24.9.10

Extreme Programming

XP (EXTREME PROGRAMMİNG) ve YAZILIM GELİŞTİRMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Günümüzde özellikle ülkemizde bu yazılım konusunda en güncel yaklaşım extreme programming(xp) yaklaşımıdır.
XP, küçük veya orta ölçekli yazılım geliştirme grupları tarafından kullanılabilen, çok karmaşık olmayan, etkin, esnek, düşük-riskli ve öngörülebilir bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır. Özellikle ürün gereksinimlerinde ve pazar koşullarında sık değişikliklerin meydana geldiği veya belirsizliklerin fazla olduğu yazılım projelerinde etkin olarak kullanılabilmektedir (Beck, 2000)
XP’nin 12 prensibi vardır. Bunlar:
1. Planlama: Projenin başında bir plan yapılır ve ihtiyaca göre şekillendirilir.
2. Küçük Sürümler (Small Releases): Hızlı feedback için hızlıca geliştirilen küçük sürümlerle çalışmak.
3. Metafor: Bütün geliştirme sürecinin basit bir senaryo ile modellenmesidir. Bu sayede geliştiriciler neyi ne için yaptıklarının farkında olurlar.
4. Basitlik: Sistem mümkün mertebe basit olmalıdır.
5. Test: Özellikle birim testlerle süreç boyunca çeşitli testler yapılır.
6. Yeniden Yapılandırma (Refactoring): Sistemin davranışını değiştirmeden yeniden yapılandırılması.
7. Eşli Programlama (Pair Programming): Kodlama esnasında bir makinede eş zamanlı iki kişinin çalışması.
8. Ortak Kod Sahipliği: Her yazılımcının sistemin her biriminde kodlama yapabilmesidir prensibi.
9. Sürekli Entegrasyon: Her iş parçası bittiğinde sistem entegrasyonu yapılır.
10. Haftada 45 Saat Çalışma: Bu prensip, haftada 45 saatten fazla çalışılmamasını ve üst üste iki haftadan fazla mesaiye kalınmamasını öngörmektedir.
11. Müşteri ile Beraber Çalışma: Müşteri beklentilerini daha iyi karşılamak adına müşteriyi de sürece dahil etme prensibi.
12. Kodlama Standartları: Kodlamanın standartlara uygun yapılması prensibi.
XP 80’lerin sonlarında ortaya atılmış, 96 senesinde olgunlaşmıştır. Günümüzde gelişimini sürdürmektedir.
2001 senesinde 17 uzman ortak bir manifesto ile çevik yazılım geliştirme yaklaşımı dünyaya duyurdu. Bu manifesto dünya çapında yankı uyandırdı. bu yaklaşım xp’yi de içeren bir üst yaklaşımdır. (Bkn. Kaynaklar-5) XP’yaklaşımındaki prensiplere benzer prensiplere sahip ancak ülkemizde xp kadar yaygın olmayan bazı yaklaşımlar ise aşağıda sıralanmıştı.

·         SCRUM
·          Crystal
·          Feature-Driven
·         BDD (Behaviour-Driven Development)


KAYNAKLAR6-www.xprogramming.com


7-www.extremeprogramming.org
                                                                                                                              M.Ali      

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...