8.3.12

Dünyamızın Uzaydaki Yeri

Dünyaya hak ettiğinden fazla değer veren biz insanlar, herhalde dünyanın uzaydaki konumu ve boyutu bakımından küçüklüğüne bakıp aczimizi ve küçüklüğümüzü daha iyi anlayabiliriz. Bu koca uzay boş yere yaratılmamış. Bize, Allah'ın kudretini ve kuvvetini, bizim ise mutlak aczimizi ve küçüklüğümüzü olağanca açıklığıyla anlatıyor. Adeta ilahi bir mektup, insanın göz hizasının üzerine çivilenmiş Rabbani bir mesaj. Astronomi ilmini bilip de Allah'ın kudretinden korkmamak ve sanatına hayran kalmamak mümkün olmasa gerek. Daha Mars'a dahi gitmekten aciz olan insan nasıl olur da tüm evrenin yaratıcısı ve tek sahibi olan Allah'a teslim olmaz? Nasıl olur da hala kendi küçük makamıyla ya da parasıyla ya da eviyle ya da arabasıyla büyüklük taslar? Nasıl olur da bu büyük saltanat ve mülk sahibinin emrine girip onun gücünü arkasına almaz, onun gücüne sığınmaz. Hem o insan görmüyor mu ki Ay'ın kraterlerini, uzay taşlarının Ay'ı nasıl dövdüğünü, Ay'ı nasıl delik deşik ettiklerini, ve sonra düşünmüyor mu ki Dünya kendisi için, bir bebeğe hazırlanmış beşik gibi özenle hazırlanmış. Ay'a, gökyüzüne, yıldızlara, uzaya ne kadar da çok bakıyoruz, işaret ettiği hakikatleri ne kadar da az görüyoruz.

- Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler (işaretler-dersler) vardır. (Elmalılı Meali Sadeleştirilmiş 45:3)


- Onlar ki, gerek ayakta, gerek otururken ve gerekse yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünenler "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni bütün eksiklerden tenzih ederiz; o halde bizi o ateş azabından koru. Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır. (Elmalılı Meali Sadeleştirilmiş 3:191)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...