15.12.10

UML Diyagramları

YAPISAL DİYAGRAMLAR

  Sınıf (Class) diyagramı: Class odaklı tasarımlarda kullanılır. Sınıfların özelliklerini birbirleri arasındaki ilişkiyi göstermede kullanılır. Özellikle nesne yönelimli projelerde tercih edilirler. Kodlamada kolaylık sağlarlar.  Nesne (Object) diyagramı: Bir nesne(object) sınıfın (class) bir örneğidir. Bu tür diyagramlarda sınıfın yerine gerçek nesneler kullanılır. Bu sayede modellenen sistemin yapısının belirli bir andaki bütün ya da kısmi  görünüşü tarif edilir.  Bileşen (Component) diyagramı: Bir yazılım projesi birden fazla bileşene yani component’e ayrılarak programcılar arasında paylaştırılabilir. Bu component’ler programcılar tarafından birbirlerinden bağımsız geliştirilirler ve en sonunda da birleştirilirler. Bu birleştirme işlemi component diyagramındaki gibi olmalıdır.


File:Component-4.png

  Paket (Package) diyagramı, bir sistemin hangi mantıksal gruplara bölündüğünü ve bu gruplar arasındaki bağımlılıkları betimler. Fazla detaya inmeden genel hatlarıyla modelleme yapılır, bu diyagram sistemin temel mantığı oluşturulurken kullanılmalıdır.


File:Package import-1.png

  Dağılım (Deployment) diyagramı, sistemde kullanılan donanımları, bu donanımların içinde yer alan bileşenleri ve bu bileşenlerin arasındaki bağlantıları gösterir.
  
File:UML Diagramme Deploiement.gif

  Birleşik Yapı (Composite Structure) diyagramı: bir sınıfın iç yapısını ve bu yapının mümkün kıldığı iletişimleri tarif eder. Bu daha detay bir diyagramdır. Deneyimsiz bir programcıya bu diyagram deneyimli bir programcı tarafından hazırlanıp bir yol haritası olması için verilebilir.

File:Composite Structure Diagram.png

DAVRANIŞ DİYAGRAMLARI

Kullanım Senaryosu (Use-Case) diyagramı: Aktörler vardır. Bu aktörlerin yaptıkları ve yapamadıkları şeyler bu diyagramla ifade edilir. Bu diyagramı oluşturmanın faydaları:

·         Müşteri ile geliştiriciler arasında iletişimi sağlamak
·         Sistemin sınırlarını belirlemek
·         User Guide oluşturmada yardımcı olmak

  Durum (Statechart) diyagramı: Bir nesnenin sahip olacağı tüm durumların modellendiği diyagramdır. Nesneler çeşitli durumlarda bulunabilirler ve birtakım olaylar sonucunda bir durumdan başka bir duruma geçebilirler ve bu geçiş esnasında başka olayların meydana gelmesini tetikleyebilirler. Tüm bu ilişkiler bu durum diyagramıyla ifade edilirler. Daha çok sistemin genel işleyişinde mantıksal bir hata yapılmaması için kullanılan diyagramlardır.

 Faaliyet (Activity) diyagramı: Modellenen sistemdeki iş akışını adım adım gösterir. Kapsamlı bir şekilde komut akışını tarif eder. En önemli özelliği paralel davranışları desteklemesidir. Multithreaded uygulamalar geliştirirken uygulamanın algoritmik mantığı bu diyagramla gösterilebilmektedir. Karmaşık algoritmalarda da tercih edilebilecek bir diyagramdır. Bu diyagramlar sayesinde gereksiz yere ardışık yapılan işlemler rahatlıkla görülebilir ve bunların paralel yapılması sağlanabilir. Sıralama (Sequence) diyagramı: Bir uygulamada nesnelerin birbirleri ile olan ilişkisi zamana göre değişiyorsa, statik bir ilişkiden bahsetmek mümkün değilse, ilişki yapısı dinamikse bu diyagramlar kullanılır. Nesnelerin yaşam süreleri de bu diyagramla gösterilir.

 İletişim (Communication) diyagramı: Sınıf, Sıralama ve Kullanım Senaryoları diyagramlarındaki bilgileri kullanarak sistemin hem statik yapısını hem de dinamik davranışını gösterir. Bu üç diyagramın üzerinde, onları kapsayıcı nitelikte bir diyagramdır ve sistemi daha genel hatlarıyla ortaya koymada kullanılır.

 Etkileşime Bakış (Interaction Overview) diyagramı: Farklı etkileşim diyagramları kullanarak, bunlar arasındaki komut akışını gösterir. Bir başka deyişle, elemanları etkileşim diyagramları olan faaliyet diyagramlarıdır.

  Zaman Akış (Timing) diyagramı: Odağın zaman kısıtlamaları olduğu etkileşim diyagramıdır. Nesnelerin bir zaman akışı içerisinde birbirleri ile etkileşimini göstermede kullanılır.

 KAYNAKLAR


1-) UML Weekend Crash Course, Thomas A. Pender, Wiley Publishing Inc., 2002.
2-) UML Bible, Tom Pender, John Wiley, 2003.
3-) UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Martin Fowler, Kendall Scott, Addison Wesley, 1999.
4-) The Elements of UML Style, Scott W. Ambler, Cambridge University, 2003.
5-) Visual Modeling with Rational Rose 2000 and UML, Terry Quatrani, Addison Wesley,1999.
6-) The Object Primer 3rd Edition: Agile Model Driven Development with UML2, Scott W. Ambler, 2003.
7-) UML in a Nutshell , Sinan Si Alhir, O’Reilly, 1998.
8-) UML 2 for Dummies, Michael Jesse Chonoles and James A. Schardt, Hungry Minds, 2003.
9-) www.adtmag.com/article.asp?id=2656
10-) www.visualuml.com/whitepapers/UML%20collaboration%20diagrams.pdf


Konuyla ilgili olarak aşağıdaki yazılarıma da bakabilirsiniz:


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...