31.1.12

DataTable Birleştirme C#

C#'da DataTable'ları birleştirmek için aşağıdaki metodu kullanabilirsiniz.

DataTable dt1;
DataTable dt2; 
// datatable'lara atama yapıldıktan sonra:
dt1.Merge(dt2);
// dt1'e dt'yi birleştirir ve sonuçta 2 tablo dt1'de saklanır.


Kaynak:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/wkk7s5zk.aspx

30.1.12

Bahtiyar Tohum ile Bedbaht TohumÇekirdeğin ağaç olmasında ne de büyük hikmetler var. Toprak aleminde çekirdek olan, bu alemde gelişiyor, daha sonra ortam değiştirip hava alemine geçiyor. Hava aleminde büyüyor ve çiçek açıyor. Karanlık ve çetin toprağı yarıyor, yumuşak bir aleme, hava alemine çıkıyor ve bu alemde yapraklarını güneşe uzatıyor.

Toprak alemindeyken ne güneşi biliyor, ne de ılık ılık esen rüzgarın tatlılığını. Zaten bilmesi de mümkün değil. Işığı görmeyen karanlığı nereden bilsin? Ancak gayret edip başını topraktan çıkarttığında, kendisinin yaratıldığı gibi kendisine zevk veren, aynı zamanda da kendisi için birer yaşama kaynağı olan ışığın, rüzgarın, havanın güzelliklerini tecrübe edebilmekte.

Tohumun nimete kavuşması ne ile oldu? Gayret ile; ceht ile. Hem de, hem zor hem de küçük bir gayret ile. Zor, zor çünkü küçücük bir tohum için kara toprakla savaşmak çok zor! Ama verdiği gayret küçük, küçük çünkü: karşılığında sürdüğü sefanın büyüklüğünün yanında katlanılan cefa çok küçük. Bir tohum düşünün ki kara toprağı yarması bir bahar sürer, ağaç olarak sefa sürmesi onlarca, belki yüzlerce, belki binlerce bahar...

İşte insan da tohumun kara toprağı yarması gibi bu dünyayı gerisinde bırakacak ve alem değiştirecek. Karanlıklardan aydınlığa çıkacak. Toprağın sertliğinden kurtulup havanın yumuşaklığına kavuşacak. Ruhuna güneşin iç ısıtan ışıkları değecek ve ruhunu tatlı tatlı esen rüzgarlar okşayacak.

Yalnız tohum dışarı çıktığında onu sel alıp götürebilir, güneş yakabilir, rüzgar kökünden koparıp onu helak edebilir. Eğer tohum toprak aleminde, karanlıklar içindeyken az gayret gösterdiyse, köklerini yeterince geliştirmediyse, derinlere uzatmadıysa, derinleşmediyse, genişletmediyse, kalınlaştırmadıysa elbette onun yaprak açamadan helak olup gitmesi, bir köşede çürümesi, daha yeşil yaprağı ile güneşin tadını alamadan bir kenarda büyük acılar içinde kalması normaldir. Bu durumdan da herhalde rüzgarı, seli ya da güneşi suçlu çıkaramaz. Zamanında gereken gayreti göstermedin, toprağın üstünde de kimseyi suçlayamazsın. Ne kadar da yazık oldu. Karanlık içinde doğdu, az bir gayret ile çok büyük mükafat toplayacaktı. Mükafat göremedi; yeşil yapraklarıyla güneşi duyamadı. Kara toprağın cefası da yanına zarar kaldı.

Ne olurdu az bir zahmete katlanıp gerekeni yapsaydı. Ne olurdu azıcık çaba sarf etseydi. Ne olurdu azıcık düşünseydi. Ne olurdu toprağın altında gördüğü, çürüyen benzerlerinden örnek alsaydı. Ne olurdu fırsatı varken gayret etseydi? Ne olurdu?

Ne olurdu bu kadar büyük mükafatlara bu kadar yakınken bunları kaybetmeseydi?

Aman Allahım, ne büyük kayıp, ne büyük elem!

Oysa gayret gösterenler böyle mi? O bir gayret gösterdiyse, bir bahar dişini sıkıp topraktan çıktıysa, sayısız bahar nimetlerin tadını çıkardı. Bahtiyar oldu. Gölgesinde nice canlıları serinletti, meyvesiyle kim bilir kimleri mest etti. Kim bilir sabahları güneşle buluşunca nasıl mest oldu. Rüzgarda hışıldayan yapraklarıyla kim bilir arkadaşlarına neler anlattı. Ne sohbetler ettiler. Toprak altındaki günlerini kim bilir nasıl yad ettiler.


Tohum insan.
Topraktaki hayat: bu dünya hayatı.
Hava, toprağın üstü: ahiret hayatı.
Toprağın altında gösterilen gayret: insanın hak ve hakikati bulmasında ve yaşamasındaki gayreti.
Toprağın altında kökün derinleşmesi: dinde derinleşme. Kökün genişlemesi: ibadetleri çoğaltması. Kökün kalınlaşması ihlasını arttırması.
Tohumun maruz kaldığı çetin şartlar: kıyamet ve hesabın görülmesi arasındaki çetin zaman dilimi. (Ki bu zaman dilimini hazırlıklı olan rahatça atlatabilir, ama hazırlıksız olan, kökünü toprağa salamayan bir bardak suda dahi sele kapılıp boğulmuş gibi boğulur.)
Tatlı esen rüzgar, ılık güneş: Allah'ın nimetleri.
Yaprak açıp güneş ışığını alması: Allah'ın nimetlerini daha fazla duyup daha fazla zevk alacağı bir yapıya kavuşması ve bu haldeyken nimetlere kavuşması.
Sabahları güneşle buluşma: İnsanların ahiret aleminde, bazı özel nimetlerle bazı özel zamanlarda buluşması.


Peki ama; ben biraz biyoloji bilimini bilirim, bazı tohumlar vardır ki toprağa atıldıktan sonra senelerce tohum olarak beklerler. Uygun nemi, sıcaklığı, kısacası uygun bir ortamı yakalayınca gelişmeye başlarlar. Toprak altında bu kadar uzun kalmaları aslında onların karanlıklar içinde, cefalı bir dünyada çok zaman geçirdikleri anlamına gelmez mi? Hem bazı tohumlar toprakta gelişim göstermeden az kalırken bazıları da çok kalıyor. Bunu nasıl açıklarsınız?

Güzel soru ilmin yarısıdır, senin de aklına böyle güzel bir soru geliyorsa biyoloji ilmin var demektir. Ama esas olan bu ilimden hakiki ilme, hak ve hakikate ulaşmaktır. Senin biyoloji ilmindeki bilgin inşaallah Allah'ı bilmende de (marifetullah) sana yardım edecektir. Biyolojiyi biliyorsan, tohumun uygun şartlara kavuşup gelişmeye başlamadan önce cansız olduğunu, hiçbir canlılık özelliği göstermediğini ve bunda da bütün biyoloji alimlerinin ittifak ettiğini de bilirsin. Tohumun cansız iken nerede olduğunun da farkında olması mümkün değildir. Esasen hiçbir şeyin farkında değildir. Bu yüzden de herhangi bir cefaya, kedere, eleme katlanması da söz konusu değildir. Böyle bir hissiyatı yoktur. Ne zaman ki uygun ortamı bulur, o zaman canlanır, canlılık faaliyetlerine başlar, hissiyat başlar. Hissiyatın başlamasıyla kendini çetin bir dünyanın içinde bulur. Bir bahar zamanında da çimlenir, dışarı çıkar. Bu çimlenme, dışarı çıkma dönemi bitkinin tüm ömrünün küçük bir kısmını kaplar. Tohum gelişmeye başlamadan önce onda hissiyat olmadığından o dönemi de cefa ve gayret dönemine katmak yanlış olur. Tohumun ne kadar cansız toprağın altında kaldığının bi önemi yoktur, zira tohum bunun farkında değildir, farkına varması için gereken cihazlar, sensörler, organlar ya yoktur ya da işlememektedir. Tıpkı bunun gibi insan da aslında dünyaya gelmeden önce yaratılmıştır ancak uygun şartlar oluştuğunda dünyaya gelir ve bu dünyada az bir gayret göstermesi gerekir. Sonra dünyasını değiştirir, uzun olan ahiret hayatı başlar. Kabir hayatı, kıyamet, hesap, tüm bunlar ahiret hayatının ilk menzilleridir ve hazırlığı iyi olan için dayanması güç değildir. Hazırlığı iyi olmayanın köklerini koparmaya bunlar bile yeter. Kıyamet günü çetindir. Ama bu çetinlik hazırlığını yapan için susamak gibiyse; hazırlıksız yakalanan için kaynar suda haşlanmak gibidir. Hesap vermek zordur. Ama bu zorluk hazırlıklı olan için bildiği iki kısa soruya hemen cevap veren öğrencinin yaşadığı zorluk kadardır, hazırlıksız olan için ise çözümü yıllar alan matematik problemlerinin binlercesi milyonlarcası ile uğraşmak zorluğundadır. Kabir dardır. Ama bu darlık hazırlıklı olan için gözün alabildiği bir alanın darlığındadır. Hazırlıksız olan için ise kaburgaların sığamayıp birbirine geçtiği darlıktadır. İşte tüm bunların sonunda ya bir yerde zelil ve perişan olarak gün be gün kötü kokular salarak çürürsün, acı ızdıraplarla inlersin, ya da yapraklarını nimetlere alabildiğine açarak sonsuza kadar mest olursun. Rahim olan Allah'ın nimet denizinde kendini akıntıya bırakırsın.

Peki o zaman biyoloji ilmiyle değil de akıl yürütme ile şu soruyu sorsak ne dersiniz? Neden bu tohum toprağa atılarak cefaya maruz bırakılıyor. Hiç toprağa atılmasa daha iyi değil mi?

Tohum hiçbir zaman toprağa atılmasa, cansız olarak öylece kalsa, hiç o yapraklar açılır mı, hiç o çiçekler açılır mı, hiç bu kadar güzellikler meydana çıkar mı, yaşanır mı? Bu mümkün mü? Elbette bu kadar güzellikleri yaşamanın bir vesilesi olacak. Elbette çürük tohum iyi tohumdan ayrılacak. Hem o cefa sonsuz güzelliklerin anahtarı olması yönüyle güzel değil mi? O cefa, nimete kavuşulunca neşeyle hatırlanmaz mı? Sohbet konusu olmaz mı? Sefası ne hoş diyen, meğer cefası da ne hoşmuş demez mi? Zaten o cefanın ilerideki sefa yanında ne kadar küçük olduğundan  konuşmadık mı? Hem hiç bir bahçıvan düşünülebilir mi ki binbir güzelliğe gebe bir tohumunu toprağa atmayıp onu zayi etsin? Hiçbir şeyin zayi olmadığı şu düzende hiç mümkün müdür ki bu güzellik zayi olsun? Bu güzelliğin sahibi bilinmesin?

Ahiretle ilgili bir konunun dünyadaki bir olay ile bu kadar benzerlik göstermesine çok şaşırdım.

Elbette düşünen için bu şaşırılacak bir şey. Biz bunları biliyor değildik. Bunlar bize sonradan öğretildi. Bu yüzden bunlara şaşırmamız hep normal. Anormal olan bunları düşünmeyip bunlara şaşırmamak, alışkanlıklar içinde alışkanlık sarhoşu olmak. Ahiretle ilgili bir konunun dünyadaki bir olay ile bu kadar benzerlik göstermesi saşırtıcı, şaşırtıcı ama bunları yaratan bir değil mi ki bunlar benzerlik göstermesin? Bunların benzerlik göstermesi bunları yaratanın bir olduğuna işaret etmiyor mu? Aslında bu dünya, insanın ilmiyle kendisini satır satır okumasını bekleyen büyük bir mesaj değil mi?


(Al-i İmran Suresi 190. ve 195. ayetler arası. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Sadeleştirilmiş Meali:)

190-Kesinlikle, göklerin ve yeri yaratılışında ve gece ile gündüzün ardarda gelişinde vicdanları temiz akıl sahiplerine gerçekten deliller vardır.

191-Onlar ki, gerek ayakta, gerek otururken ve gerekse yanları üzerinde yatarken Allah'ı anarlar; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünenler "Ey Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın, seni bütün eksiklerden tenzih ederiz; o halde bizi o ateş azabından koru.

192-Ey Rabbimiz, şüphesiz sen, kimi o ateşe sokarsan onu kesinlikle rezil ve perişan etmişsindir. Zalimlerin yardımcıları yoktur.

193-Ey Rabbimiz, gerçekten biz: "Rabbinize iman edin!" diye imana çağıran bir davetçiyi işittik ve derhal iman ettik. Ey Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve bizleri, Sana ermiş kullarınla birlikte yanına al!

194-Ey Rabbimiz, peygamberlerinle bize va'd ettiklerini ver. Kıyamet gününde yüzümüzü kara çıkarma! Şüphesiz Sen, sözünden caymazsın!"

195-Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti: "Kesinlikle ben, içinizden gerek erkek, gerek kadın hiçbir iyilik yapanın işlediğini boşa çıkarmam, hep birbirinizdensiniz. Benim için hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve bu uğurda öldürülenlerin suçlarını örteceğim. Onları altından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Onlar, Allah tarafından tasavvur edemeyeceğiniz bir mükafata kavuşacaklar. Mükafatın en güzeli Allah yanındadır.

25.1.12

Uyandırma Servisi

Siz de uyan ey gözlerim uyan, gaflet uykularından diyenlerdenseniz bir de ev telefonuyla uyandırma servisini deneyebilirsiniz.

Telefonunuzun belli bir saatte sizi otomatik olarak uyandırması için:

 tuşlayın.
(uyanmak istediğiniz saat ve dakika)
Uygulamanın iptali için:
 tuşlayın.
(girmiş olduğunuz saat ve dakika)
Birden fazla uyandırma kaydı yapılmışsa ve tüm uyandırma kayıtlarını iptal etmek istiyorsanız,     tuşlayın.
*Uyanmak istenen saat ve dakika 5 dakika ve katları şeklinde olmalıdır. İki uyandırma arası minimum 15 dakika olabilir.Günde maksimum 5 adet kayıt girilebilir.

Kaynak : Türk Telekom

Uyan Ey Gözlerim Uyan - Sultan 3. Murad Han


UYAN EY GÖZLERİM GAFLETTEN UYAN- SULTAN 3.MURAD HAN


Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan
Azrail’in kastı canadır, inan.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan


Seherde uyanırlar cümle kuşlar
Dill-u dillerince tesbihe başlar
Tevhid eyler dağlar taşlar ağaçlar
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan


Semâvâtın kapuların açarlar.
Mü’minlere rahmet suyun saçarlar…
Seherde kalkana hülle biçerler.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan


Bu dünya fanidir sakın aldanma.
Mağrur olup tac-u tahta dayanma.
Yedi iklim benim deyu güvenme.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan


Benim, Murad kulun, suçumu affet.
Suçum bağışlayub günahım ref’ et.
Rasûl’ün sancağı dibinde haşret.
Uyan ey gözlerim gafletten uyan!
Uyan uykusu çok gözlerim uyan


Sultan 3. Murad Han (12. Osmanlı Padişahı)

23.1.12

Kanuni, ve Yaşlı Nine'nin İhlası

Osmanlı Devleti döneminde her paşa ve padişah için, memleketinde herkesin istifadesine açık bir hayır kurumu yapıp ahirete öyle gitme, en büyük ideal idi. Bu sebeple, fethedilen yerlerde her biri bir cami, bir külliye veya bir hastane yapıp gitti. Ecdâdımız, kendi devirlerinin kültürünün gerektirdiği müesseseleri kurdular. İnsan nerde neyi tahsil ederse etsin ama Rabbiyle her zaman irtibatlı olsun diye camisiz yer bırakmadılar.

İşte bu düşünce Kanunî’ye de Süleymaniye Camiini yaptırdı. Ancak o, yaptıracağı eserin yalnız kendi defterine kaydolmasını arzu ediyor ve Rabbi’ne böyle bir armağan takdim etmek istiyordu. Onun için, ustalara sıkı sıkıya tenbihatta bulunuyor ve "Kimseden yardım kabul etmeyin" diyordu.

Cami duvarları her gün yükseledursun, karşıdan bu camii mahzun mahzun seyreden bir nine vardı. İnekleriyle başbaşa, onların sütüyle geçinen bu yaşlı kadın, inkisar içinde kendi kendine, "Ey Allah’ım, Kanunî’ye servet verdin, malk-mülk verdin, Senin uğrunda bir cami yaptırıyor. Bu fakir kuluna bir şey vermedin; ne yapayım da, ben de Senin rızanı kazanayım. Benim elimden böyle işler gelmez. Elimden gelen, ustalara bir tas yoğurt ikram etmektir." der ve ustalara müracaat eder.


Onlar, padişahın izni olmadığını söylerlerse de, kadının ısrarına dayanamayıp, yoğurdu alıp yerler. Büyük hükümdar, o gece rüyada, yaptığı işin mizanda tartıldığını görür. Terazinin bir kefesine Süleymaniye Camii, diğerine ise bir tas yoğurt konulmuş ve yoğurt, camiden ağır basmıştır. Sabah olur; Kanunî, ayakları titreye titreye ustaların yanına gelir: "Ne yaptınız, kimden ne aldınız?" diye sorar. "Yaşlı bir nine geldi; çok ısrar etti; yalvarıp yakarmalarına dayanamadık ve bir tas yoğurt aldık." derler. İşte, Süleymaniye’ye ağır basan yaşlı kadının o bir tas yoğurdudur. Kanunî, gördüğü rüyayı oradakilere nakleder.

İhlas ibadetlerde yalnız Allah rızasını gözetmek, bir işi Allah istiyor diye yapmak ya da Allah istemiyor diye yapmamaktır. Ali'nin Veli'nin ne istediğinin ne düşündüğünün bir önemi yoksa, desinler diye yapılmamışsa, yalnız Allah rızası için yapılmışsa o işte ihlas var demektir. İhlas bir kalp amelidir.Allah da insanların kalplerine bakar. Senin malının mülkünün, yüzünün, boyunun posunun, çevrenin genişliğinin, evinin arabanın güzelliğinin önemi; kalbinin-gönlünün öneminin yanında hiç denecek kadar küçüktür. İhlas Allah tarafından temiz kalplere bahşedilmiş, anahtarlarının sayısı bilinmeyen öyle büyük bir hazindir ki; öyle bir sermayedir ki, bu sermayeyi kullanan hak ve hakikat yolcusunun azlarını çok eder, bir tas yoğurdunu Süleymaniye eder.

Bir ayet: 

"Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa salih amel işlesin ve yapmış olduğu ibadette hiç kimseyi Rabbine ortak koşmasın."  (Kehf; 110)


Bir hadis: 

İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadiste, Resulullah (Sallallahu   Aleyhi Ve Sellem) şöyle buyuruyor;
" Bu ümmetin durumu şu dört gurup insanın haline benzer; "Bir adama Allah mal ve ilim vermiş, o kişi de malını bilinçli olarak çalıştırır ve onu doğru olan yerlerde harcar." "Bir adama da Allah ilim vermiş mal vermemiştir. Bu kişi; "Keşke benim de onun kadar malım olsa da onun gibi amel etsem" der.
Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem); "Her ikisinin de alacakları sevaplar eşittir." buyurdu.
"Bir kimseye de Allah  mal vermiş ilim vermemiştir. Bu kişi malını zararlı ve gereksiz yerlere harcar" "Bir kişiye de Allah ne  ilim ne de mal vermiştir. Bu kişi ise; "Şayet benim de şu adam gibi malım olsa, ben de onun gibi yapardım" der. Resulullah (Sallallahu Aleyhi Ve Sellem); "Bu iki adamın da vebali aynıdır." buyurdu. (İbn Mace)

Hadis-i şerif, krallara taç giydiren cihan imparatoru Kanuni Sultan Süleyman ile yaşlı ninenin arasında geçenleri sanırım hikmetli bir şekilde açıklıyor. İhlas ne kıymetli bir hazine. Allah'ım bizleri tam ve mükemmel bir ihlasa sahip olanlardan eyle.

22.1.12

Kısa Vadede Yayınlamak İstediklerimiz

Burada yayınlamak istediğimiz her şeyi her zaman kısa zaman içerisinde yayınlayamıyoruz. Aklımızdaki bir şeyi yayınlamak uzun zaman alabiliyor. O nedenle kısa vadede yayınlamak istediğimiz yazıların başlıklarını paylaşmak istiyoruz:Yukarıdakilerin ortak özelliği dini ve manevi boyutun ağır bastığı yazılar olması. Bunların çoğu da toplumumuzda genel olarak bilinmeyen, uygulanmayan, sıradanlaşan, unutulan ama hayati öneme sahip bir takım konular. Bu nedenle bunları inşallah yayınlamak istiyoruz.

Öte taraftan, aşağıdaki yazıları da Allah nasip ederse yayınlamak istiyoruz:

Yayınlayabilirsek linklerini de buradaki maddelere koymayı planlıyoruz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan.

Bir Hadis:


"Allah ındinde en büyük ve en sevgili sadaka: İnsanların hak üzerine konuşmasıdır" (Hak üzerine konuşmak, hakkı sıyanet etmek[korumak] herkese vacib ise de ilm adamlarına farzdır.)
Şemseddin Yeşil Hocaefendi'nin 1001 Hadis isimli kitabından 684 numaralı hadistir.

18.1.12

C# Gridview'de Satır Atlama Problemi (New Line in Gridview Cell c#)

Veri tabanından çektiğiniz string'de yeni satıra atlama karakteri var, ancak bu string'i gridview'de cell'e koyduğunuzda yeni satıra atlamadığını görüyorsanız aşağıdaki çözümü deneyebilirsiniz. Ben kendi problemimi bu şekilde çözdüm.
RowDataBound event'ini kullanıyoruz. for döngüsünün dönme sayısını gridview'imizdeki column sayısına göre ayarlıyoruz. Bu sayı bende 11 idi. Daha sonra if bloğunu aşağıdaki gibi kullanıyoruz.


 protected void gridview_kariyerprosesianaliz_tablo_RowDataBound(object sender, GridViewRowEventArgs e)
    {
        for (int i = 1; i < 11; i++)
        {
            if (e.Row.RowType == DataControlRowType.DataRow)
            {
                string decode = HttpUtility.HtmlDecode(e.Row.Cells[i].Text);
                
                decode = decode.Replace("\n", "<br>");

                e.Row.Cells[i].Text = decode;
            }
        }
    }

14.1.12

Diyanet İşleri Başkanlığı'na Öneriler - Rapor Halinde

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NIN BİLGİ VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANIDA YAPABİLECEĞİ ÇALIŞMALAR VE YENİLİKÇİ PROJELER RAPORU 
(ARALIK 2011 -  ANKARA)

İÇİNDEKİLER


1.GİRİŞ
2.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YAPTIRILABİLECEK DİNİ PROGRAM VE MASAÜSTÜ UYGULAMALARI
   2.1.Alim-Mürşit-Mümin Programı
   2.2.Muhaddis Programı
   2.3.Müezzin Programı
   2.4.Zikrullah Programı
   2.5.Masaüstü Arkaplanını Dini İçerikle Zenginleştiren Program
   2.6.Ekran Koruyucuyu Dini İçerikle Zenginleştiren Program
3.DİNİ İÇERİKLİ PORTALLAR
   3.1.HocalarCevaplıyor Portalı
   3.2.İyilikYapDenizeAt Portal Projesi
4.DİNİ İÇERİKLİ ANİMASYONLAR
   4.1.Namaz Animasyonu
   4.2.Abdest Animasyonu
   4.2.Hac Animasyonu
4.DİNİ İÇERİKLİ SİTE EKLENTİLERİ
5. RAPOR HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

 1.GİRİŞ


İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında yüce dinimiz İslam’ın müslüman ve gayrimüsllimlere hakkıyla anlatılması için bilgi ve bilişim teknolojileri yüce Allah’ın insanlığa verdiği bir nimettir. Bu nimetin en güzel şekilde kullanımında İslam alemi için birçok faydalar vardır.

Her geçen gün ilerleyen bilgi ve bilişim teknolojileri ile birlikte bu teknolojilerin İslam’a hizmet etme potansiyelleri de artmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizde dinin doğru bir şekilde yaşanması için hizmet veren en önemli kurumdur ve ülkemizde din konusunda en güvenilir makamdır. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu müstesna konumu, bilişim alanında yapılacak islami faaliyetlerde başı çekmesini kaçınılamaz bir görev olarak kuruma yüklemektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı bilgi ve bilişim teknolojilerini halihazırda kullanmaktadır. Ancak gelişen bilişim teknolojisi ile bilgisayar kullanımında her geçen gün ortaya çıkan yeni akımlar ve değişen kullanıcı alışkanlıkları yeni fırsatları ve olanakları beraberinde getirmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na, kanunların kendisine yüklediği görevleri, bilgi ve bilişim teknolojilerini kullanarak nasıl daha etkili ve verimli şekilde yerine getirebileceği konusunda bu rapor hazırlanmıştır.

Rapor kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgi ve bilişim teknolojilerinin kullanımı konusunda mevcut durumunun nasıl iyileştirilebileceği ve ne gibi yenilikler yapılabileceği kuruma sunulacaktır. Raporda önerilecek yenilikler, kurumun kanunlarla üzerine yüklenen yükümlülüklerini daha iyi yerine getirmesi için bilgisayar ve bilişim alanında ne gibi uygulamalar yapması gerektiği çerçevesi içerisinde açıklanacaktır.

Raporda:
·         Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yaptırılabilecek dini program ve masaüstü uygulamaları,
·         Dini içerikli portallar,
·         Dini içerikli animasyonlar,
·         Dini formatlı internet sitesi eklentileri,
konuları bulunacaktır.

2.DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINCA YAPTIRILABİLECEK DİNİ PROGRAM VE MASAÜSTÜ UYGULAMALARI


Aşağıda alt başlıklar halinde anlatılacak olan programlar bu raporda D.İ.B. tarafından yapılması ya da yaptırılması önerilen programlardır. Bu programlar gerçekleştirilip D.İ.B. tarafından gerek internet ortamında gerekse CD’ler ile insanların istifadesine ücretsiz olarak sunulabilir.

2.1.Alim-Mürşit-Mümin Programı


Alim-Mürşit-Mümin Programı şu an için olmayan, hayali bir paket programdır. Bu programın bilgisayarlarda ve bilgisayar türündeki çeşitli cihazlarda çalıştırılmak üzere D.İ.B. tarafından geliştirilerek ya da geliştirilmesi sağlanarak insanların istifadesine ücretsiz sunulması D.İ.B.’na tavsiye edilmektedir.

Alim-Mürşit-Mümin programının yapısından ve içeriğinden bir miktar bahsedecek olursak, program modüllerden oluşmalıdır. Her bir modül kullanıcının farklı bir ihtiyacını karşılayacak yapıda olmalıdır. Söz gelimi programda Kuran-ı Kerim modülü, Hadisler modülü, Dualar modülü vs. gibi modüller bulunmalıdır.

Alim-Mürşit-Mümin programı ücretsiz olarak insanlığın istifadesine sunulmalıdır. Platform bağımsız çalışabilmesi için Java programlama dili ile geliştirilmesinde fayda vardır. Birden fazla dili destekler yapıda geliştirilirse faydalı olur.

Alim-Mürşit-Mümin programı tavsiyesinin günümüzde örneği olarak gösterebileceğimiz iki adet yazılım var. Bunlardan “Mürşit 5” adındaki yazılım ücretli ve 35 TL fiyatı var.(Haziran 2011) Diğeri ise internette ücretsiz olarak dağıtımı yapılan “Hasenat 4 Kuran Araştırma Programı”. Ücretli olan program daha detaylı hazırlanmış ve daha stabil çalışıyor. Diğer program ise ücretsiz olmasına rağmen oldukça kapsamlı içeriğe sahip, ancak geliştirilmesi gereken  birçok yönü var ve gelişmeye açık. (programlar için bakın: www.hasenat.net   ve www.turan.com.tr)

Bu iki program mutlaka D.İ.B.’nın ilgili birimlerince incelenmelidir ve bu programlara benzer ve bunlardan daha iyi bir paket program ücretsiz olarak insanların istifadesine sunulmalıdır.

Aşağıda Mürşit 5’in kendi sitesinden alınan tanıtım yazısı bulunmaktadır. Bu yazı Mürşit programının içeriğini tanıtmaktadır. Alim-Mürşit-Mümin programı da aşağıdaki yapıya benzer bir yapıda olmalıdır. Ancak Alim-Mürşit-Mümin programı ücretsiz olmalıdır. Mürşit programı ihtiyacı karşılayacak kapasitede olsa da(yabancı dil desteği hariç) paralı bir program olmasından dolayı herkes tarafından erişilememektedir. Bu durum ancak böyle bir programın D.İ.B. tarafından geliştirilmesi ya da ihale ile yaptırılması ile düzeltilebilir.

Mürşit 4
MÜRŞİT 5

AYDINLANMAYI DİLEYENLERE

Mürşit 5, 150 cilt İslami kaynak içermesi, bütün işletim sistemlerinde çalışabilmesi, İslamiyet ile ilgili öğrenmek istediğiniz her şeye anında ulaşabilmenizi sağlaması, Kur'an okumayı, abdest almayı ve namaz kılmayı kolayca öğretmesiyle benzersiz bir program.
Hem Bir Okul Hem Bir Kütüphane


KURAN
KURAN-I KERİM
Diyanet'ten Onaylı Orjinal MetinDört Adet Türkçe Meal - Prof.Dr. Suat Yıldırım, Türkiye Diyanet Vakfı- Komisyon, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır
İngilizce Meal - Yusuf Ali
Almanca Meal - Prof. Dr. Muhammed Resoul
Fransızca Meal - Prof. Dr. Suat Yıldırım (Komisyon)
Rusça Meal - Türkiye Diyanet Vakfı
Doç. Dr. Fazıl Karaoğlu
İki Adet Türkçe Tefsir - Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır
Üç Adet Hatim - Davut Kaya, A. Abdüssamed, M. Emin Ay
Seslendirmeli Türkçe Meal (Suat Yıldırım)
Okuyan: Yusuf Zİya Özkan
 • Mürşit kütüphanesinin baş kitabı tabii ki Kur'an-ı Kerim.
 • Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan onaylı orjinal metnin ardından 4 Türkçe meal geliyor.
 • Yabancı kullanıcıları göz ardı etmeyen programda ayrıca İngilzce, Almanca, Fransızca ve Rusça meal de var.
 • Türk müfessirler arasında otorite kabul edilen Elmalılı Hamdi Yazır ve kıymetli alim Ömer Nasuhi Bilmen'in sekizer ciltlik tefsirleri de Kur'an bölümünün diğer mühim kaynakları.
 • Bu bölümün en önemli işlevlerinden biri de Kur'an-ı Kerim'i üç ayrı sesten;Abdussamed, M. Emin Ay ve Davut Kaya'dan dinleyebilme imkanı sunması. Üstelik dilerseniz Suat Yıldırım'a ait Türkçe meali de Yusuf Ziya Özkan'dan dinleyebilirsiniz.
 • Kur'an'ı dinlerken ekranda okuna imleçle takibini daha kolay yapabilir; ayet ya da sure ezberlemek için liste oluşturabilir; istediğiniz sayıda ve hızda tekrar ettirerek kolayca ezber yapabilir; okuma hızınızı arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.
 • Mürşit 5 ile sureleri harf, nuzül ve Kur'an'daki cüz sırasına göre okutmanız ve yazdırmanız mümkün. Aynı anda orjinal metni, mealini ve tefsirini görmeniz de Mürşit'in bir başka ayrıcalığı.

HADİS
HADİS
Riyazü's Salihin -İmam Nevevi
Beş Yüz Hadis - Ömer Nasuhi Bilmen
Kitap ve Sünnet - Asım Köksal
Büyük Hadis Külliyatı- Rudani (Onbin Hadis)
 • Hadislere dayanak oluşturan ayetlerle örgülenmiş anlatımla, İslam'ı daha iyi anlayacaksınız.
 • Riyazü's Salihin ile, merak ettiklerinizi, konulara göre tasnif edilmiş ayet ve hadisler ışığında değerlendirecek;
 • Beş Yüz Hadis ile mutlaka bilinmesi gereken temel hadisleri ve tefsirlerini öğreneceksiniz.
 • Ve Hadisler bölümünü vazgeçilmeziniz yapacak Büyük Hadis Külliyatı. Ondört muteber hadis kitabına dayanarak ve tekrarlardan azami ölçüde kaçınılarak derlenmiş bu dev küliiyatla 11.000 Hadis-i Şerif bir tıkla elinizin altında. Ravi zincirleriyle yer alan ve konulara göre sınıflandırılan Büyük Hadis Külliyatı ile arayıp da bulamayacağınız hadis-i şerif olması artık imkansız. Hadis bölümü ile hayatınızı Efendimizi'n sünnetine en uygun şekilde yaşayabileceksiniz.

İLMİHAL
İLMİHAL
İslam İlmihali - Mehmet Dikmen
İslam İlmihali - Ömer Nasuhi Bilmen
Şafi İlmihali - Halil Günenç
Dini Bilgiler, Sualli- Cevaplı - Ömer Nasuhi Bilmen
Fetvalar - Halil Günenç
Namaz Hocası - Komisyon
Evlilik Hayatı ve Mahremiyeti - A. Aydın
Sorular ve Cevaplar - Hasip Asutay (Akaid, Oruç. Namaz, Kurban, Hac, Zekat, Öşür, Kadınlara Mahsus Haller, Alım-Satım ve Faiz, Helal ve Haram)
Kadın ve Aile İlmihali - Dr. Dilaver Selvi;
Hanımların Özel Halleri - Yrd. Doç. Dr. Kemal Yıldız

 • İbadetlerinizi daha kolay ve doğru yapacak, merak ettiğniz en ufak ayrıntıları dahi öğreneceksiniz.
 • Soru-Cevap bölümlerinde dinimizle ilgili aklınıza gelen her soruya eksiksiz cevap bulabileceksiniz.
 • Fetvalar’da ise günümüzde karşılaştığınız ve Kur’an’ın ışığında çözüme kavuşturmak istediğiniz meseleleri bulacaksınız.
 • Evlilik Hayatı ise evli olan ve evlenme yaşında olanlar için bir rehber olacak.

FIKIH
FIKIH
Hukuki İslamiyye ve Islahatı Fıkhiyye Kamusu - Ömer Nasuhi Bilmen
İlm-i Tevhid ve Akaid-i İslamiyye - Ömer Nasuhi Bilmen
Günümüz Meselelerine Fetvalar - Halil Günenç
Sorular ve Cevaplar - Hasip Asutay (Akaid, Oruç, Namaz, Kurban, Hac, Zekat, Öşür, Kadınlara Mahsus Haller, Alım- Satım ve Faiz, Helal ve Haram)

 • İslam Hukuku’na ait tüm meseleleri detaylıca bulabileceğiniz bu bölüm hayatınızın her anını İslam’a uygun yaşamanıza yardımcı olmak için hazırlandı.
 • Ömer Nasuhi Bilmen’in uzun yıllar İlahiyat fakültelerinde ders olarak okutulan ve İslam Hukuku alanında başvuru kaynağı kabul edilen Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-I Fıkhıyye Kamusu bu bölümdeki en önemli kaynaklardan biri.
 • Yine Bilmen’e ait olan İlm-i Tevhid ve Akaid-i İslamiyye ile de İman’ın Şartları bütün detaylarıyla kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.
 • İlmihal Köşesi’nde de yer alan Fetvalar ve Soru- Cevap eserleri ile günümüzde karşılaşabileceğiniz bütün dini sorularınıza cevap bulacaksınız.

TARİH
TARİH
Büyük İslam Tarihi ve Efendimiz'in (S.A.V.) Hayatı - Asım Köksal
Peygamberler Tarihi - Asım Köksal
Kerbela - Asım Köksal
Tefsir Tarihi - Ömer Nasuhi Bilmen
Ashab-ı Kiram - Ömer Nasuhi Bilmen
Sure-i Fetih Tefsiri ve İstanbulun Tarihçesi -Ömer Nasuhi Bilmen
 • İnsanların atası, ilk peygamber Hz. Adem’den bugüne İslam tarihi hakkında bilmemiz gereken her şey bu bölümde.
 • Alanında bir şaheser olan ve merhum Mehmet Asım Köksal’a ait, uluslar arası birincilik ödüllü İslam Tarihi ve Efendimiz’in Hayatı ile Asr-ı Saadet’i yeniden yaşayacaksınız.
 • Peygamberimiz hakkında bilinen her şeyi bulabileceğiniz bu eserin yanı sıra, yine Asım Köksal Hocamız’ın Kerbela kitabıyla İslam Tarihi’nin bu dönüm noktasına ait bütün gerçekleri öğreneceksiniz.

TAR&#304;H
TASAVVUF
Sırr-ı Azam - Ahmed Yılmaz
Marifetname - Erzurumlu İbrahim Hakkı Hz.
Altın Öğütler - İmam Gazali
Hak Yolunun Esasları - İmam Gazali
Kimya-i Saadet - İmam Gazali
 • Bu bölümde, nefsi terbiye edip insanı kemale erdiren tasavvuf yolunun yolcularına ve taliplilerine rehberlik edecek temel kaynaklar yer alıyor.
TAR&#304;H
DUA
Efendimiz'İn Dilinden Dualar - A. Aydın
Her Güne Bir Dua - Semine ve Senai Demirci
 • “Bana dua edenin duasına icabet ederim” buyuran Rabbimiz’in emri gereği her nefesimizi bir dua kılabilmek için, Semine ve Senai Demirci çifti tarafından hazırlanmış birbirinden güzel yakarışlar ve en makbul duaların sahibi Efendimiz’in dilinden dualar bu bölümde istifadenize sunuluyor.
ÇAY VAKTİ
ÇAY VAKTİ
Dini Hikayeler - A. Aydın
Rüya Tabirleri - Nablusi
Mesnevi'den Hikayeler - Ahmet Kasım Fidan
Erkek ve Kız Çocuk İsimleri - Komisyon
.
 • İnancın gerçek güç olduğunu anlatan ; Mesnevi’den seçme hikayelerle hakikate ulaşma yönünde bir adım daha atacaksınız.
 • İslami Büyük Rüya Tabirleri Ansiklopedisi ile gördüğünüz rüyaların yorumunu hemen öğrenebileceksiniz.
 • İsim Sözlüğü ile de çocuklarınıza isim koyarken anlamlarını kolayca öğrenebilecek, pekçok alternatifi bir arada bulabileceksiniz.

ARAMALAR
ARAMALAR
Konu arama özelliği ile ilgilendiğiniz konuyla alakalı ayetlere, hadislere, ilmihal bilgilerine ve diğerlerine anında ulaşabilirsiniz. Tüm metinlerde Türkçe veya Arapça harf, kelime, cümle veya cümleleri aynı anda arayabilir; sonuçları istatistiki olarak görüntüleyebilirsiniz.
 • Mürşit’teki 150 cilt kitabın arasından istediğiniz bilgiye ulaşmak Aramalar bölümüyle çok kolay.
 • Mürşit harf, hece, kelime aramasının yanı sıra konu araması da yapıyor ve merak ettiğiniz bir konuyu yazdığınızda ilgili ayetleri, meallerini ve tefsirini detaylıca size sunuyor.
 • İstediğinizde ekrana gelen Arapça klavyeden yararlanarak Arapça harf ya da kelimeleri de kolayca arayabilirsiniz.

KURAN KURSU
KURAN KURSU
Kuran Öğreniyorum - Sesli
Tecvid Öğreniyorum - Sesli
Dini Bilgiler - Sesli
Haz: Hasip Asutay, Ses: Kadir Temel
Kur'an-ı Kerim'den Aşırlar
Okuyan: Hafız Kadir Temel, A. Abdussamed
Cevşen - Okuyan: M. Said Özdemir
Yakarış, Zerre-i Esrar-ı Fatiha ve Sofra Duası
Okuyan: İsmet Haraçcı
 • Her yaşın kolaylıkla öğrenebileceği şekilde hazırlanan, Diyanet’ten onaylı bu bölümde Hafız Kadir Temel Hocaefendi’nin kusursuz anlatımıyla dilerseniz Kur’an-ı Kerim okumayı, dilerseniz bütün tecvid ve mahreç kurallarını öğreneceksiniz.
 • Daha kolayca anlamanız ve hafızanızda tutabilmeniz için temel dini bilgiler sesli olarak anlatılmaktadır. İmanın şartları, İslam’ın şartları, abdest, namaz, namazda okunan dualar ve sureler, oruç, hac, zekat, 32 farz, veda hutbesi, hatim duası, cevşen gibi konular sesli ve yazılı olarak yer almaktadır.
 • Temel Dini Bilgiler kısmı da bir ders gibi, sesli olarak hazırlandı.
 • Küçükler öğrenecek, büyükler pekiştirecek.

NAMAZ HOCASI
NAMAZ HOCASI
•Boy Abdesti (Gusül) Nasıl Alınır?
Abdest Nasıl Alınır?
Namaz Nasıl Kılınır?
Hanımlar ve beyler için ayrı ayrı anlatımlar
Cuma, Bayram, Cenaze Namazlarının Kılınışı, Teyemmüm ve Sehiv Secdesinin Yapılışı
Vakit Namazlarının Kılınışı
Ayrıntılarıyla tamamı görüntülü ve sesli anlatım
 • En son teknoloji kullanılarak hazırlanmış sesli ve görüntülü canlandırmalarınyeraldığı Namaz Hocası Bölümü küçük büyük her yaştan kullanıcının istifade edebileceği şekilde hazırlandı.
 • Hanımlar ve beyler için ayrı ayrı namaz anlatımları , vakit namazlarının yanı sıra cuma, cenaze ve bayram namazlarının nasıl kılınacağı; abdest ve boy abdestinin nasıl alınacağı; teyemmüm ve sehiv secdelerinin nasıl yapılacağı, en ince ayrıntılarıyla anlatıldı.
 • Bu sayede küçüklerimiz abdest almayı, namaz kılmayı öğrenirken, yetişkinler de eksiklerini tamamlama imkânı bulacaklar.
 • Namaz Hocası Bölümü ile istediğiniz vaktin namazını kıldırarak, namazda okunan duaların ve surelerin doğru okunuşlarını öğrenebileceksiniz.

NAMAZ HOCASI
NAMAZ VAKİTLERİ
•Türkiye ve dünyadaki beşbin adet merkez için namaz vakitleri.
•Yeni merkezler eklenebilir.
•Vakitlerde ezan okur.
 • Artık namaz vakitlerini kaçırmak yok. Çünkü Mürşit 5, ekranınızın ortasında beliren uyarı penceresi ile vakitleri size hatırlatır ve dilerseniz ezan okur.
 • Hem de dünyanın neresinde olursanız olun. Çünkü bu bölümde beşbinden fazla Türkiye ve dünya merkezi için hesaplanmış namaz vakitleri var.
 • Tabi dilerseniz namaz vakti hesaplaması için yeni merkezler de ekleyebilirsiniz.
 • Ayrıca ekranda yer alan pusulayla kıble yönünü kolayca tayin edebilir, isterseniz aylık imsakiye çıktısı da alabilirsiniz.

EZGİLER
EZGİLER
Kur'an'dan Aşırlar - Kadir Temel
Derviş Ahmed İlahi Grubu
Mevlit - Okuyan: Mehmet Atici
Türk Tasavvuf Musikisi -
Esma'ul Hüsna - Mustafa Demirci
Ey Allah'ım 3 - Sami Savni Özer
Her Güne Bir Dua - Ses: Rıdvan Ağaoğlu
Osmanlı Saray Müzikleri - Yolculuk
Başar Dikici
 • Bu bölümde bulunan 9 albüm ile ruhunuzu dinlendirecek, gerçek huzuru doya doya hissedeceksiniz.
 • Bu bölüm radyoların bile program yayını hazırlayabilecekleri işlevsellikte hazırlandı.
 • Birden fazla kanal oluşturabilir ve bu kanalları aynı anda dinleyebilirsiniz.
 • Kanallara farklı parçalar ekleyebilir ya da silebilirsiniz.

HATTAT
HATTAT
 • Türkçe ve Arapça harfler istenen renk, istenen yazı stili ve istenen büyüklükte yazılabilir.
 • Paragrafların yönü soldan sağa (Türkçe paragraf) ya da sağdan sola (Arapça paragraf) olabilir.
 • Türkçe metin içinde Arapça yazılabilir.
 • Arapça metin içinde Türkçe Yazılabilir.
 • Mürşit'te yer alan kitaplardan metinler aktarabilirsiniz.
 • Yazılan metni kaydedebilir, yazıcıdan çıktısını alabilirsiniz.


2.2.Muhaddis Programı

Bu program isminden de anlaşılabileceği gibi hadisler ile ilgili, içerisinde çok sayıda hadisin olacağı bir program olmalıdır. Kullanıcılar konusuna gore, rivayet edenine gore, sıhhat derecesine göre, anahtar kelimelere göre vs. hadisler içerisinde detaylı aramalar yapabilmelidir. Mümkün mertebe hadislerin açıklamaları da hadislerin yanında bulunmalı. Ayrıca hadisler programın ayarlar bölümünde kullanıcılar tarafından belirlenen aralıklarla, program marifetiyle  ekranda bir pop-up olarak çıkabilmelidir. Bu hadis pop-up’larının hangi aralıklarla çıkacağı, ekranın neresinde çıkacağı, kaç saniye ekranda kalacağı gibi hususlar kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir. Bu sayede insanlara belirli aralıklarla hadisler gösterilir ve insanlar hadislerden faydalanabilir.

2.3.Müezzin Programı


Müezzin program bilgisayar kullanıcılarına namaz vakitlerini hatırlatan bir program olmalıdır. İnternette bu alanda oldukça fazla sayıda uygulama yer almaktadır ancak maalesef kimi uygulamalar amatörce geliştirildiklerinden yanlışlıklar ve eksiklikler içermektedir. D.İ.B. tarafından geliştirilecek böyle bir uygulama güvenilirlik ve doğruluk bakımından faydalı olur. D.İ.B. namaz vakitleri hizmetini internet sitesi üzerinden vermektedir ancak Müezzin Programı ile öngörülen; internet bağlantısı olmasa da çalışabilen ve bilgisayar kullanıcısına namaz vaktini ezan okuyarak ya da kullanıcı isteğine bağlı olarak pop-up açarak hatırlatan bir uygulamadır.

2.4.Zikrullah Programı


Bu alt başlık altında önerilecek olan Zikrullah Programı örneğine ya da bir benzerine internet üzerinde rastlamadığım bir uygulamadır.

Bilgisayar başında iş için ya da eğlence için saatlerini geçiren bilgisayar kullanıcıları Allah’ı akıllarından  çıkarabiliyorlar, hatta bazı durumlarda bilgisayarı çirkin bir takım işler için de kullanabiliyorlar. Zikrullah Programı ile amaç, Allah’ı belirli aralıklarla bilgisayar kullanıcısına güzel bir şekilde hatırlatmaktır. Bu hatırlatma işi, Allah’ın büyük ismi ve isimlerinin, belirli aralıklarla, kullanıcıyı rahatsız etmeden, ekranda belirmesi ile program tarafından yerine getirilir. Örneğin programı kullanıcı 5 dakikada bir hatırlatmaya ayarlarsa program 5 dakikada bir ekranda Allah isminin belirmesini sağlar.

Belirme işlemi çeşitli şekillerde meydana gelebilecek şekilde ayarlanabilir. Örneğin yazının yavaş yavaş belirmesi ile kullanıcının rahatsız olmadan yazıyı görmesi sağlanır. Kullanıcı belirecek yazının boyutunu, belirme süresini, yazı belirdiğinde kaç saniye boyunca ekranda kalacağını, nasıl bir efekt ile belireceğini programın ayarlar bölümünden ayarlayabilmelidir.

Bu uygulamayı bilgisayarında kullanan bir kullanıcı bilgisayarını kullanırken ekranında belirli aralıklarla Allah’ın güzel isimlerini görecektir. Bu sayede Allah’ı anma fırsatını da yakalamış olur. Bunun yanında bilgisayarını hayır işlerde kullanmasında, şer işlerden kaçınmasında da (Allah’ı hatırlattığından)bu programın faydası dokunur.

Allah’ın hangi isminin kaç defa kullanıcıya gösterildiği de bir istatistik olarak program tarafından tutulur. Bu sayede kullanıcının program vasıtası ile Allah’ı ve güzel isimlerini ne kadar andığı da kullanıcıya gösterilebilir. Kullanıcının dini motivasyonunu arttırıcı bir etki yapabilir.

Beliren yazı kullanıcının bilgisayarda halihazırda yaptığı işi engellemeyecek, sekteye uğratmayacak tarzda tasarlanmalıdır.

2.5.Masaüstü Arkaplanını Dini İçerikle Zenginleştiren Program


Masaüstü arkaplanı bilgisayar kullanıcılarının çok sık gördükleri bir alandır. Bilgisayar açıldığında herhangi bir iş yapmak için bu alan üzerindeki çeşitli araçlar kullanılır. Bu alanı günümüzde insanlar kendilerine göre kişiselleştirebilmektedir. Örneğin bir doğa resmini ya da kendi fotoğrafını koyabilmektedir.

Masaüstü arkaplan resimleri kullanıcı tarafından elle değiştirilebildiği gibi bir program vasıtasıyla belirli aralıklarla da değiştirilebilmektedir.

Öneri olarak sunulan fikir; masaüstü arka planı olarak güzel söz, resim, Kuran, hadis, nasihat vb. Dini içerik görmek isyen kişilere yönelik olarak bir program geliştirilebilir. Bu program yükleyen insanların masaüstü arka planlarını ayarladıkları aralıklarla değişecektir. Arka plan her değiştiğinde, dini içerikli yeni bir görsel bilgisayar-program kullanıcısının istifadesine sunulacaktır. Ayrıca bilgisayar internete bağlı olduğu zamanlarda yeni görseller de program tarafından otomatik indirilebilmelidir. Bu sayede kullanıcı örneğin her gün yeni ve farklı bir masaüstü arka planı ile karşılaşabilir. Görsellerle gözüne hitap edilirken güzelyazılarla da kalbine hitap edilir.

Bu raporda sadece fikren gündeme getirilen yazılımların detayları ve modülleri, yazılımın gerçekleştirilmesi kararı alınırsa yapılacak olan gereksinim analizi toplantılarının bir çıktısı olarak ortaya çıkacaktır.

2.6.Ekran Koruyucuyu Dini İçerikle Zenginleştiren Program


İşbu raporun 2.5. başlığı altında sunulan “Masaüstü Arkaplanını Dini İçerikle Zenginleştiren Program”  fikrinin bir değişik versiyonu olarak 2.6. başlıklı fikir istifadenize sunulmaktadır. 2.5.’de masaüstü arkaplanını değiştiren programın yerine getirdiği fonksiyonlar, ekran koruyucular için de bir program vasıtasıyla yerine getirilebilir. Önerilen program ile; kullanıcının ekran koruyucusu olarak gördüğü görselin, program tarafından, belirli aralıklarla, belirlenen içerik kapsamında değişmesi sağlanır. Bu sayede bilgisayar kullanıcıları ekran koruyucuları devreye girdiğinde burada hoş sözler ve görseller görebilirler. İçerik program tarafından, internet üzerinden, kurumca belirlenen görsellerin indirilmesiyle otomatik olarak güncellenebilir.

3.DİNİ İÇERİKLİ PORTALLAR

3.1. Nolu madde kaldırılmıştır. Diyanet işleri dini içerikli soruları http://kurul.diyanet.gov.tr/sorusor/ adresi üzerinde cevaplandırmaya başlamıştır. (Güncelleme: 21.02.2012)

3.2.IyilikYapDenizeAt.com Portal Projesi


Toplumda iyiliğin yayılması için düşünülmüş bir projedir.

İnsanlar bir iyiliği yaptıkları zaman bunu gizli tutmaları onlar için hayırlıdır, bu davranışları onların iyiliği Allah rızası amacıyla yaptığının, riyadan uzak olduğunun bir nişanıdır. İnsanlar bir iyilik yaptığı zaman bunu açığa vurmaları da onlar için hayırlıdır, bu sayede başka insanlara da örnek olup onları da iyilik yapmaya teşvik ederler. İyilikyapdenizeat portal projesi bu iki hayrı da birleştirmeyi hedefleyen bir portal projesidir.

Portala insanlar basit birkaç soruyu cevapladıktan sonra üye olabilirler. Burada dilerlersen kendi isimleri ile dilerlerse de takma isimleriyle (nickname’ler ile) sitede; yaptıkları iyilikleri, güzel davranışları, bağışları vs. diğer insanların dikkatlerine sunabilirler. Örneğin bir kullanıcı “Bugün sırf Allah rızasını gözeterek beni aramayan sormayan, bana iyi davranmayan bir akrabamı aradım, onun halini hatırını sordum” şeklinde bir kayıt gönderebilir. Başka bir kullanıcı da bu gönderiye “Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor ki; “Birisi; Ey Allah’ın Rasulü! Benim bir akrabam var, ben sılayı rahim yapıyorum fakat o yapmıyor. Ben iyilik ediyorum o bana kötülük ediyor. Ben ona yumuşak davranıyorum o bana kaba davranıyor.” Dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki; “Eğer durum dediğin gibiyse sen ona sıcak kül yedirmiş gibi oluyorsun demektir. Sen buna devam ettikçe Allah seninle beraber ona galip olmaya devam eder.”( Müslim)” şeklinde bir yorum gönderebilir. Üyeler tarafından gönderilenler, anlık olarak portalın ana sayfasında bir akış şeklinde bulunur. Diğer üyeler de dilerlerse bu yapılan iyilikleri beğenebilir (Facebook’daki beğenme özelliğne benzer bir özellik ile), yapılan iyilik hakkında yorum yapabilirler. Bu sayede isteyen kişi gerçek adını gizleyerek hem yaptığı hayrı gizli yapmış olduğundan dolayı bir hayıra ulaşır, hem de; topluma yapılan hayır duyurulduğu için, örnek olma ve teşvik etme noktasında topluma bir katkı sağlayarak bir hayra ulaşır.

Ayrıca portalı sivil toplum kuruluşları ve yardım amacıyla çalışan dernekler de faliyetlerini duyurmak amacıyla kullanabilir.

Üyeler kendi profil sayfalarında gönderdikleri iletilerin bir listesini de görebilirler, gönderileri üzerinde yönetimsel bir takım işlemler yapabilirler. Portal, hayata geçirilme kararı alınırsa, üzerinde yapılacak gereksinim analizi çalışmaları ile detaylandırılabilir.

Portalın slogan : “İyilik et denize at, balık bilmezse Halik bilir” olabilir. Toplumda iyiliğin yayılması adına güzel bir çalışma olur.

4.DİNİ İÇERİKLİ ANİMASYONLAR

4.1.Namaz Animasyonu


İnsanlara namazın nasıl kılındığını üç boyutlu bir şekilde anlata bir animasyon Diyanet İşleri Başkanlı’nca hazırlanıp-hazırlatılıp insanların istifadesine sunulabilir. Bu konuda yukarıda da bahsedilen Mürşit programındaki namaz animasyonuna bakılabilir. Animasyonun farklı dillerdeki versiyonları da ayrıca bulunursa faydalı olur. Örneğin kullanıcı dil seçeneği ile animasyonun dilini anlık olarak değiştirebilmelidir.

4.2.Abdest Animasyonu


İnsanlara abdestin nasıl alındığını anlatan üç boyutlu bir animasyon Diyanet İşleri Başkanlı’nca hazırlanıp-hazırlatılıp insanların istifadesine sunulabilir. Animasyonun farklı dillerdeki versiyonları da ayrıca bulunursa faydalı olur. Örneğin kullanıcı dil seçeneği ile animasyonun dilini anlık olarak değiştirebilmelidir.

4.2.Hac Animasyonu


Hac ibadetinin nasıl yapıldığını anlatan bir animasyon Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanıp-hazırlatılıp insanların istifadesine sunulabilir. Animasyonun farklı dillerdeki versiyonları da ayrıca bulunursa faydalı olur. Örneğin kullanıcı dil seçeneği ile animasyonun dilini anlık olarak değiştirebilmelidir.

4.DİNİ İÇERİKLİ SİTE EKLENTİLERİ


İnternet ortamında birçok internet sitesi yöneticisi ve site sahibi sitelerinde dini içerikli görseller yayınlamaktadırlar. Bunlara örnek verilecek olursa bir ayet bir hadis eklentileri, namaz vakitleri eklentileri, esmaül hüsna eklentileri, dini slayt gösterisi eklentisi, dua eklentisi. Bu eklentiler belirli standartlara herzaman uymayabilmektedir. Özellikle amatör ruhla ve iyi niyetle yapılan kimi eklentiler ihtiyacı tam karşılayamamaktadır. Bu noktada DİB’nın bünyesinde site eklentisi geliştiren ve bunları diyanet.gov.tr internet sitesinin bir bölümünde yayınlayan bir ekip olursa çok faydalı bir iş yapılmış olur. İnternet ortamında insanların yüce dinimiz islamı daha iyi öğrenmeleri yönünde büyük bir adım atılmış olur. Hızla gelişen internet bu DİB’nın bu iletişim yolunu daha etkin kullanmasını kaçınılmaz kılmaktadır.

5. RAPOR HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME


“Böyle bir çalışma yapmak, bu şekilde programlar geliştirip ücretsiz dağıtmak ya da internet ortamında insanların istifadesine sunmak Diyanet İşlerinin görevi midir?” sorusu akıllara gelecek olursa, yukarıda ortaya atılan projeler hayata geçirilmezse hiç kimse ya da hiçbir kurum Diyanet İşleri Başkanlığına “Neden böyle bir proje yapmadınız, görevinizi ihmal ettiniz” demez, diyemez. Ancak şu da bir gerçek ki; içinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı. İnternet dünyası ve teknolojisi de her geçen gün artan bir hızla gelişiyor. Böyle bir ortamda, internetin getirdiği olumsuzluklar hızla yayılırken, internetin getireceği olanaklardan yararlanmamak, zaman yaşlandıkça gençleşen Kur’an’a karşı bir vefasızlık olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’un 1. maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığının görevi şöyle tanımlanır:
Görev: Madde 1- İslâm Dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek üzere; Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur.

Burada “toplumu aydınlatmak” görevi kapsamında, işbu raporda önerilen programlar ve portal uygulamaları hayata geçirilebilir. Zaten günden güne hayatımıza daha da fazla giren internet ve bilgi teknolojilerinin dini hayatımızda ve dini kaynaklara ulaşmada da hayatımıza daha fazla girmesi kaçınılmazdır. Bu gerçek doğrultusunda, çağın gereklerine uygun olarak Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu aydınlatmak amacıyla internet ve bilgisayar üzerinde bir takım uygulamalar ve projeler geliştirmelidir ve bunların devamlılığını sağlamalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın toplumu aydınlatmak amacıyla ne tür projeler geliştirmesi gerektiği, ya da geliştirebileceği hususunda başkanlıkça yarışmalar düzenlenebilir. Bu sayede hem insanlar bu konuda düşünmeye sevk edilmiş olur, hem de güzel fikirler ortaya çıkabilir.

İşbu raporda önerilen tüm program ve portal projeleri çoğunlukla fikir aşamasındadır. Tüm bu önerilerin detaylandırılması; yapılacak gereksinim analizi çalışmaları ile ortaya çıkacaktır.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...