8.1.12

Organ Bağışı

Organ Bağışı
Kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir.

Organ Nakli
Vücutta görevini yerine getiremeyen bir organın yerine canlı veya kadavradan alınan yeni, sağlam bir organın cerrahi yöntemlerle nakledilmesi işlemidir.

Beyin Ölümü
Tüm beyin, beyincik ve hayati merkezlerin yer aldığı beyin sapı denilen özel beyin bölgesinin fonksiyonlarının geri dönülmez şekilde kaybolduğu ve mutlak ölümle sonuçlanan bir süreçtir.
Beyin ölümü kavramı ile Koma, Bitkisel hayat ifadeleri karışmaktadır. Koma ve Bitkisel hayat tanısı alan hastalarda bazı beyin fonksiyonları çalışmaktadır ve tıbbi destek ile hasta yaşamına yıllarca devam etmektedir.
Beyin ölümünde ise hastaya ne kadar tıbbi destek sağlarsanız sağlayın hastanın yaşaması mümkün değildir ve ölüm en kısa sürede gerçekleşmektedir.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir ?
2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

2238 Sayılı “Organ Ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması Ve Nakli Hakkındaki Kanun” a göre ;

Madde 14 - Bir kimse sağlığında vücudunun tamamını veya dokularını, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlar için bıraktığını resmi veya yazılı bir vasiyetle belirtmemiş veya bu konudaki isteğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise sırayla eşi, reşit çocukları,ana veya babası veya kardeşlerinden birisinin; bunlar yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle ölüden organ ve doku alınabilir. Aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü, sağlığında kendisinden ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse organ ve doku alınamaz.


Organ Bağışının Dini Yönden Sakıncası Var Mı?

Büyük dinlerin çoğu organ bağışını onaylamakta ve desteklemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 6.3.1980 Tarih Ve 396 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştır. 
Bu Kararda;

  • Zaruret halinin bulunması,hastanın hayatını veya hayati bir organını kurtarmak için, bundan başka çaresi olmadığının mesleki ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen bir doktor tarafından tespit edilmesi,
  • Doku ve organı alınacak kişinin bu işlemin yapılmış olduğu sırada ölmüş olması,
  • Toplumun huzur ve düzeninin bozulmaması bakımından organ ve dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş olması veya hayatta iken aksine bir beyanı olmamak şartıyla, yakınlarının rızasının sağlanması
  • Alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir şekilde ücret alınmaması,
  • Tedavisi yapılacak hastanın da kendisine yapılacak olan bu nakle razı olması gerekir.

Kuran-I Kerim’de De 
"Kim Bir İnsana Hayat Verirse Onun Tüm İnsanlara Hayat Vermişçesine Sevap Kazanacağı" Beyan Olunmaktadır.

(Maide Suresi, Ayet 32)
Organ Bağışı Nereye Yapılır?
  • Organ Nakli Yapan Merkezlerde,
  • Hastanelerde,
  • Organ nakli ile ilgilenen vakıf, dernek vb kuruluşlarda organ bağışı işlemi yapılabilir.


    

Organ Bağışında,

Organ bağışı kartını iki tanık huzurunda doldurup imzalamak yeterlidir.

Bağışlanmış olan organın uygunluğu organ bağışlayan kişide beyin ölümü Gerçekleştikten sonra araştırılır.

Organ bağışı yapanların bu durumda ailelerini de haberdar etmeleri daha sonra çıkabilecek problemleri önlemek açısından yararlı olacaktır.
Organ bağışında bulunan kişilerin organ bağış kartını daima yanında taşıması organ bağışı işleminin karışıklık ve gecikme olmaksızın yerine getirilmesini sağlayacaktır.

Hangi Organların Nakli Yapılabilmektedir ?
BöbrekPankreas
KaraciğerAkciğer
Kalpİnce Barsak

Hangi Dokuların Nakli Yapılabilir?
KorneaKemik İliği
TendonKalp Kapağı
DeriKemik

Bağışlanan organlar kimlere nakledilir?

Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu uyumuna, daha sonrada doku grubu uyumuna göre belirlenir. 

Kan ve doku uyumu yanı sıra hastanın tıbbi  aciliyet durumu göz önünde bulundurulur.
Cins, ırk, din, zengin-fakir ayırımı yapılmaz.

  
Avrupa’da Bir Yılda Çıkan Kadavra Donör Sayısı
İspanya33,9/ Pmp*
Norveç14,4/ Pmp*
İngiltere12,3/ Pmp*
Almanya13,8/ Pmp*
Yunanistan6,2/ Pmp*
Türkiye2/ Pmp*
Romanya0,4/ Pmp*
*Pmp : Milyon nüfus başına donör sayısı 


Bu ortalama bize yakışmıyor. Esasen biz bizi yukarıdaki istatistiklerde geçen ülkelerin insanlarından daha duyarlı, daha içten, daha yardım canlısı, daha insaniyetli milletiz. Ancak buna rağmen rakamlarda geri onlardan geride gözüküyoruz. Bunun nedeni de olsa olsa gerekli tanıtım ve bilinçlendirmenin yeterince yapılamamış olmasıdır. Bu konuya önem verelim. Organ bekleyen yarın siz ya da bir yakınınız olabilir. Olmasa bile bu bir insanlık vazifesidir.

Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum, ehliyetlerimizin arkasında organ bağışlama bölümü var, burada organlarımın tamamını, pankreasımı, karaciğerimi, gözlerimi bağışlıyorum gibi seçenekler var. Bu kutucukları işaretleyebilirsiniz. İşaretlerken CD yazdığımız kalemleri kullanırsanız rahat oluyor ve çıkmıyor.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...