13.5.12

Malayani Nedir?

Malayani nedir? 

Malayani hiçbir faydası olmayan, boş ve faydasız iş ve sözlere verilen genel bir isimdir.  Bir başka değişle "gerekli olmayan" anlamındadır.

Faydası olmadığı gibi "gerekli olanlara" ayrılacak vakitten çaldığı için zararı da vardır.

Tekrar soruyorum, malayani, malayaniyat nedir?

Şu zaman dilimi için cevap verecek olursak: Futbol takımının şampiyonluğunu çeşitli taşkınlıklar ve azgınlıklarla kutlamaktır, bir vakit namazını kaçıracaksan şayet; maç seyretmeye gitmektir, taşkınlık edip bağırıp çağırıp kimseye faydası olmayan şeylerle uğraşmaktır. Malayaninin ne olduğunu merak ederseniz herhangi bir futbol programındaki tartışmaları izleyebilirsiniz. İşte tam da odur.

Halbuki zamanımız ne kadar kıymetli, ne kadar büyük bir sermaye. Elimizdeki bu sermayeyi işleterek kazanacaklarımız ne kadar da çok, ne kadar da büyük.


Zaman yüce Allah'ın bize sonsuz hazinesinden lütfettiği bir nimet ve bu dünya için sınırlı. Bu sınır doğumda başlıyor, ölümde bitiyor. Zaman nimeti aynı zamanda bir sermaye, zamanı iyi kullanırsan, yani sermayeyi iyi işletirsen karın Allah'ın cenneti, rızası ve hatta cemali dahi olabilir. 

Sermayesini boş işlere harcayanlara ne deriz? Sermayesini kediye yükledi. Zaman sermayesini boş işlere harcayanlar da sermayesini adeta şeytana yükler. O sermayeyle kendisi değil, ancak şeytan sevinir.

Sevinmeye en layık olanlar, şüphesiz ki dosdoğru yol üzerinde olanlardır. Görmediği halde inanıp, iman edip iyi işler yapanlardır.


Malayani ile meşgul olup zaman sermayesini az bir dünyalık neşe ve oyalanma için heder edenler ise kazandıklarının milyar üssü milyar katını kaybettiklerine elbette gün gelip üzüleceklerdir. Bunun yerine malayaniyi terk edenler ise o dünyalık neşe ve oyalanmadan gelecek zevkin de üstünde bir zevki Allah'ın lütfu ilahisiyle ruhlarında tadarlar. Bu onların daha henüz dünyadayken kazandığıdır. Ne güzel bir dünyalık kazanç ki dünyada olmasına rağmen, maneviyata bakan yönleri ile; insan ruhunda çok çok derinlerde hissediliyor ve böylece maddeyi aşıyor. Maddeyi aşan bir kazancın bu dünyadaki maddi değerlerle ölçülmesi elbette imkasız, o derece büyük bir kazanç. Ruhunda hissettikleri onun için ilahi bir lütuf, bir kar ve kazanımsa bunun milyar üssü milyar katını ve daha fazlasını Allah'ın izni ile ahirette kazanacaktır.

Kazançlardan ve kayıplardan bahsettik, belki aklımızı belki nefsimizi ikna etmeye çalıştık. Ey kalp son olarak sana sesleniyorum, O'nu kazanan neyi kaybetmiştir ve O'nu kaybeden neyi kazanmıştır ki?

Malayani O'nun için terk ile maksadımız O'nu kazanmaktan başka ne olabilir ki?


O, malayaniyattan, abesle iştigalden uzaktır, münezzehtir. Görmez misin yüce Allah'ın yarattığı çaplı bir mahluk olan tabiatta hiçbir şey boş ve lüzumsuz değildir, en küçük bir bakterinin dahi işi kendi çapının kat kat üstündedir. O halde sen de malayaniyattan kendini sıyır. Kendini sevdiğine sevdirmek için, sevdiğinin sevip yaptığını sen de severek yap. Sevgililerin en sevgilisi buyuruyor ki:


“Malayaniyi terketmesi kişinin İslam’ının güzelliğindendir.” [Tirmizi]


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...