26.11.10

OSI Modeli Katmanları

Kasım 2010 tarihinde bir haftalık ödev için OSI katmanlarının yaptığı işlerden kısaca bahsettim. OSI bir protokol değildir. OSI veri iletişiminde kullanılan bir ağ modelidir.

Uygulama Katmanı(Application Layer) : Kullanıcıya en yakın katmandır. Kullanıcı ile model arasındaki arayüz olarak da düşünülebilir. Örneğin MSN programı görsel arayüzü bu katmandadır.

Sunum Katmanı(Presentation Layer): Gönderilecek veri, veriyi alacak bilgisayarın da anlayabileceği ortak bir dilde gönderilmelidir. Bu katmanda ortak formata dönüşüm yapılır. Ayrıca güvenlik için şifreleme ve şifre çözme işlemleri de bu katmanda yapılır. Kullanılan formatlardan bazıları:
 •         MPEG
 •         GIF
 •          JPEG
 •          ASCII

Oturum Katmanı(Session Layer): Uygulamalar arasındaki oturumu kurar, yönetir ve sona erdirir. Uygulama ve sunum katmanlarına hata bildirimini sağlar. Bir bilgisayarın birden fazla bilgisayarla aynı anda iletişime geçmesini sağlayan katman da bu katmandır. Bu katmanda process tarafından veriye checkpointler konulur.

Nakil Katmanı(Transport Layer): Bir üst katmandan gelen veri bu katman tarafından diğer katmanlara ve hedefe ulaştırılır. Gönderilen verinin bozulmadan hedefe ulaşıp ulaşmadığını uygun protokollerle kontrol edebilir.(UDP ve TCP)

Ağ Katmanı(Neywork Layer):  Mantıksal adresleme ve routing yapar. Bu katman, bir paketin diğer ağlar arasındaki hareketini sağlayan katmandır. Yönlendiricilerin kullanacağı bilgi dataya bu katmanda eklenir. Bu katmanda kullanılan protokoller:
 •     IP
 •     ARP
 •    RARP
 •    BOOTP
 •     ICMP

Data Link Katmanı(Data Link Layer): Bu katmanda Ethernet ya da Token Ring olarak bilinen erişim yöntemleri çalışır. Veriler belli parçalara bölünür. Bu parçalara paket ya da frame denir. Data link layer ağ üzerindeki diğer bilgisayarları tanımlama, hattın o anda kimin tarafından kullanıldığının tespiti ve fiziksel katmandan gelen verinin hatalara karşı kontrolü işlerini yapar. İletişimin ağ içinde gerçekleşmesinde görev alır. Fiziksel adresleme kullanır. Data Link Layer’ın kullandığı protokollerden bazılar:
 •          HLC
 •          PPP
 •          ATM
 •          Frame Relay

Fiziksel Katman(Physical Layer): Bu katmanda veri sinyallere dönüştürülerek fiziksel olarak bir yerden bir yere aktarılır. Donanımın en ağırlıklı olduğu katmandır. Veri kablo, fiber optik, radyo sinyalleri gibi çeşitli iletim şekilleriyle iletilebilir. Fiziksel katmanın yaptığı iş temel olarak  frame’i bitlere ayırıp iletmesidir.


Kaynaklar
2) http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm (Erişim Tarihi : Kasım 2010)
4) http://www.bilgisayarkavramlari.com/2009/08/22/3317/ (Erişim Tarihi : Kasım 2010)Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...