30.9.10

UML Nedir?UML (Unified Modelling Language, Birlesik Modelleme Dili) yazılım modellenmesi ve planlanması için kullanılan bir dildir. UML konusunun anlasılabilmesi için ilk önce modelleme kavramının iyi anlasılması gerekmektedir. Modelleme karmasık bir sistemin kagıt üzerinde sembollerle bir benzerinin çıkartılması, karmasık bir sistemin basite indirgenerek ifadesi seklinde tanımlanabilir. Örnegin Gençlik Parkı üzerinde bir düzenlemeye gidilecegi zaman tasarımcılar Gençlik Parkı’nın bir modeli üzerinde çalısırlar, yapacakları degisikliklerin boyut ve biçimine bu modeller üzerinde karar verirler. Burada tek bir modelden degil birden fazla modelden söz etmek mümkün. 3 boyutlu bir makette model olabilecegi gibi kagıt üzerindeki bir çizim de model olabilir. Burada modellemenin çesitliliginde bahsetmek mümkün, yani bir sistem birden fazla yöntemle modellenebilir. Gençlik Parkı’nda bir degisiklik yapmadan önce model üzerinden çalısılacagından bahsettik. Peki degisikligi Ankara Maltepe Zeytin Cafe’nin yanındaki parkta yapmayı düsünseydik böyle bir modellemeye ihtiyaç duyacak mıydık? Elbette modelleme olmaksızın küçük bir parkta degisiklik gayet rahat yapılabilir. Ancak isler büyüdükçe modelleme kaçınılmaz hale geliyor.


Büyük yazılım projeleri için de modelleme konusu parkların modellenmesinden farksızdır. Modelleme olmaksızın büyük bir projeyi saglıklı bir sekilde hayata geçirmek mümkün degildir. Günümüzde basarıya ulasamamıs büyük yazılım projelerinin çogu daha modelleme asamasındaki hatalardan kaynaklanmaktadır. Modellemede dikkat edilecek baslıca hususlar: modelleme yönteminin iyi seçilmesi, modellerin farklı detay seviyelerine sahip olması, modellerin gerçekçi olması ve farklı modelleme yöntemlerinin birlikte kullanılmasıdır.

UML dünya çapında kabul görmüs, yazılım gelistirilirken kullanılan bir modelleme dilidir. Modelleme dillerinin gelisimi asagıda görülmektedir.                                                                                                                              M.Ali      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...