15.3.12

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Derneği Kurulması Hakkında

Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Hakkında yazısında bu konunun önemini görmüştük.

Şu anda toplumunda bu vazife hocalar-alimler-gönüllüler tarafından herkesin kendi gayretleriyle bir nebze de olsa yapılmaya çalışılmaktadır. Örneğin bu vazifeyi yerine getirmeye çalışan insanlar mümkün mertebe ilk önce kendi nefislerine, sonra elinin altındakilere, daha sonra yakın aile bireylerine, komşularına ve uzak aile bireylerine nasihatlarda bulunuyorlar. Bazen de olumsuz tepki alma, ters tepme, ve yanlış anlaşılma korkusu, konuyu tam olarak bilememe vs. gibi nedenlerden dolayı emri bil maruf nehyi anil münker hakkıyla yerine getirilememektedir.

Emri bil maruf nehyi anil münker çok önemli bir vazifedir, çok önemli bir iştir. Bu işin daha organize bir şekilde ve daha etkin olarak yapılması toplumumuz için hava gibi su gibi gereklidir. Hatta daha fazla gereklidir.

Bu bağlamda önerimiz Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Derneği'nin kurulmasıdır. Bu dernek zaman-mekan-insan değişkenlerini göz önünde bulundurarak, mümkün olan en doğru şekilde topluma farz olan bu vazifeyi ifa etmelidir.

Bu dernek telefon, sms, fax, posta, elektronik posta, yüzyüze görüşme, kitap, dergi, broşür gibi araçları kullanarak çalışabilir. Burada önerilen derneğin amacı kimseyi zorlamak ya da hor görmek ya da rencide etmek değildir. Amaç sadece doğru ve güzel olanın bildirilmesidir. Doğruyu ve güzeli bildiren bunu önce kendisine bildirir, daha sonra da ihtiyacı olanlara. Son derece nazik ve kibar bir üslup benimsenmelidir.

Bu dernek nasıl bir dernek olmalıdır noktasında akla gelenlerden kısaca bahsedecek olursak; dernek faaliyetlerini yürüten insanlar temel olarak iki zümreden oluşmalıdır. Birinci zümre alim-ilim adamı zümresidir. Bu zümre toplumdaki ihtiyacı tespit eder, dine uygun olanın nasıl olacağını ortaya koyar, iyiliği tavsiye etme vazifesinin hangi zamanda hangi mekanda hangi usulle kim tarafından ya da nasıl ifa edileceğini belirler. Gerektiğinde; örneğin bir mektup gönderilerek emri bil maruf nehyi anil münker yapılacaksa gönderilecek mektubun metni bu alimler tarafından yazılır. İkinci zümre ise gayret sahipleri, islama hizmet etme isteğini içlerinde duyan gönüllülerdir. Bu kişilere cahitler de denebilir. Bunlar da gerek emri bil maruf nehyi anil münker'in kimlere karşı yapılabileceğini tek tek tespit eder, gerekse bu amaçla hazırlanan metinlerin, yazıların, cd'lerin, mail'lerin vs. yerlerine ulaşmalarını sağlarlar.

Somutlaştıracak olursak gönüllüler kumar oynatılan bir işletmeyi tespit ederler(örneğin bir ganyan bayii), alimler bu işletme sahibine yönelik bir yazı kaleme alırlar, gönüllüler bu yazıyı işletme sahibine ulaştırır. İşte önerdiğimiz derneğin tüm işi bundan ibarettir.

Söz konusu yazı mektup yoluyla, email yoluyla ya da fax yoluyla ulaştırılabilir. Burada yöntem teferruattır. Önemli olan mümkün olduğunca etkin bir şekilde mümkün olduğunca fazla kişiye ulaşmak. Örneğin mail atmak son derece düşük maliyetli ve basit bir iştir, bu noktada önceden alimlerce hazırlanmış metinler gerekli yerlere toplu mailler halinde atılabilirler.

Dernek kurulursa: tamamen toplumu bilgilendirme amacı taşıyan, barışçıl amaçlara hizmet eden son derece faydalı bir dernek olur. Esasen derneğin  insanları deprem anında nasıl davranmaları gerektiği konusunda bilinçlendiren herhangi bir sivil toplum örgütünden hiçbir farkı yoktur. Tek işi insanları o gün gelmeden gerekli tedbirleri alması konusunda uyarmak olacaktır.

Böyle bir derneği şu an için bir ihtiyaç olarak görüyoruz. Eğer kurulursa emri bil maruf nehyi anil münker'in yaygınlaşmasında, sistematikleşmesinde ve kurumsallaşmasında çok büyük bir mesafe kat edilir, çocuklarımıza iftiharla bırakacağımız güzel bir miras olur inancındayız.

Özellikle e-mail nimetinden faydalanılarak uluslararası olarak da dernek faaliyetlerde bulunabilir. Örneğin bugün Feyyaz Bilişim internet teknolojilerinden faydalanarak Türkçe sitelerin yanında diğer yaygın dünya dilleri ile de siteler kurmaktadır ve tüm dünyaya bu yayını yapmaktadır. Önerdiğimiz derneğin Almanca olarak, İngilizce olarak, Arapça ya da Azerice olarak internet üzerinden iyiliğin yayılmasına çalışması için hiçbir engel bulunmamaktadır. Dernek kurulduktan ve Türkiye için işler hale geldikten sonra uluslararası faaliyetler için de gerekli organizasyonlar yapılabilir.
(Bütün ibadetlere verilen sevap, Allah yolunda cihada [savaşa]verilen sevaba göre, deniz yanında bir damla su gibidir. Cihad sevabı da, emr-i maruf ve nehy-i anil-münker sevabı yanında, denize nispetle bir damla su gibidir.) [Bir Hadis-i Şerif Meali, Kaynak:Deylemi]
Aşağıdaki istatistiklerde de görülebileceği gibi Türkiyede yaklaşık 15 bin dini temalı dernek bulunmaktadır. Camilerimizde para toplanabilmesi için derneklerin kurulduğunu biliyoruz. Yani para toplama işine resmiyet kazandırıp karşılığında makbuz verebilmek için dernekler kuruluyor. Bu nedenle de 15 bin dernek içerisinde, yukarıda kabaca anlatılan türde bir organizasyona sahip, sistematik çalışan, bu konuyu ana faaliyet alanı haline getirmiş, bu konuya yoğunlaşmış ve bu konuda uzmanlaşmış bir derneğe maalesef henüz biz rastlamadık.  İnşallah o günleri de görürüz.

"Dernek nasıl kurulur?"  sorusunun cevabı İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı http://www.dernekler.gov.tr/ internet sitesinde bulunabilir. Yine bu resmi siteden aldığımız birkaç istatistiksel veriyi aşağıda görsel olarak paylaşıyoruz.

Yıllara Göre Dernek Sayısı
Derneklerin Faaliyet Alanları
Derneklerin Teması

Derneklerin Hedef Kitleleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...