23.9.11

Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı


Teknogirişim başvuruları Ekim'in ilk haftasında başlar, Kasım'ın ikinci haftasında son bulur. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2012 yılı ön başvuru müracaatları 03 Ekim-16 Kasım 2011 Tarihleri arasında alıncaktır.


Sizde üniversiteden 5 sene içerisinde mezun olmuşsanız ya da bir sene içerisinde mezun olabilecek durumdaysanız ve bir de kendi işinizi kurmak istiyorsanız Teknogirişim hibesi tam size göre.

100.000 TL'ye kadar karşılıksız, geri ödemesiz hibe desteği Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanır. Sizden istenen sadece teknolojik, yenilikçi bir fikir ve fikrin nasıl gerçek bir işe dönüştürüleceğinin planı.

Ben geçen sene çok istememe rağmen son başvuru tarihini kaçırdığımdan başvuramadım. Bu sene başvurmayı düşünüyorum.

Herkes sadece bir proje ile başvurabiliyor. Tüzel kişilik olarak başvuru yapılamıyor. Hibe desteği 1 sene boyunca sürüyor. Dönemler halinde veriliyor. Bakanlık verdiği hibenin nerelere harcandığını sizden istediği raporlar ve faturalar ile takip ediyor.

İlgileniyorsanız aşağıdaki linkte gerekli tüm bilgiler mevcut:

Size tüm dökümanları inceleme zahmetini vermeden önce kısaca bilgilendireyim:
İlk önce Ön Başvurunuzu yapıyorsunuz, daha sonra size mail ile İş Planınızı getirmeniz bildirilirse İş Planını ibraz ediyorsunuz. Kısacası ilk adımda Ön Başvuru formu ile başvuruyorsunuz. Ön başvuruyu geçerseniz İş Planı'nı hazırlayıp sunuyorsunuz. Fikri kafanızda oluşturduktan sonra Ön Başvuru'yu hazırlamak yarım gününüzü almaz. İş palanına değinmeden Ön Başvuru ile ilgili gerekli bilgileri yine yukarıdaki linkten aldığım gibi yazıyorum:


 Ön başvuru dokümanının biçimi
MADDE 9- (1) Formatı Bakanlıkça belirlenen ve ön başvuru dilekçesi, taahhütname, bir yıl içinde mezun olabilme” şartının ilgili üniversitenin yetkili birimlerince Bakanlık adına düzenlenecek şekilde belge örneği, girişimci bilgileri, iş fikri ile ilgili genel bilgiler, iş fikrinin tanımı, amacı, hedefi, teknolojik gelişmeye olan katkısı ve mevcut teknolojilerden olan farkı ve üstünlükleri, sonuca yönelik pazar araştırması ve pazardan beklentileri, literatür özet bilgileri, kurulması düşünülen işletmenin türü, tahmini bütçe detayı ve gerekçeleri ile program dışı bütçe kaynaklarına ait bilgilerin işlenebileceği formların yer aldığı dokümandır.
Ön başvuruların alınması
MADDE 10- (1) Bakanlık, her yıl program kapsamında hazırladığı ön başvuru ve programla ilgili diğer dokümanları Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.
(2) Bakanlık, programla ilgili dokümanları başvuru tarihinden 1 hafta önce Bakanlık internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yayınlar.
(3) Girişimci, tek bir iş fikri ile gerçek kişi olarak başvuru yapar, tüzel kişilik başvuruları değerlendirmeye alınmaz.
(4) Başvurular, girişimcinin kendisi tarafından elden yapılabileceği gibi, posta, kargo şirketi veya başka bir yolla da yapılabilir. 
(5) Bakanlığa zamanında teslim edilmeyen başvurular geçerli sayılmaz.
(6) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci durumunda ise “bir yıl içinde mezun olabilme” şartı ile ilgili olarak öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan belgeyi başvuru dosyasına ekler.
(7) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitede yüksek lisans veya doktora öğrencisi durumunda ise öğrencisi olduğu üniversitenin yetkili birimlerince onaylanan öğrenci belgesini başvurusuna ekler.
(8) Girişimci, örgün öğrenim veren üniversitelerin her hangi bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini tamamlamış durumda ise “ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce alma” şartı ile ilgili olarak mezun olduğu üniversite tarafından kendine verilen çıkış belgesi veya diploma fotokopisinin “aslı gibidir” onaylı bir suretini başvurusuna ekler.
(9) Girişimci, yabancı ülke üniversitesinden mezun ise “denklik belgesi” alır ve bu belgenin “aslı gibidir” onaylı bir suretini başvurusuna ekler.
(10) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını bilgisayar ortamında hazırlar ve 1 (bir) nüsha çıktısını alır.
(11) Girişimci, hazırladığı ön başvuru dosyası dokümanlarında her sayfayı paraflar.
(12) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanlarını CD’ye yükler.
(13) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları arasında yer alan ve excel ortamında hazırlanacak “ön başvuru dosyası ile birlikte hazırlanarak cd ortamında sunulacak dokümanı” ön başvuru dosyası dokümanlarını kaydettiği CD’ye yükler.
(14) Girişimci, ön başvuru dosyası dokümanları ile CD’yi klasör dosyaya takar ve ön başvuru dilekçesi ekinde Bakanlığa teslim eder.

İnşallah vatana millete faydalı ve hayırlı olacak girişimler gerçekleşir. Başvurmayı düşünenleri ya da başvuranları da canı gönülden kutluyorum, çünkü bizler dinimizin ve tarihimizin bize verdiği müstesna konum nedeniyle; tüketmek değil üretmek zorundayız.

Selam ve saygılarımla..

"Bizler, dinimizin ve tarihimizin bize verdiği müstesna konum nedeniyle; tüketmek değil üretmek zorundayız!"Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...