16.2.11

Selam

Geçenlerde ünlü bir yazar yazısının başlığında ve yazısında "Esselamun Aleyküm" ibaresini kullanmış, bu da haliyle biraz konuşuldu. Arapça'da böyle bir ifade yok. "Es-selamu aleykum", ya da" Selamun aleyküm" ibareleri vardır. Bu ikisi arasında da önemli bir fark var. Kısaca değinmek isterim.

"Es-selamu aleyküm" ifadesinde baştaki elif harfi ile gelen es takısı bir belirlilik anlamı katıyor. Nasıl İngilizcede belirli bir arabadan bahsederken "the car" deniyorsa ve buradaki "the" başına geldiği kelimenin muhatap tarafından bilindiğine işaret ediyorsa, "es" ön eki de aynı vazifeyi görür. Buradaki selam Allah'ın selamıdır.

"Selamun aleyküm" ifadesinde ise "Es-selamu aleykum" ifadesindeki gibi bir belirlilik anlamı yok. Herhangi bir selam manası veriyor. Bu belirlilik olayının Türkçe'de tam karşılığı yok ancak İngilizce'de var. Bu yüzden İngilizce bilenlerin daha iyi anlayabilmesi için şu örneği vereyim; "Selamun aleyküm" ifadesindeki selamın belirliliği "a car" ifadesindeki arabanın belirliliği gibidir. "a car" ifadesinde "a" harfi ile "herhangi bir araba" manası yükleniyor. "Selamun aleyküm" de de herhangi bir selam manası var.

"aleyke" kelimesi arapçada "üzerine" manası veriyor. Bu "aleyküm" şeklinde kullanıldığında çoğul özelliği kazanıyor ve "üzerinize" manasını veriyor. 

"Es-selamu aleykum" ifadesi ile Allah'ın selamı üzerinize olsun manası veriliyor. Burada selam verilen kişi ile o kişinin sağ ve sol omuzları üzerinde bulunan melekler de selama dahil ediliyor. Bu maksatla selam çoğul olarak veriliyor.

Kısaca "Es-selamu aleykum" demenin "Selamun aleyküm" demekten daha güzel olduğu anlaşılıyor.

Evet, bu kadar sık kullandığımız bir sözün anlamını bilmekte fayda var. Aynı şekilde sık okunan namaz surelerinin de anlamlarını ezbere bilmekte fayda var.

Selam üzerine daha bir çok şey yazılabilir ancak şimdilik yazıyı noktalayalım.


 Mümin, müminle karşılaşınca, yaptığı dua reddedilmez. Peki, ne diye dua etmeli? Mesela, (Selamün aleyküm) demeli. Mânâsı, (Allahü teâlâ, sana hem dünyada, hem de âhirette selamet versin. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne de kabir azabı çekmeden doğruca Cennete git!) demektir. Diğer Müslüman da, (Ve aleyküm selam) dediği zaman, (Yâ Rabbi, sen de, bu din kardeşime selamet ver, rahmet et ve ona çok bereket ver!) diye aynı şekilde dua etmiş olur. İnsan, bir Müslümanla karşılaşınca, (Belki, benim dünya ve âhiret kurtuluşum, bu müminin duasına bağlıdır) demeli ve ne yapıp, ne edip onun duasını mutlaka almaya çalışmalıdır.(Kaynak:www.dinimizislam.com)


Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. (Nisa Suresi 86. ayet)Es-selamu aleykum..

1 yorum:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...