27.2.11

Konulu Hadis Projesi ve Metin Madenciliği

Metin madenciliği tekniklerinin kullanılabileceği ve daha önce hiçbir araştırmacının üzerinde çalıştığını görmediğim bir alandan bahsetmek istiyorum.

Metin madenciliği algoritmaları hadislerin ve dini metinlerin üzerinde kullanılabilir. Araştırmacılara duyurulur..

(Not: Bu yazıyı Veri Madenciliği dersinden 4 üzerinde 2 almış bir öğrenci yazıyor, bilgilerinize. :) )

Diyanet işleri başkanlığının "Konulu Hadis Projesi" adı altında bir projesi var, bu proje yıllardan beri devam eden bir proje. 2011 Ramazan'ına yetiştirilmeye çalışılıyor diye biliyorum. Bu proje kapsamında yanlış bilmiyorsam 203000' e yakın hadis elektronik ortama aktarılıp sınıflandırılıyor ve hocalar tarafından açıklamaları yapılıyor. Bu hadisler konularına göre tasnif ediliyorlar. 105 kişilik bir çalışma grubu ile belirlenen 371 konu başlığı altında hadisler toplanıyor.

Bu proje içindeki dini metinler ve veritabanı veri madenciliği uygulamaları için son derece elverişli. Buradan bir değil, bir kaç bilimsel araştırma ve makale rahatlıkla çıkar. Neler yapılabilir diyecek olursak aklıma gelenleri kısaca yazayım:

1-) Hadisler sınıflandırma algoritmaları kullanılarak önceden belirlenen konulara göre sınıflandırılabilirler(di). Örneğin sınıflandırılmış 10-15 bin hadis bizim için öğrenme dökümanı(kümesi) olurdu, bu öğrenme kümesi kullanılarak geri kalan 190 bin civarında hadis bilgisayar yardımıyla konularına göre ayrılabilirdi. Elbette daha sonra, yapılan bu sınıflandırma işlemi yetkili ve yeterli kişiler tarafından gözden geçirilebilir, bu sayede son derece hassas bir konuda her şey bilgisayara bırakılmamış olur, öte yandan sınıflandırma işleminde zaman kazanılır.

2-) Hadislerin konuları belirlenirken veri madenciliğinin demetleme algoritmaları kullanılabilir. Bu demetleme algoritmaları ile hadisler tamamen kendi yapıları nasıl demetlenmeleri gerekiyorsa o şekilde demetlenebilirlerdi. Örneğin demetleme algoritmalarında kullanılacak çeşitli katsayılar değiştirilerek hadisler ister 10 ayrı demete, isterse 400 ayrı demete bölünebilir. Bu şekilde hadislerin konularına göre ayrılması işlemi yine hadislerin içindeki geçen kelimelerin sıklığı ve dağılımına göre bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılabilir. Bu çalışma sonucunda ortaya çıkacak sonuç da ilim adamları için aydınlatıcı olabilir. Örneğin günün ihtiyaçlarına göre konu başlıkları belirlenirken bu çalışmanın sonuçlarından faydalanılabilir.

3-) Yine hadislerin demetleme algoritmalarına sokulmasının ardından sapan veriler(outliers) rahatlıkla tespit edilebilir. Bu sapan veriler diğer demetlenen hadislere oranla daha farklı hadisler olacaklardır ve aynı zamanda herhangi bir gruba yakınlık bakımından diğer hadislere göre daha zayıf hadisler olacaktır. İşte bu ulaşılan sonuç da din alimlerine hadislerin sıhhati ve sahihliğinin tespiti noktasında farklı bir bakış açısı getirebilir.

4-) Yaygın öğe setlerinin bulunduğu algoritmalar da yine bu alanda kullanılabilir. Bazı hadisler birden fazla muhaddisin kitabında yer alabilmektedir. Hadisler veri tabanından, birden fazla muhaddisin kitabında bulunan hadislerin hangi kitaplarda bulunduğu bilgileri alınır ve bunlarla yaygın öğe setleri bulunur. Bulunan bu yaygın öğe setleri üzerine uygulanacak ilişkilendirme algoritmaları ile aralarındaki ilişki ortaya konulur. Sonuç olarak A,B,C,D muhaddisler olsun, A>B,C ya da C,B>D gibi sonuçlar elde edilecektir. Burada A>B,C sonucunun anlamı bizim için; "bir hadis A kitabında geçiyorsa büyük ihtimalle B ve C kitaplarında da geçiyordur" demek olacak. Aynı şekilde C,B>D sonucunun anlamı da bizim için; bir hadis C ve B kitaplarında birlikte geçiyorsa büyük ihtimalle D kitabında da geçiyordur olacak. Şöyle bir sonuca da ulaşılabilirdi: F>G, yani "bir hadis F kitabında geçiyorsa G kitabında da büyük ihtimalle geçiyordur". Eğer F ve G kitaplarının yazarları aynı zamanda ve aynı yerde yaşamışlarsa bu sonuç çok da şaşırtıcı olmaz. Ancak bizim için asıl kıymetli olan F ve G yazarlarının aynı zamanda ve aynı yerde yaşamadıkları halde aynı hadisin kitaplarında geçmesi olacaktır. Bu durumun, hadisin doğruluk oranının belirlenmesi noktasında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. 

Bu çalışmanın bir başka faydası da şu yönde olacaktır. Örneğin hadisler üzerine çalışan bir bilim adamı A ve B kitapları üzerinde çalışmışsa ve üzerinde çalışacağı bir sonraki hadis kitabının ne olacağı üzerinde düşünüyorsa yukarıda anlattığım çalışma ile çıkartılacak kurallar hocanın işine yarayabilir. Örneğin A,B>C şeklinde bir kuralımız varsa hocamız buna bakarak C kitabı üzerinde çalışma yapmaktan (daha önce üzerinde çalıştığı kitaplarda benzer hadisler olduğundan) vazgeçebilir ve başka bir alternatife yönelebilir. 

Dini metinler üzerinde metin madenciliği konusunun araştırmaya açık bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir bilgisayarcı ile bir ilahiyatçı ortak çalışırsa son derece güzel sonuçlara ulaşılabilir...


20.2.11

SWOT Analizi Nedir?


Bir kurum ve kuruluşun genel halini, ahvalini ortaya koymak için en iyi ve basit yöntemlerden biri SWOT Analizidir. Bu analizi bir proje için de kullanabilirsiniz, ben daha önceden kullandım, büyük resmi görmekte oldukça yardımcı oluyor. Tavsiye ederim..

S-Strength (Kurumun ya da projenin olumlu ve güçlü olan özelliklerinin belirlenmesi)
W-Weakness (Kurumun ya da projenin olumsuz veya zayıf olan özelliklerinin belirlenmesi)
O-Opportunity (Kurumun ya da projenin içte ve dışta sahip olduğu fırsatları belirtmektedir)
T-Threat (Kurumun ya da projenin etrafındaki olası tehlike, risk ve piyasa tehditlerini belirtmektedir)

17.2.11

Şahıs Firması Nasıl Kurulur?

Şahıs firması nasıl kurulur? Aslında bu sorunun cevabı çok basit, bir serbest muhasebeciye gidersiniz, şahıs firması kurmak istiyorum dersiniz, o size prosedürü ve vereceğiniz vergileri anlatır, gerekli belgeleri söyler, o belgeleri toplayıp muhasebecinize verirseniz, o sizin adınıza firmanızı kurar. 

Gerekli belgeler:
  • Nüfus cüz. fotokopisi.
  • Resimli nüfus cüz.sureti
  • İkametgah ilmuhaberi
  • Firmayı kuracağınız adresin mülkiyeti kendi üzerinize ise Tapu Fotokopisi(Değilse bildiğim kadarıyla kira sözleşmesi)
  • İmza beyannamesi(Noterden Nüfus cüz. ile alınır.)
  • Muhasebeciniz adına vekalet(Noterden Nüfus cüz. ile alınır, muhasebecinizin bazı nüfus cüz. bilgileri gereklidir.Noterde muhasebeci vekaleti derseniz anlarlar.)


Bunları muhasebecinize verdiğinizde sizin adınıza gerekli işlemleri ve başvuruları yapar. Noterden defter onayını yaptırır. Ardından firma adresinize yoklama memuru gelir, şartlar uygun mu diye bakar ve yoklama tutanağı tutar. Yoklama memuru geldiğinde defter numarasını bilmenizde fayda var, muhasebecinizden bu numarayı öğrenebilirsiniz. Bu yoklama tutanağını tekrar muhasebecinize götürürseniz sizin vergi levhanızı çıkarttırır. 

Vergi Levhası çıkartıldıktan sonra artık siz vergi mükellefisiniz. Ödemeniz gereken sabit ve değişken vergiler olacaktır. Bunların neler olduğunu muhasebeciniz size detaylı bir şekilde anlatır.

Vergi levhanız da çıktıktan sonra geriye sadece fatura bastırma ve kaşe hazırlatma işiniz kalıyor. Tabi isteğe bağlı olarak kartvizit ya da broşür vs. de bastırabilirsiniz.

Bir şahıs firması kurulurken kısaca yukarıdaki adımlar izleniyor.Ltd ve AŞ'ler için işlemler daha farklı, daha karmaşık ve daha maliyetlidir.

İhtiyacınız olan tek şey girişimci bir ruh ve bir muhasebeci, gerisi kolay..     ;)

(17.01.2012 tarihli ekleme)
-----------------------------------------------
Önemli Not: Şahıs firması kimin üzerine ise onun SGK'ya prim ödemesi gerektiğini(Bağkur'lu ya da SSK'lı olarak, kendi tercihine göre.) unutmayın. Bunu SGK'ya Vergi Dairesi ya da Ticaret Odası geç bildirebiliyor, bu durumda da kayıtlarda sigorta borcunuz çıkmıyor. Ancak bildirdiklerinde geriye dönük faiziyle birlikte borcunuz çıkıyor. Bunu göz ardı etmeyin. Bu sigorta primi ortalama 300 TL civarında bir maliyet getiriyor. Bilginize..

Ayrıca yeni TTK ile şahıs şirketlerinin de önü açılacak, şahıslar kendi başlarına şirket kurabilecekler diye duydum, bu konuyu da girişimcilik düşünenlerin araştırmasında fayda var.

Allah herkesin işini gücünü rast getirsin, hayırlı bol kazançlar nasip etsin..
--------------------------------------------------


16.2.11

Selam

Geçenlerde ünlü bir yazar yazısının başlığında ve yazısında "Esselamun Aleyküm" ibaresini kullanmış, bu da haliyle biraz konuşuldu. Arapça'da böyle bir ifade yok. "Es-selamu aleykum", ya da" Selamun aleyküm" ibareleri vardır. Bu ikisi arasında da önemli bir fark var. Kısaca değinmek isterim.

"Es-selamu aleyküm" ifadesinde baştaki elif harfi ile gelen es takısı bir belirlilik anlamı katıyor. Nasıl İngilizcede belirli bir arabadan bahsederken "the car" deniyorsa ve buradaki "the" başına geldiği kelimenin muhatap tarafından bilindiğine işaret ediyorsa, "es" ön eki de aynı vazifeyi görür. Buradaki selam Allah'ın selamıdır.

"Selamun aleyküm" ifadesinde ise "Es-selamu aleykum" ifadesindeki gibi bir belirlilik anlamı yok. Herhangi bir selam manası veriyor. Bu belirlilik olayının Türkçe'de tam karşılığı yok ancak İngilizce'de var. Bu yüzden İngilizce bilenlerin daha iyi anlayabilmesi için şu örneği vereyim; "Selamun aleyküm" ifadesindeki selamın belirliliği "a car" ifadesindeki arabanın belirliliği gibidir. "a car" ifadesinde "a" harfi ile "herhangi bir araba" manası yükleniyor. "Selamun aleyküm" de de herhangi bir selam manası var.

"aleyke" kelimesi arapçada "üzerine" manası veriyor. Bu "aleyküm" şeklinde kullanıldığında çoğul özelliği kazanıyor ve "üzerinize" manasını veriyor. 

"Es-selamu aleykum" ifadesi ile Allah'ın selamı üzerinize olsun manası veriliyor. Burada selam verilen kişi ile o kişinin sağ ve sol omuzları üzerinde bulunan melekler de selama dahil ediliyor. Bu maksatla selam çoğul olarak veriliyor.

Kısaca "Es-selamu aleykum" demenin "Selamun aleyküm" demekten daha güzel olduğu anlaşılıyor.

Evet, bu kadar sık kullandığımız bir sözün anlamını bilmekte fayda var. Aynı şekilde sık okunan namaz surelerinin de anlamlarını ezbere bilmekte fayda var.

Selam üzerine daha bir çok şey yazılabilir ancak şimdilik yazıyı noktalayalım.


 Mümin, müminle karşılaşınca, yaptığı dua reddedilmez. Peki, ne diye dua etmeli? Mesela, (Selamün aleyküm) demeli. Mânâsı, (Allahü teâlâ, sana hem dünyada, hem de âhirette selamet versin. Ne dünya sıkıntısı, ne ölüm sıkıntısı, ne de kabir azabı çekmeden doğruca Cennete git!) demektir. Diğer Müslüman da, (Ve aleyküm selam) dediği zaman, (Yâ Rabbi, sen de, bu din kardeşime selamet ver, rahmet et ve ona çok bereket ver!) diye aynı şekilde dua etmiş olur. İnsan, bir Müslümanla karşılaşınca, (Belki, benim dünya ve âhiret kurtuluşum, bu müminin duasına bağlıdır) demeli ve ne yapıp, ne edip onun duasını mutlaka almaya çalışmalıdır.(Kaynak:www.dinimizislam.com)


Size bir selâm verildiği zaman, ondan daha güzeliyle veya aynı selâmla karşılık verin. Şüphesiz Allah, her şeyin hesabını gereği gibi yapandır. (Nisa Suresi 86. ayet)Es-selamu aleykum..

7.2.11

THK Gökçen Pilot Okulu


TAI'de geçirdiğim 6 aydan sonra uçaklara olan ilgim iyice arttı. Bir uçağa bakmak benim için bir zevk. Onların arasında dolaşmak, yapılışlarını izlemek, yapılışlarına katkıda bulunmak ise şüphesiz tarif edilemez, apayrı bir zevk.

Geçenlerde havacılığa gönül vermiş bir arkadaşımla THK Gökçen Pilot Okulu'ndan pilotluk eğitimi hakkında bilgi almaya gittim. Bilgi aldığımız yer Ankara Akköprü'de. Eğitimler Etimesgut'da veriliyor. Toplam 14 ay sürüyor, 805 saat teorik, 207 saat pratik, bu 2007 saatin yaklaşık 50 saati simülatörde, yalnız bu simülatörü de uçuş tecrübesi olarak CV'nize ekleyebiliyorsunuz. Eğitimin fiyatı yaklaşık 65 bin dolar, 2 ayda bir kurs başlıyor, her dönemde 12 kişi alınıyor. Öğrenciler personel servislerinden yararlanabiliyorlar. Ders içeriği İngilizce.


Bu okuldan eğitimi aldıktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün sınavlarına girip uluslararası uçuş sertifikanızı alabiliyorsunuz, daha sonra bir firma ile anlaşabilirsiniz. Sınav İngilizce, geçemediğiniz bölümlerden sınırlı sayıda tekrar girme hakkınız var ancak bu durumda sertifika almanız birkaç ay gecikebilir.

Yalnız anlaştığınız firmada hemen pilot olarak işe başlayamıyorsunuz, bir de uçuracağınız uçağın tip eğitimini almanız gerekiyor. Bu da pahalı, uçağın tipine göre 45 bin lirayı bulabiliyor. Çalışacağınız şirketle yapacağınız anlaşmaya bağlı olarak bu bedeli kendi cebinizden de ödeyebilirsiniz, şirket de karşılayabilir.

Türk Hava Yolları'da pilotlarını bu okulda yetiştiriyor. En köklü pilot okulu bu okul. Zaten Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş bir okul. 

Gerek gidip yerinden bilgi aldığınızda, gerekse telefonla aradığınızda her türlü bilgiyi edinebilirsiniz.

Adres: Büyük Sanayi 1 Cadde Elif Sokak No 4 Akköprü/Altındağ ANKARA
Tel: (312) 222 48 40
İnternet Adresihttp://www.thkucusokulu.com/
Facebook: http://www.facebook.com/pages/THK-Gokcen-Havacilik-Pilot-Kursu/172657408783


İstikbal göklerde ama galiba eğitim ücretlerini karşılayabilenler için..

4.2.11

Kanuni Karıncayı Kırmayınca

Macar Kralı Zápolya ile Kanuni Sultan Süleyman.

Kanuni Sultan Süleyman Han Hoca'ya sorar:

Dırahtı ger sarmış olsa karınca
Zarar var mı karıncayı kırınca
 

(Dıraht : Ağaç, Ger : Eğer) 


Cevap:

Yarın Hakkın divanına varınca
Süleyman’dan hakkın alır karınca Kanuni Sulatan Süleyman hükümdarlığın yanı sıra 'Muhibbî' mahlâsıyla şiirler yazan usta bir şairdi.

Ayrıca Bakınız Sen Ki Fransa Vilayetinin
(Kıyamet günü insanlar hesaba çekilirken, bir münadi üç defa "Allahtan alacağı olanlar, kalksın ve Cennete girsin" diye seslyanlar, "Allahtan alacaklı olanlar kimler ki?" derler. "İnsanları affedenlerdir" denir. Bunun üzerine binlerce kişi ayağa kalkar, sorgusuz suâlsiz Cennete girerler.) [Taberânî]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...