vardiya olarak verilmesiyle, hem mesai saatleri içerisindeki insan yoğunluğu önlenmiş olur, hem de çalışanların mesai saatlerinde hastanelere gitmesiyle oluşabilecek iş gücü ve  verim kaybı berteraf edilir. Hastanelerden hizmet talebinde bulunanlar için (sağlığa verilen genel önemden dolayı) genellikle hizmeti ne zaman aldıkları değil, hangi kalitede ve hızda aldıkları daha önemlidir. Hizmet aldıkları saatlerde ulaşım imkanlarının olması hastalar için yeterlidir. Hiçbir hasta mesai saatleri dışındaki zamanlarda hizmet almaları için zorlanamaz. İşlerinin çabuk hallolmasını isteyecek hastalar ile iş yoğunluğu nedeniyle hastanelere gelemeyen çalışanlar için, mesai saatleri dışında da tam teşekküllü sağlık hizmeti almak, daha cazip gelecektir. Hastaneler sağlık hizmeti üreten fabrikalar olarak düşünülmeli ve buraların en verimli şekilde tam kapasitede çalışmaları sağlanmalıdır. 

Boyutu büyüdükçe verimi düşen hastanelerde, yukarıda örneklendiği gibi, inovasyon ile verim arttırılabilir. Riskler baştan iyi hesaplanmalı, gerekli tedbirler en baştan alınmalıdır. Risk yönetimi iyi yapılmalıdır. Oluşabilecek riskleri minimize etmek için çeşitli metodolojiler geliştirilmeli ve kullanılmalıdır.

Yukarıdaki örnekte de görülebileceği gibi, sürecin ilk adımı problemin belirlenmesidir. Bu alanda çalışacak bir devlet kurumu – bir başkanlık kurulduğunda problemlerin belirlenmesinde ve çözüm önerilerinin bulunmasında mutlaka halktan doğrudan geridönüş almalılar. Kurulacak bir internet sitesi ile, çeşitli yarışmaların düzenlenmesi ile ve yazışma adreslerinin duyurulması ile bu geri dönüşler alınabilir. Milletimiz, pratik zekası ve yenilikçiliği ile bulunmaz bir hazinedir. Milletimizin fikir okyanusundan, bu paha biçilemez hazineden mutlaka yararlanılmalıdır.

"Devlet Yönetiminde İnovasyon" anlayışı devletimize ve milletimize uluslararası boyutta bir farklılaşma sağlayabilir. Bu farklılaşmanın getireceği avantajlarla ile diğer milletlerden daha hızlı gelişebilir ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine her alanda çıkabiliriz. Yukarıda sadece hastaneler üzerinde bir örnek verdik, bunun yanında demokrasi, yönetim, askeriye, eğitim, adalet gibi çokça alanda çokça inovatif uygulama hayata geçirilebilir. 

"Devlet Yönetiminde İnovasyon", gelen iktidarların insafına ve cesaretine bırakılmaktansa devlet tarafında organize, bilimsel ve planlı olarak geliştirilebilir. Bunun için de uygun kurum ve kuruluşların devlet içerisinde kurulup işletilmesi gerekmektedir.

"Devlet Yönetiminde İnovasyon" üzerine kitaplar yazılabilecek, önemli ve toplumların ihtiyacı olan bir kavramdır. Bu konudaki toplumsal duyarlılığımızı yükseltmeliyiz, idarecilerden bu yönde çalışmalar yapmalarını talep etmeliyiz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...