29.1.11

Kariyer Planlaması-2

Manevi Kariyer Planlaması-1 yazımda son olarak “İnşallah” kısmında kalmıştık, biraz daha bu konuya alıntılarla değinip “niyet” üzerinden devam edeceğim.


------alıntı-------
İnşallah, Allahü teâlâ dilerse olur manasındadır.

Allahü teâlânın huzurunda itaat edenlerden olmak için, her işte inşallah denmelidir! Hadis-i şerifte, 
(İnsanlar için, inşallah demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur) buyuruldu.

Kesin işlerde de inşallah denir. Mescid-i harama girileceğini Allahü teâlâ bildirdiği halde, inşallah denmesini öğretmek için, 
(Mescid-i harama inşallah gireceksiniz) buyurdu. (Feth 27)

İsmail aleyhisselamın, 
(Babacığım, sana emredilen ne ise, onu yap! İnşallah beni sabredicilerden bulursun) dediği de Kur'an-ı kerimde bildirilmektedir. (Saffat 102)

Peygamber efendimiz, duasının kabul olacağını âyet-i kerimeye istinaden kesin olarak bildiği halde şöyle buyurdu:
(Her Peygamberin duası kabul olur. Her Peygamber, ümmeti için dünyada dua etti. Ben ise, Kıyamette ümmetime şefaat izni verilmesi için dua ediyorum. Duam inşallah kabul olacak. Müşrik olmayanların hepsine şefaat edeceğim.) [Müslim]
------alıntı-------

Manevi Kariyer Planlaması yaparken “İnşallah” denmesinin önemi üzerinde de durmuş olduk. Bir de işin diğer tarafına bakalım, “niyet” tarafına.. Bu planları yapmak aslında; inşallah planınızda geçen maddelere niyet etmek anlamına gelir. Allah'n rahmeti, bereketi ve ihsanı ile hayırlı bir işe niyet etmekte Allah'ın dilemesiyle o işi yapmış gibi sevap vardır. Yani Manevi Kariyer Planlaması yapmak inanan için karlı bir iştir.

------alıntı-------
(Mallarını Allah yolunda harcayan kimselerin hâli, yedi başak bitiren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah, dilediğine daha fazla da verir. O vâsi ve âlimdir.) [Bakara 260]

(Allah, 
[kötülüğün cezasını adaletle verir] zerre kadar haksızlık etmez, zerre kadar iyiliğin sevabını da kat kat artırır ve ayrıca büyük mükafat verir.) [Nisa 40]
Sabredenlere verilecek sevap da hesapsızdır. Sabredenlere o kadar çok sevap verilir ki, bunun miktarını Allahü teâlâdan başka kimse bilmez. Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir.) [Zümer 10]

Hadis-i şeriflerde ise buyuruldu ki:

(Her kim ki iyi bir işi işlemeye niyet eder de onu yapmazsa, ona tam bir iyilik olarak yazılır. Niyet eder ve yaparsa, on mislinden yediyüz misline kadar, hatta daha fazla bile yazılır. Kötü bir işe niyet edip, de, yapmayana tam bir hasene 
[iyilik] sevabı, niyet edip yapana ise bir günah olarak yazılır.) [Buhari]

(Bir iyiliğe on mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Ancak oruç hariç, Allahü teâlâ, onun mükafatını ben 
[hesapsız] veririm buyurdu.)[İbni Huzeyme]

(Rabbiniz, rahimdir. Bir iyilik yapmak isteyip de yapamayana, bir sevap verir. Yapana on mislinden 700 misline kadar veya daha fazla sevap verir. Kötülüğü isteyip de yapmayana bir sevap, yapana ise bir günah yazılır.) 
[Taberani]

Allahü teâlânın rahmeti, ihsanı boldur. Zerre kadar bir iyiliğe dağ kadar sevap verir. Mülk Onundur, dilediğine dilediği kadar ihsan eder. Kimse Ondan hesap soramaz.

Sevap-günah miktarını, göklerin büyüklüğünü, uzaklıkları ve ahiretteki zamanları ve dünyanın yaratılışını ve mahlukların sayısını bildiren rakamlar, miktar sayısını göstermek için değil, miktarın çokluğunu anlatmak içindir. 
(Marifetname)
----------alıntı-----------


Dünyadaki hayatımız için bir çok plan ve program yaparken, manevi dünyamız için de bir takım plan ve programlar yapmayı ihmal etmeyelim, unutmayalım. Bunda çok faydalar ve yararlar var, bizim için güzellikler var, bu güzelliklerden istifade edelim, vakit varken faydalanalım, yarın çok geç olabilir..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...