24.9.10

Aselsan Hakkında Genel Bilgi

Bir staj raporunun şirket hakkındaki bölümünü staj raporu yazan arkadaşlara da faydalı olması dileğiyle ekliyorum. Biliyorum bu bilgileri içeren kitapçık dağıtıldı, bir kısmı da kendi web sitelerinde var; ancak benim ekleyeceğim yazı daha derli toplu, umarım faydalı olur...

1.ASELSAN HAKKINDA

1.1. Genel Bilgi

ASELSAN, 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuştur. Yatırım çalışmalarını kısa sürede tamamlamış ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir. ASELSAN kuruluş yıllarından bu yana ileri teknolojiye dayalı olarak, programlı bir şekilde müşteri ve ürün yelpazesini genişletmiş olup, bugün modern elektronik cihaz ve sistemler geliştiren, üreten, tesis eden, pazarlayan ve satış sonrası hizmetlerini yürüten entegre bir elektronik sanayi kuruluşu haline gelmiştir.
ASELSAN, farklı yatırım ve üretim yapısı gerektiren proje konularına bağlı olarak Haberleşme Cihazları Grup Başkanlığı (HC), Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı (SST), Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grup Başkanlığı (MGEO), Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Grup Başkanlığı(REHİS) olmak üzere dört ayrı Grup Başkanlığı bünyesinde örgütlenmiştir. Ankara'da MACUNKÖY ve AKYURT'ta yerleşik iki ayrı tesiste üretim ve mühendislik faaliyetlerini sürdürmekte olan ASELSAN'ın Genel Müdürlük teşkilatı Ankara Macunköy'de bulunmaktadır. ASELSAN, İstanbul, İzmir Bölge Müdürlükleri ve yurt çapına yayılmış olan satış bayilikleri ile satış sonrası hizmetlerini de başarıyla yürütmektedir. Çeşitli ülkelerde temsilcilikleri bulunan ASELSAN, ilk yurtdışı şirketi olan ASELSAN-BAKÜ şirketini, 1998 yılında Azerbaycan'da kurarak faaliyete geçirmiştir.
Macunköy tesislerinde faaliyetlerini sürdüren, Haberleşme Cihazları Grubunun ana faaliyet alanı askeri ve profesyonel haberleşme sistemleri, Savunma Sistem Teknolojileri Grubunun ana faaliyet alanı ise radar, elektronik harp ve komuta kontrol sistemleridir. Geniş makine-teçhizat parkı ve üstün teknolojik yapıya sahip Macunköy tesislerinde "AR-GE bölümleri", "Elektronik Üretim Bölümleri" ile "Baskı Devre Üretim", "Mekanik Üretim" ve "Kalıp Üretimi" bölümleri bulunmaktadır. Elektronik üretim ünitelerinde askeri standartta ve ağır çevre koşullarını içeren üretim yöntemleri kullanılmakta ve çağdaş teknolojik gelişmeler 2
yakından izlenmektedir. Üretim hatlarında; çok katlı ve esnek baskı devreler yüzey monte teknolojisi, bilgisayar destekli tasarım-üretim teknolojileri başarıyla kullanılmaktadır.
Akyurt tesislerinde faaliyetlerini sürdüren Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu ise hibrid Mikroelektronik devreler, gece görüş cihazları, lazer işaretleyici ve ataletsel seyrüsefer cihazları ana başlıkları altında, otomasyona dayalı en modern üretim araçlarıyla donatılmış olarak, 2000'li yılların en kritik teknolojileri arasında yer alan Mikroelektronik teknolojili üretim ile elektro-optik alanında üretim gerçekleştirilmektedir.
Bütün gruplarda bilgisayar destekli tasarım (CAD), mühendislik (CAE) ve üretim (CAM) teknolojileri askeri standartlar ve ISO-9000'e uygun olarak başarıyla uygulanmaktadır.

1.2. Faaliyet Alanları

ASELSAN elektronik ürünler ve sistemler tasarlayan, geliştiren, üreten ve ürünlerinin satış sonrası servis hizmetlerini karşılayan; yüksek teknolojili ve çeşitli ürün yelpazesine sahip bir elektronik sanayi kuruluşudur.
ASELSAN'da ürün geliştirme faaliyetlerinde en son elektronik, elektro-optik ve mekanik teknolojiler bilgisayar destekli geliştirme ve üretim altyapısı ile birlikte uygulanmaktadır.
Haberleşme Cihazları :
Taktik Telsizler Taktik Saha Haberleşme Sistemleri Aviyonik, Uydu ve Deniz Haberleşme Sistemleri Kamu Güvenliği Haberleşme Sistemleri 3
Savunma Sistem Teknolojileri:
Silah Sistemleri Komuta Kontrol (C4ISR) Sistemleri Deniz Sistemleri Anayurt Güvenliği İnsansız Sistemler Trafik Sistemleri Radar, Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri:
Radar Sistemleri Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri Elektronik Harp İstihbarat ve Taarruz Programları
Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik:
Elektro-Optik Güdüm ve Seyrüsefer Aviyonik Mikroelektronik


1.3.Tarihçe

· ASELSAN, 1975 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme cihaz ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kuruldu.
· Ocak 1976 'da Sayın M. Hâcim KAMOY Genel Müdür olarak atandı.
· ASELSAN ilk yatırımını Macunköy tesislerine yaptı, bu tesisler 1979 yılında tamamlandı ve bir yıl içinde üretim faaliyeti başladı. 4
· 1980 'de ilk sırt ve tank telsizleri üretilerek müşterilerine teslim edildi.
· 1981 'de ilk el telsizi ve Banka Alarm Sistemlerinin tasarımı yapıldı.
· 1983 ASELSAN'ın ilk ihracatını gerçekleştirdiği yıl oldu. Bu yılda personel mevcudu 186'ı mühendis olmak üzere 1434'e ulaştı.
· ASELSAN ürün yelpazesini 1982-1985 arasında genişletti. Sahra telefonları, bilgisayar denetimli merkezi sistemler ve laser mesafe ölçme cihazları yeni ürünler envanterine katıldı.
· ASELSAN 1986 'da geliştirdiği Elektronik Harp ve Data Terminal cihazları ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne katkıda bulundu.
· 1987 yılında ASELSAN Stinger Füze üretimi için 4 NATO ülkesinin katıldığı ortak projeye dahil oldu ve kalın film hibrid devre üretimi için gerekli yatırıma başladı.
· 1988 yılında ASELSAN ilk aviyonik cihazını üretti: F-16 uçakları için Ataletsel Seyrüsefer Sistemi (INS) AQAP-4 kalite belgesine sahip oldu ve MSB ile Elektronik İhtirakli Tapa sözleşmesini imzaladı.
· 1989 'da Pakistan'a ilk teknoloji transferi yapıldı.Pakistan'ın NRTC tesislerinde ASELSAN lisansı ile sahra telsiz imalatına başlandı.
· 1990 'da ASELSAN Avrupa'nın Savunma Elektroniği firmaları arasında 47.liğe yükseldi. BAİKS ve TV Göndermeç Cihazlarının üretimi başladı. 1990'da ASELSAN'da 330'u mühendis 2000 kişi çalışıyordu.
· 21.05.1990-19.06.1990 tarihleri arasında ASELSAN hisseleri halka arz edilmiş olup %15.46’sı satılmıştır. 5
· 01.08.1990 tarihinde ASELSAN hisseleri İMKB’de işlem görmeye başladı.
· 1991 'de ASELSAN faaliyet alanında yer alan projeler paralelinde 3 grup halinde reorganize oldu. 'International Defense" dergisinin yaptığı sıralamada dünyadaki savunma sanayii firmaları arasında 127. oldu ve çevre ödülü kazandı.
· 1992 'nin en önemli özelliği Radar sistemlerinin ASELSAN'ın ürün yelpazesine katılmasıydı. Bu yıl ayrıca TKY uygulamalarında yeni bir atılım başlatıldı.
· 1993 'de ASELSAN Akyurt tesislerinin "Elektro-Optik Teknoloji Merkezi" konumuna getirilmesi işlemi başlatıldı. Bu yıl ASELSAN ISO-9001 kalite belgesi aldı.
· 1994 'de ASELSAN'ın sahip olduğu kalite belgesi AQAP-1 olarak yenilendi; Have-Quick telsiz üretim programı başladı.
· 1995 'de ASELSAN mühendisleri ilk tüketici ürünü olan Cep Telefonlarının tasarımını tamamladı. İhracat yapılan ülke sayısı 19'a çıktı ve Güç Elektroniği alanında Demiryolları projelerine başlandı.
· 1996 'da ASELSAN kalite sistemi AQAP-110 olarak yenilendi. Silahlı Kuvvetlerimize en yeni teknolojili haberleşme sistemi sağlayacak TASMUS sözleşmesi imzalandı.
· ASELSAN mühendislerince tasarımlanarak 1997 'de piyasaya sürülen ASELSAN 1919 Cep Telefonu ile Türkiye, GSM cep telefonu geliştiren ilk 9 ülke arasındaki yerini aldı.
· 1998 yılı ASELSAN'ın birçok yeni cihazını üreterek teslim ettiği bir yıl oldu. Termal kameralar, termal silah dürbünü ve termal görüş cihazları ile hedef koordinat belirleme cihazları TSK'nın hizmetine sunuldu. Köprü ve otoyol geçişlerini önemli ölçüde rahatlatacak "Otomatik Geçiş Sistemi" tasarımı tamamlandı ve üretimine 6
geçildi. Telsiz Genel Müdürlüğü ihtiyacı için "Milli Monitor Sistemi" sözleşmesi imzalandı. ASELSAN, LN-93 Ataletsel Seyrüsefer Sistemi üretimi için Amerikan Hükümetinden "Onaylı Üretici" belgesi aldı.
· 1999 yılı ASELSAN tasarımı cihazların başarılarının bir kez daha kanıtlandığı bir yıl oldu. ASELSAN cihazları çeşitli yurtdışı ihalelerde kalite, performans ve fiyat olarak en önde yer aldı. ASELSAN tasarımı "Kaideye Monteli Stinger Sistemi" atış testlerinde %100 başarı elde edildi. Yeni model cep telefonunun tasarımı tamamlanarak Avrupa tip onayı alındı. TSK ile önemli yeni projelerin sözleşmesi imzalandı. Bunlar arasında Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi Projesini, MILSIS Elektronik Harp ve X-Band Uydu Haberleşme Sistemi Projelerini sayabiliriz.
· 2000 yılında sanayi sektörünün karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullardan etkilenmiş, ancak buna rağmen satışlarını 140,6 Trilyon TL’ye yükseltmiştir.
· 2000 yılında ihracat, ağırlıklı olarak Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yönelmiştir. Azerbaycan, Belçika, Gürcistan, İngiltere, İran, Pakistan, Tunus, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne de ihracat gerçekleştirilmiştir.
· 2000 yılında açıklanan İstanbul Sanayi Odası “Türkiye’ nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” listesinde 1999 yılı değerleriyle Özel sanayi kuruluşları arasında 34., yarattığı brüt katma değer açısından ise 7. olmuştur.
· 2000 Yılında Genel Müdürümüz Sayın M. Hacim Kamoy emekliğe ayrılmıştır. Yerine 9 Kasım 2000 tarihinde Sayın Necip Kemal Berkman Genel Müdür olarak atanmış ve göreve başlamıştır.
· 2001 yılının son ayları itibariyle sözleşmeye bağlanmış yıllara sari projelerin toplam tutarı 898 Milyon $ olmuştur. Belirtilen büyüklükler itibariyle, ASELSAN 7
gerçek bir dünya şirketi olmanın koşullarını zorlayabileceğini kanıtlamış bulunmaktadır.
· 2001 yılındaki sanayi sektörünün karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullardan etkilenmesine rağmen, net satışlarını 261,5 Trilyon TL’ye yükselterek, net satışlarını en çok artıran şirketler arasında yer almıştır. Bu tutar, geçen yıla göre %85 oranında bir artışı ifade etmektedir.
· 2001 yılında ASELSAN MİKES A.Ş.’nin %72 hissesi devralmıştır.
· ASELSAN 2002 yılında net satışlarını 318,8 Trilyon TL’ye yükseltmiştir. Bu tutar, geçen yıla göre %22 oranında bir artışı ifade etmektedir.
· 2002 yılında şirketin özsermayesi geçen yıla oranla iki buçuk kat büyümüş ve toplam kaynakların yaklaşık dörtte biri oranına ulaşmıştır.
· ASELSAN 2002 yılında 11 ülkeye (İtalya, Belçika, K.K.T.C., Cezayir, Pakistan, A.B.D., Almanya, Azerbaycan, Gürcistan, İngiltere, İspanya) 12,3 Milyon $ tutarında dış satım gerçekleştirmiştir.
· 2003 yılı ASELSAN için; 2001 ve 2002 yıllarında imzalanmış olan büyük sözleşmelerin teslimatının yoğunlaştığı, yeni büyük sözleşmelerde 2004 ve sonraki dönemde yapılacak teslimata yönelik üretim faaliyetlerinin hız kazanmaya başladığı, köklü organizasyon değişikliklerinin yaşandığı bir yıl olmuştur.
· 2003 yılında ASELSAN Yüksek teknoloji alanında kendisine yeni ufuklar kazandırmaya amaçlayan ASELSAN, bu amaçla bünyesinde “ASELSAN Teknoloji Üst Kurulu” oluşturmuş ve bu alandaki çalışmalarına hız vermiştir ve ASELSAN’ın bu konuda yaptığı çalışmalar TÜSİAD, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve TÜBİTAK tarafından da takdirle karşılanmış ve kuruluşumuz 2003 yılı içerisinde “5. Teknoloji Büyük Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. 8
· ASELSAN; 2003 yılı içerisinde Hava Savunma Erken İkaz Radarı, SPEWA-II F-16 Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemi, Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi gibi büyük projeler için uzun dönemi kapsayan sözleşmeler imzalanmıştır.
· 2003 yılı şirketimiz için başarılı bir yıl olmuştur. ASELSAN; 2003 yılını da ülkemiz savunma sanayiinde lider konumunu sürdürerek 209,9 Milyon $ tutarında teslimat gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra 2003 yılında ASELSAN, toplam 32,8 Milyon $ tutarında ihracat gerçekleştirmiştir.
· 2004 yılı ASELSAN için; 2002 ve 2003 yıllarında imzalanmış olan büyük sözleşmelerin teslimatlarının yoğunlaştığı, yeni büyük sözleşmelerin imzalandığı, 2005 ve sonraki dönemde yapılacak teslimatlara yönelik üretim faaliyetlerinin yoğun biçimde sürdürüldüğü bir yıl olmuştur.
· 2004 yılı şirketimiz için başarılı bir yıl olmuştur. ASELSAN; 2004 yılında da ülkemiz savunma sanayiinde lider konumunu sürdürerek 261,1 Milyar $ tutarında teslimat gerçekleştirmiştir.
· Pazar Geliştirme Direktörlüğü’nün 2004 yılında çeşitli ülkelerde yürüttüğü yoğun tanıtım ve pazarlama faaliyetleri sonucunda, içlerinde dünya ekonomisinde söz sahibi olan ülkelerin de yer aldığı; ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Tunus, Pakistan, Azerbaycan, ve KKTC’ ye toplam 33.2 Milyon $ tutarında ihracat gerçekleştirmiştir.
· 2005 yılı ASELSAN için; tamamen özgün tasarımla üretilen sistem entegrasyon ağırlıklı projelerin teslimatlarının başarıyla gerçekleştirildiği, imzalanan yüksek teknoloji ürünü savunma sistemleri projelerinin kesintisiz devam ettiği ve 2005 yılı için öngörülen hedeflere ulaşıldığı bir yıl olmuştur.
· ASELSAN, 2005 yılında 428.7 Milyon YTL (312 Milyon $) tutarında net satış gerçekleştirmiştir. 2005 yılında % 20 oranında artan net satışların, 29.4 Milyon YTL 9
(22 Milyon $)’lık kısmı ihracat, 399.3 Milyon YTL’si (290 Milyon $) yurtiçi satış gelirlerinden oluşmaktadır.
· 2000 yılından bu yana ASELSAN A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürüten Necip Kemal BERKMAN, 1 Ocak 2006 itibariyle görevini ASELSAN Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro- Optik Grubu Başkanı Cengiz ERGENEMAN’a devretmiştir. 3 Şubat 2006’da gerçekleştirilen devir teslim töreni ile Mikrodalga ve Sistem Teknolojileri Grup başkanı olarak görevini tamamlayan Mahmut KARADENİZ’in yerine Fuat AKÇAYÖZ, Haberleşme Cihazları Grup Başkanı olarak görevini tamamlayan Zeki KOCABIYIKOĞLU’nun yerine Dr. Faik EKEN atanmıştır.
. 1 Ocak 2008 tarihi itibarı ile Mikrodalga Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı, Savunma Sistem Teknolojileri ve Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmıştır.1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Mikrodalga Sistem Teknolojileri Grup Başkanı olarak görev yapan Fuat AKÇAYÖZ, Savunma Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığı görevine, Mikrodalga Sistem Teknolojileri Grup Başkanlığında Direktör olarak görev yapan Ergun BORA Radar Elektronik Harp ve İstihbarat Sistemleri Grup Başkanlığı görevine atanmıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...